Stortingspolitiker: Marianne Aasen er Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson. Arkivfoto: Adrian Nielsen

Slik skal Arbeiderpartiet vinne studentenes hjerter

Snart er det klart for et nytt stortingsvalg og partiene har begynt å komme på offensiven. Regjeringens største utfordrer satser nå på mer praksis, flere utenlandsopphold og generelt mer på de fleste områder.

Publisert Sist oppdatert

Hovedpunktene i det nye partiprogrammet

  • Etablere flere studieplasser, spesielt innen realfag, IKT og andre strategiske fagområder for norsk arbeids- og samfunnsliv
  • Stimulere til mer praksis og kontakt med arbeidslivet underveis i studiene
  • Sikre et godt psykisk og fysisk helsetilbud for alle studenter, organisert gjennom samskipnadene og vertskommunene
  • Stille større krav til undervisningskvalitet og studieintensitet i høyere utdanning
  • Øke utdanningsstøtten gjennom Lånekassen og fordele utbetalingene over 11 måneder
  • Bygge 3000 studentboliger årlig
  • Bidra til mer internasjonalisering i høyere utdanning, gjøre det lettere å få tilpasset utenlandske formalkompetanse til norske krav og jobbe for at alle studenter skal ha tilbud om utenlandsopphold som del av en grad
  • Legge bedre til rette for studenter med barn

Arbeiderpartiet er i opposisjon, og det merkes. I disse dager kommer partiet med sitt nye partiprogram. Vi tar en prat med Marianne Aasen for å høre hvilke planer Ap har for utdanningen fremover.

– Hva er de mest markante endringene dere vil gjøre?

– Det skal være gratis å gå på høyere utdanning, både for utenlandske og norske studenter, så det skal vi sikre. I tillegg skal vi gjøre så alle studenter skal få tilbud om utenlandsstudier på sitt studium. Det er mange studier som ikke legger opp til det i dag. Norge er et lite land i verden, og de fleste land har bedre fagmiljøer enn det norske, sier Aasen.

– Dere vil også «stimulere» til mer praksis i høyere utdanning, er det noen konkret studier dere ser som trenger dette i dag?

– Alle! Det er jo ulike typer praksis som trengs. Men spesielt profesjonsutdanningene trenger et løft. Her gjelder det å få til et godt samarbeid mellom institusjonene og arbeidsgiverne. Medisin er et eksempel hvor det fungerer bra, og det må vi trekke læring av.

– Har du flere konkrete eksempler?

– Ja, flere fagdisipliner som språk og samfunnsvitenskap burde få på plass et bedre system. Her kan for eksempel studentene skrive eksamensoppgaver i samarbeid med næringslivet. Vi må lære av hverandre, og vi må legge mye mer til rette for slike samarbeid. Det er bra, både for arbeidslivet og for studentene.

– Noe mer du vil trekke frem?

– Øke studiestøtten, selvfølgelig. Vi vil også legge til rette for bedre psykisk helse hos studentene. Vi ser det er psykiske utfordringer på studiene. Det trengs gode tilbud som er nære utdanningene, lavterskel og flere ansatte som jobber med det.

– Satser dere egentlig på noe som ikke dagens regjering satser på?

– Jeg vet ikke om jeg er rett person til å uttale meg om det. Men jeg setter likevel spørsmålstegn ved dagens elite-satsning. Jo, også vil de innføre skolepenger. Vi er mer opptatt av brede profesjonsprogram til alle.

– Hvis du skal trekke frem én ting dere satser på i høyere utdanning nå, hva vil det være?

– Tiltak for å bedre kvalitet for studiene, avslutter Aasen.

Marianne Aasen om Aps utdanningspolitikk: – Den amerikanske drømmen uttales nå med skandinavisk aksent

Powered by Labrador CMS