Utålmodig: Gunn-Elin Bjørneboe er klar for åpne klinikken allerede til uka. Her presenterer hun funnene i Kluge-rapporten for ansatte og studenter på PSI.
Utålmodig: Gunn-Elin Bjørneboe er klar for åpne klinikken allerede til uka. Her presenterer hun funnene i Kluge-rapporten for ansatte og studenter på PSI.

Vil gjenåpne klinikken på PSI om få dager

Om alt går som det skal, kan psykologstudenter og pasienter allerede denne uken ta i bruk klinikken på Psykologisk institutt (PSI) igjen.

Publisert Sist oppdatert

Dette er saken:

  • I høst har det stormet rundt undervisningsklinikken der psykologstudenter får undervisning i slutten av utdanningen sin.
  • Flere på instituttet har ønsket å flytte klinikken. Studenter og andre ansatte frykter dette vil skade undervisningstilbudet.
  • 10. oktober stengte universitetsledelsen klinikken med umiddelbar virkning. De fryktet at klinikken ikke var drevet innenfor lovverket, og satte i gang advokatfirmaet Kluge og internrevisjonen på UiO for å undersøke.
  • Kluge og internrevisjonen konkluderte med at det forekom flere avvik fra lovverket.
  • Universitetsstyret vedtok på tirsdag å utsette avgjørelsen om å flytte klinikken. Samtidig ville de åpne for videre behandling så fort som mulig

Etter at klinikken ved Psykologisk Institutt ble [stengt med umiddelbar virkning](1) tidligere denne måneden, har universitetsledelsen gitt uttrykk for stor usikkerhet om hvorvidt klinikken overhodet kan gjenåpnes.

I en mail til Universitas forteller imidlertid universitetsdirektør Gunn Elin Bjørneboe imidlertid at optimismen nå er større.

– Mange av avvikene er allerede lukket, og det arbeides fortsatt iherdig for å sikre forsvarlig drift. Det viktigste for universitetsledelsen er å ta vare på de berørte pasientene og sikre studentenes studieprogresjon. Vi tar sikte på å gjenoppta pasientbehandling og studentpraksis i midten av neste uke, hvis de nødvendige tiltak er igangsatt, skriver Bjørneboe.

Universitetsstyremøtet: Univsitetsdirektøren ville gi seg selv fullmakt. Styret ville det annerledes

Kartlegger videre

Klinikken ble stengt etter at universitetsledelsen fryktet at det forekom lovbrudd i driften. [Advokfirmaet Kluge og internrevisjonen på UiO konkluderte begge med at det forekom flere avvik](3).

Internrevisjonen: 1200 hadde tilgang til rom med pasientjournaler

Bjørneboe understreker at det er viktig å arbeide videre for å finne ut hvor omfattende avvikene er, og om det er mer som må rettes opp, og viser til følgende vedtak fra universitetets styremøte på fredag: «Universitetsstyret ber universitetsdirektøren i samråd med fakultetsledelsen, instituttstyret, instituttledelsen, klinikkledelsen og relevante myndigheter om å fortsette arbeidet med å avdekke omfanget av brudd på relevant lovverk og håndtere de identifiserte avvik for å gjenoppta studentpraksis og pasientbehandling så snart som mulig.»

Studentene med kraftige reaksjoner: Teipet munnen i protest

– Jobber på spreng

Når Universitas ringer Siri Gullestad, klinikkleder ved Psykologisk Institutt, for å høre hvordan det de ligger an i arbeidet for å rette opp avvik sitter hun i møte.

– Vi jobber dag og natt, så jeg har ikke tid til å prate med deg om det nå, sier hun.

Er det noen annen jeg kan snakke med?

– Nei, nå jobber de fleste med å lukke avvik. Det er det her vi brenner for, og vi gjør alt vi kan for å få gjenåpna klinikken så snart som mulig, svarer Gullestad.

Pasient fortviler over stenging: Jeg føler meg utrygg

Kan ikke rette alle avvik

Instituttleder ved Psykologisk Institutt Pål Kraft bekrerefter at instituttet er på god vei i prosessen for å rette avvikene, men understreker at det neppe er realistisk å få alt på plass på kort sikt.

– Vi er ganske sterke i troen på at klinikkene kommer til å gjenåpne, men så er vi mer usikre på hvor raskt vi kommer til å få det til. Etter all sannsynlighet klarer vi ikke å lukke alle avvikene på helt kort sikt, men kanskje vi kan åpne uansett, og så jobbe videre for å lukke de andre, sier Kraft.

Stor reportasje fra PSI: En instituttleder som ikke er å se

Kraft kan imidlertid garantere at det vil bli funnet en løsning som gjør at studentene får fullført utdanningen sin på normert tid.

– Vi er forpliktet etter studieplanen for praktikumfaget, og det må være en form for praksis. Det må vi levere, og vi kommer til å gjøre det. Plan A er å levere nå her hos oss når det gjenåpnes, men så jobber vi også med en plan B, som vil bli kjent senere, sier Kraft.

Ragna Sandvold kommenterer: Rydd opp Svein Stølen

Klinikken kan fortsatt flyttes

Ifølge vedtaket fra universitetsstyremøtet sist fredag, skal det imidlertid vurderes flere løsninger for hvordan klinikken skal drives videre på sikt. Det skal jobbes parallelt med å utrede løsninger både for å drive klinikken videre ved instituttet, og å flytte praktikum til en offentlig behandlingsinsitusjon, som for eksempel Distriktspsykiatrisk Senter ved Lovisenberg.

Universitetet bekrefter til Universitas at ledelsen er villig til å godta at klinikken åpnes uten at samtlige avvik er rettet. Dette forusetter imidlertid at det legges fram en god nok plan for hvordan alle avvik skal lukkes.

Flere saker fra PSI:

Opprøret:Kritikken haglet mot universitetsledelsen på styremøtet

Se bildene fra første demonstrasjon: Studentene demonstrerte med rop og plakater mot ledelsen

Leserinnlegg Gjestelista støtter psykologistudentene i deres kamp

Sjokket: Ansatte og studenter følte seg overkjørt etter styrevedtak

Konflikten har nådd Stortinget: Representant stiller kunnskapsministeren til veggs

Powered by Labrador CMS