Opprørte studenter: Studentene ved PSI har vært aktive i å kjempe mot at deres praktikum flyttes vekk fra instituttet. De frykter at undervisningskvaliteten vil svekkes: -Vi mener at universitet sentralt ikke skal ha mandat til å bestemme hvordan psykologutdannelsen skal være, sier varatillitsvalgt Julie Wasmuth.

PSI-striden: Studentene og instituttledelsen føler seg overkjørt

Etter demonstrasjonstog og intense debatter skulle instituttstyret stemme over det kontroversielle forslaget om å flytte praktikum fra Psykologisk institutt. Da kom universitetsledelsen på banen.

Publisert Sist oppdatert

    Konflikten på PSI

  • Instituttstyret skulle iløpet av oktober/november stemme over om deres behandlingsklinikk, der profesjonstudentene har praksis, skulle flyttes ut av PSIs lokaler og til Lovisenberg Sykehus.
  • I høstferien ble det klart at fakultetet har bestemt at klinikken skal flyttes før instituttet har behandlet saken.
  • Tirsdag ble det sendt ut en pressemelding om at klinikken stenges inntil videre da universitetsledelsen finner den i strid med gjeldende regelverk. Profesjonsstudentene er derfor for øyeblikket uten praktikum.
  • Universitetsledelsen opplyser at klinikken stenges fordi forhold ved dagens drift kan tyde på at den ikke er i tråd med gjeldende lovverk, og universitetsledelsen varsler gjennomgang.

Tirsdag kom sjokkbeskjeden: [Universitetsledelsen stenger klinikken ved Psykologisk institutt](1) med umiddelbar virkning. Årsak? Den kan være ulovlig.

Dermed er instituttet for alvor i totalt kaos etter flere uker med uenigheter. Stridsspørsmålet har vært om praktikum skal flyttes fra instituttet eller ikke.

Instituttleder Pål Kraft har vært en hardnakket forkjemper, mens studentene og fagansatte har kjempet iherdig imot. I oktober skulle instituttstyret stemme over det kontroversielle forslaget, men i høstferien fikk de vite at beslutningen allerede var tatt over hodene deres.

– Denne saken har hverken vært gjennom fakultetsstyret eller universitetsstyret, men blitt hastebehandlet av universitetsledelsen. Det synes jeg er bekymringsfullt når beslutningen berører så mange, sier Pål Ulleberg medlem av styret ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

– Føler dere at dere har blitt overkjørt?

– Ja, absolutt.

Bakgrunn: Studenter demonstrerer mot ledelsen på Psykologisk institutt

Kontroversiell sak

Flyttedebatten har blitt ytterst betent. For noen uker siden demonstrerte et titalls studenter inne på instituttet. Klinikken det hele dreier seg om har de siste 42 årene blitt drevet av klinikere i samarbeid med universitetet, men nå er det snakk om å integrere driften av klinikken med Spesialhelsetjenesten tilknyttet Lovisenberg Diakonale sykehus.

Uansett om instituttstyret ville stemt for eller imot, mener studentrepresentant Audun Torgersen at det er svært uheldig at styret selv ikke får behandle den kontroversielle saken.

– Man tenker jo «hva er poenget» med å ha et instituttstyre når beslutningen likevel skal tas over hodet på oss, og enda mer spesielt – at vi ikke vet at den skal det.

Stengingen av klinikken gjør at studentene for øyeblikket står uten praktikum.

– Leder og nestleder av Programutvalget, samt studentrepresentantene i instituttstyret, programrådet og Studentparlamentet er i dialog med universitetsledelsen med et ønske om å beholde praktikum på PSI, men vi kan dessverre ikke påvirke at klinikken er stengt, sier leder av PU Felix Koppe.

Husker du? PSI kaster ut studenter for å lage kontorer

– En lang og vond prosess

Dekan Nils-Henrik von der Fehr ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet forteller at situasjonen på PSI kom opp som tema under et dialogmøte med universitetsledelsen, og at de gav uttrykk for at de ikke ønsker å drive behandling i regi av universitetet.

– På bakgrunn av dette ble det klart at det var like greit å legge føringer for hvordan prosessen skulle gå, sier von der Fehr.

– Har du forståelse for at de ansatte føler seg overkjørt?

– Ja, det skjønner jeg veldig godt, og det kan jeg for så vidt ta på min kappe. Det var ikke klart for oss om og når vi skulle bryte inn, og det hele har blitt en lang og vond prosess som vi nå bare har lyst til å bli ferdig med.

Vil svekke undervisningskvaliteten

Varatillitsvalgt for studentene, Julie Wasmuth, har vært en av de ivrigste forkjemperne mot å flytte klinikken. Hun understreker at alle fra pasienter til studenter og klinikere har vært fornøyde med driften slik den er. Studentene blir undervist av klinikere med lang fartstid i yrket, som også forsker på terapi.

– Dersom vi blir en del av spesialhelsetjenesten risikerer vi å få nyutdannede psykologer uten noen spesiell kompetanse, og vi har ingen garanti for at fokuset blir på god undervisning, sier Wasmuth.

Samfunnsviterlista: Vil ha felles front mot PSI

Til valg på undervisning

Rektoratet Stølen og Mo gikk til valg med et utdanningspolitisk manifest som slo fast at de skulle være best på undervisning. Flere studenter på PSI har imidlertid følt seg nedprioritert over lengre tid. Viserektor Per Morten Sandset er imidlertid sikker på at avgjørelsen om å flytte klinikken er god.

– Vi er sikre på at et samarbeid med Lovisenberg Diakonale Sykehus er den klart beste løsningen for å sikre et langsiktig og robust praksistilbud, hvor forskning, utdanning og behandling sees i sammenheng. På samme måte som innen medisinerutdanningen er samarbeid med helseforetaket svært viktig for å sikre gode ordninger for praksis innen psykologiutdanningen, skriver han i epost til Universitas.

Powered by Labrador CMS