Nedstemt: Universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe ville at styret skulle vedta at det var nødvendig å stenge klinikken.
Nedstemt: Universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe ville at styret skulle vedta at det var nødvendig å stenge klinikken.

Universitetsdirektøren ville gi seg selv fullmakt. Men universitetsstyret ville det annerledes

Det blir ikke Gunn-Elin Bjørneboe alene som skal forhandle med Lovisenberg Diakonale Sykehus om organiseringen av praktikum ved Psykologisk institutt.

Publisert Sist oppdatert

– Vi er veldig takknemlige for støtten vi har fått i universitetsstyret. Det har vært en grundig og ryddig demokratisk prosess i styret for å komme frem til et tilfredsstillende resultat, sier Karethe Hustad Hansen, leder for fagutvalget ved PSI.

På tirsdagens styremøte ved Universitetet i Oslo var en av sakene på agendaen hvorvidt universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe skal få fullmakt til å drive forhandlinger med Lovisenberg diakonale sykehus om å flytte praktikumklinikken fra PSI, [noe hun selv ønsker](1).

Nå har altså universitetsstyrets vedtak blitt fattet: Bjørneboe får ikke sin ønskede fullmakt.

Bakgrunn: Derfor er de så sinte på PSI

Ingen fullmakt til Bjørneboe

Vedtaket sier blant annet at universitetsdirektøren i samråd med instituttstyret, instituttledelsen og klinikkledelsen og relevante myndigheter skal fortsette arbeidet med å avdekke omfanget av brudd på relevant lovverk og håndtere de identifiserte avvik for å gjenoppta studentpraksis og pasientbehandling så snart som mulig.

– Dette er et vedtak vi kan leve med, sier UiO-rektor Svein Stølen.

I det opprinnelige forslaget som ble vurdert i universitetsstyret i dag, stod det:

«Universitetsdirektøren gis fullmakt til å fortsette forhandlingene med Lovisenberg Diakonale Sykehus AS for å finne fram til modeller for fremtidig organisering». Det var Gunn-Elin Bjørneboe som selv sendte forslaget til universitetsstyret forrige uke.

Ragna Sandvoll kommenterer: Rydd opp, Svein Stølen

Les hele vedtaksteksten nederst i saken.

Langdryg prosess

Det var en lang og omfattende diskusjon om formuleringen av vedtakene som skulle vedtas. Til slutt ble det vedtatt av et enstemmig universitetsstyre. Den omfattende diskusjonen fikk enkelte av de oppmøtte til å fnise, dette fant ikke studentrepresentant Kristine Heggelund seg i.

– Grunnen til at vi bryr oss så mye om formuleringene er at vi har en vond prosess bak oss, og det vi kommer frem til her har en stor betydning for mange. Jeg hører at det er enkelte som fniser av at vi pirker her. Vi må kunne sørge for at alle føler at de har blitt hørt og at alle er fornøyde, sier Heggelund.

Rundt maktens bord: Studentrepresentantene Kristine Berg Heggelund (i midten) og Henrik Paulsen Mandelid (i grønn genser til høyre) var tydelige på at prosessen i forkant av universitetsstyremøtet hadde vært dårlig.
Rundt maktens bord: Studentrepresentantene Kristine Berg Heggelund (i midten) og Henrik Paulsen Mandelid (i grønn genser til høyre) var tydelige på at prosessen i forkant av universitetsstyremøtet hadde vært dårlig.

Første del

Første halvpart av møtet ble viet til diskusjon av PSI-saken. I denne delen var spesielt de to studentrepresentantene, Henrik Paulsen Mandelid og Kristine Berg Heggelund, [kritiske til universitetsledelsens håndtering av flytteprosessen.](5)

– Jeg vil uttrykke sterk kritikk mot prosessen frem til dette vedtaket ble utformet. Jeg har fulgt studenttillitvalgte ved Psykologisk institutt og dette har vært en utrolig vanskelig situasjon for dem, raste Heggelund, før Mandelid fulgte opp:

– Vi får høre at det er store avvik, og det er selvfølgelig viktig å ta stilling til. Men det står ingenting om hva slags konsekvenser det får for studenter og pasienter å stenge på dagen. Hvorfor ikke? Det lurer jeg på.

Tilfredse

I etterkant av universitetsstyremøtet var flere parter fornøyd med utfallet. En av dem er Synnøve Kronen Snyen, nestleder i Studentparlamentet. Hun fremhever viktigheten at saken nå har blitt behandlet i et demokratisk organ.

– Det har vært mye av hovedkritikken vår, at alle beslutningene i denne prosessen så langt har blitt tatt bak lukkede dører, sier hun.

Også Henrik Mandelid, studentrepresentant i universitetsstyret, er «veldig glad for at det kom et vedtak som hele styret stiller seg bak.

– Jeg mener at vi har hatt en lang og god prosess med et resultat vi alle stemte for, sier Mandelid.

De siste ukene har det kokt på PSI. Skal man tro Karethe Hustad Hansen, leder for fagutvalget ved PSI, er temperaturen noe lavere.

– Jeg har veldig respekt for det arbeidet studentrepresentantene i styret har gjort.

Dette ble vedtatt

1. Universitetsstyret ser alvorlig på de funn som er avdekket ved driften av klinikken ved Psykologisk institutt

2. Universitetsstyret tar den midlertidige stengingen av driften av klinikken ved Psykologisk institutt til orientering.

3. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren i samråd med instituttstyret, instituttledelsen og klinikkledelsen og relevante myndigheter om å fortsette arbeidet med å avdekke omfanget av brudd på relevant lovverk og håndtere de identifiserte avvik for å gjennoppta studentpraksis og pasientbehandling så snart som mulig.

4. Arbeidet for å finne frem til modeller for mulig fremtidig organisering, som sikrer faglig autonomi i utformingen av studentpraksis, videreføres.

5. Fremdtidig organisering av undervisningsklinikkene er primært et ansvar for ordinære dag- og styringsorganer. Endelig vedtak av modell vil fattes av Universitetsstyret etter en prosess som sikrer involvering av studenter og ansattes medbestemmelse. Dette innebærer behandling i styrene ved Psykologisk institutt og Det samfunnsvitenskelige fakultet.

6. Styret ber internrevisor om å gjennomgå rutiner på generelt grunnlag ved UiO

Powered by Labrador CMS