Kritisk: Nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske, synes ikke den nåværende regjeringen har gjort nok for studenters psykiske helse.

Trond Giskes tre valgløfter til studentene

Arbeiderpartiet mener regjeringen har sviktet studentene når det kommer til psykisk helse.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg hadde en runde da jeg skulle avslutte bachelorgraden min. Det hadde nettopp blitt slutt med samboeren min, og jeg fant ingen tilgjengelige leiligheter på markedet. Da begynte jeg å slite psykisk, og sluttet egentlig å spise, forteller Tuva Wettland, styremedlem i Utdanningspolitisk forum i Oslo Ap.

Wettland er en av flere som har opplevd psykiske plager i løpet av studietiden sin. Siden 2012 har antallet som henvender seg til SiO helse for hjelp med psykiske plager skutt i været.

Husker du? Dette er Aps utdanningspolitikk

Bedre helsetilbud

Nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske, mener at dette er problemer som ikke har blitt tatt på alvor av den blåblå regjeringen.

– Tvert imot har de blant annet avviklet levekårsundersøkelsen som tidligere har blitt gjort blant studenter.

Levekårsundersøkelsen er en kartlegging av studentenes levekår ble sist utført av SSB i 2010. En ny undersøkelse var planlagt utført i 2016, dette skjedde imidlertid ikke.

– Det betyr at vi har mindre kunnskap om hvordan situasjonen egentlig er i en hverdag som stadig blir tøffere, hevder Giske.

Han lanserer derfor tre punkter som Arbeiderpartiet vil gjennomføre dersom de får regjeringsmakt.

1. Gjennomføre levekårsundersøkelsen.

2. Styrke studenthelsetjenesten.

3. Byggen en bedre bro mellom studentsamskipnadenes helsetilbud og øvrige helsetjenester.

Torbjørn Røe Isaksen legger seg flat etter rasist-vitser: Det var noe alkohol innvolvert

En styrket helsetjeneste

Giske mener det finnes et godt tilbud, men at manglende kapasitet gjør at hjelpen kommer for sent.

– Det er gjerne når du allerede er alvorlig syk at du får hjelp, men da er det veldig mye lenger vei tilbake. Studenthelsetjenesten er jo en lavterskelordning som er lett å gå til, men det hjelper ikke hvis du ikke får oppfølging, forklarer han.

Løsningen mener han er å øke kapasiteten.

Husker du? Slik skal Ap vinne studentens hjerter

Brobygging

Giske er tydelig på at SiO helse ikke kan håndtere alle tilfellene av psykiske plager, og mener derfor at samarbeidet mellom studenthelsetjenesten og den øvrige helsetjenesten må styrkes.

– Dette handler både om kapasiteten hos spesialisthelsetjenesten og kompetanse hos samskipnadenes helsetilbud. Ved at studenthelsetjenesten selv får kapasitet som kan hjelpe med en gang, samtidig som de har grunnleggende kjennskap til hvor du kan få den riktige hjelpen vil man kunne styrke brua mellom de to, og sørge for at flere får hjelp.

Uenig

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Frode G. Hestnes, avfeier Trond Giskes påstand om at regjeringen ikke har tatt tematikken på alvor.

– Siden dag én har regjeringen blant annet bygget opp lavterskeltilbud og sørget for flere psykologer i kommunene. Antallet har økt fra 170 til nærmere 400 de siste fire årene, hevder han.

Hestnes mener også at regjeringen har jobbet godt med forebygging av psykiske lidelser.

– I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2016, bevilget Stortinget 5 mill. kroner til tiltak for å bedre den psykiske helsen for studenter. Disse midlene er videreført også i 2017.

Husker du? Høyre med mer penger til elitestudier i utlandet

Gjennomført tiltak

På spørsmål om avviklingen av levekårsundersøkelsen svarer statssekretær Bjørn Haugstad at den ble kuttet på grunn av manglende behov.

– Grunnen til at vi ikke har prioritert en ny levekårsundersøkelse i denne omgang er fordi vi har et godt nok kunnskapsgrunnlag fra en rekke undersøkelser, inkludert den forrige levekårsundersøkelsen.

Haugstad fastslår også at regjeringen har gjennomført tiltak som svar på det som har kommet frem i de tidligere undersøkelsene.

– I den forrige levekårsundersøkelsen fremkom det blant annet at studentene bruker en stor andel av midlene sine til å bo. Dette har vi tatt konsekvensen av med blant annet en økning i studiestøtten, samt en rekordstor og varig satsing på studentboliger.

Powered by Labrador CMS