«PÅ GULVET PRAT«: En intern rapport bekrefter at ord som neger og svarting blir brukt ved UiO. På lunsjrommet skal en driftsleder ha spurt: «Hva skal vi kalle slike som deg, neger eller hva?» til latter fra andre ansatte. Sjargongen blir beskrevet som en «røff tone» og «på gulvet prat». Arkivfoto: Hanna Hjardar
«PÅ GULVET PRAT«: En intern rapport bekrefter at ord som neger og svarting blir brukt ved UiO. På lunsjrommet skal en driftsleder ha spurt: «Hva skal vi kalle slike som deg, neger eller hva?» til latter fra andre ansatte. Sjargongen blir beskrevet som en «røff tone» og «på gulvet prat». Arkivfoto: Hanna Hjardar

UiO-ansatte mener rasisme er en del av en fleipete sjargong

En intern rapport bekrefter at ansatte ved Universitetet i Oslo har blitt utsatt for rasisme over lang tid.

Publisert Sist oppdatert

Slik ble rapporten laget

  • Avdeling for Personalstøtte (AP) har gjennomført samtaler med personene navngitt i klagene om rasisme.
  • I tillegg har øvrige kollegaer, vitner og ledelse i Eiendomsavdelingen blitt intervjuet.
  • AP har også hentet inn personalmapper, møtereferater, e-poster, bemanningsplaner, handlingsplaner, presentasjoner, kunngjøringstekst og korrespondanse.

I en ny intern rapport kommer det frem flere kjipe detaljer fra arbeidsmiljøet ved Universitetet i Oslo.

På et lunsjrom hos Eiendomsavdelingen skal en driftsleder ha spurt en kollega: «Hva skal vi kalle slike som deg, neger eller hva?» til latter fra andre ansatte.

I mai avslørte Universitas at flere ansatte i lang tid har blitt [utsatt for rasisme ved Universitetet i Oslo](1). Én av dem er «Christian», som for tiden er sykemeldt.

Avdeling for Personalstøtte (AP) har nå etterforsket klagene og er krystallklar i sin dom: Rasismen har pågått lenge og ledelsen har ikke gjort nok for å stoppe den.

«På bakgrunn av dokumentasjon fra Eiendomsavdelingen og de gjennomførte samtalene hvor bruk av rasistiske uttrykk samt enkeltepisoder har blitt bekreftet, er APs konklusjon at flere i denne gruppen har blitt utsatt for rasistiske og nedverdigende kommentarer over tid», står det i den 31 sider lange rapporten.

Fleipete sjargong

Rapporten bekrefter blant annet en episode på et seminar der en kollega skrek «hold kjeft, din jævla apekatt» og at en kollega ved flere anledninger skal ha imitert apelyder foran kontorvinduet til Christian.

Ansatte som har brukt de rasistiske uttrykkene, hevder det er en del av en fleipete sjargong mellom kollegaer. De hevder også at dette er noe Christian har tatt del i, og at de ikke ville brukt disse uttrykkene om de visste at han ble såret av det. De samme ansatte har ikke besvart Universitas' henvendelser om en kommentar.

Rapporten noterer at øvrige ansatte har gitt uttrykk for at de mistrives på jobb på grunn av omgangstonen de har seg i mellom.

Fikk du med deg? Studenter demonstrerte mot rasisme på Blindern

Ingen disiplinære reaksjoner

Etter det AP er kjent med, har de rasistiske handlingene ikke fått disiplinære følger for de ansatte.

«Gitt innholdet i de rasistiske og nedverdigende uttalelsene og den negative adferden burde dette vært vurdert av ledelsen», heter det i rapporten.

AP mener likevel at det på nåværende tidspunkt ikke er hensiktsmessig med personalreaksjoner, med mindre adferden vedvarer. Rapporten peker også på manglende konflikthåndtering.

«AP ser ikke bort i fra at fravær av aktiv konflikthåndtering kan ha påvirket arbeidsmiljøsituasjonen negativt i det aktuelle arbeidsmiljøet».

Studentforeninger om rasismeavsløringene: – Direktøren må avskjediges umiddelbart

Avviser diskriminering

Christian har, sammen med flere andre, fortalt at de har opplevd diskriminering på arbeidsplassen. Flere med utenlandsk opprinnelse mener de ikke får gjøre jobben de er kvalifisert til, på grunn av sin etnisitet.

Rapporten konkluderer med at det ikke er tilfelle.

«APs vurdering er at forskjellen i arbeidsoppgavene i driftslederstillingene ikke skyldtes diskriminering på grunn av etnisitet, men er en følge av at driftslederstillingene har ulikt hovedansvar for arbeidsoppgaver».

Christian sier til Universitas at han er helt uenig i denne konklusjonen, og at han reagerer på at rapporten avfeier at det har forekommet diskriminering i fordeling av arbeidsoppgaver.

Venstrepolitiker: UiO bør gi en offentlig unnskyldning

– Skuffet

Også Akhenaton Oddvar de Leon, leder i Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD), er uenig med rapporten.

– Rapporten kan ikke fornekte at det har vært rasisme. Det vi er skuffet over er at den er ufullstendig, og ikke nevner de tilfellene hvor det har vært uenighet om hva som har skjedd, sier de Leon, som har bistått Christian.

UENIG: På tross av at rapporten bekrefter langvarig rasisme, er Akhenaton Oddvar de Leon skuffet over at den interne rapporten konkluderer med at det ikke har foregått diskriminering av arbeidsoppgaver. Arkivfoto: Hanne Marie Lenth Solbø
UENIG: På tross av at rapporten bekrefter langvarig rasisme, er Akhenaton Oddvar de Leon skuffet over at den interne rapporten konkluderer med at det ikke har foregått diskriminering av arbeidsoppgaver. Arkivfoto: Hanne Marie Lenth Solbø

– Kjernen i saken er at flere med utenlandsk bakgrunn føler at de har blitt diskriminert når det gjelder fordeling av arbeidsoppgaver. Og dette blir nå avfeid, noe vi reagerer på. Nå venter vi på en uttalelse fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Venter på diskrimineringsombudet

Universitetsdirektør Gunn-Elin A. Bjørneboe hadde følgende kommentar til Universitas om saken:

– Saken er nå til behandling i Likestillings- og diskrimineringsombudet. Rasisme og alle former for trakassering bryter med de verdier Universitetet i Oslo er tuftet på. Våre ansatte skal ikke oppleve noen form for rasisme eller trakassering på arbeidsplassen. Universitetsledelsen og Eiendomsavdelingen har tatt, og tar, denne saken svært alvorlig og har iverksatt tiltak, sier hun.

Utover dette vil ikke UiO kommentere saken før den er ferdigbehandlet hos LDO.

Flere rasismesaker:

UiO mottok ti rasismevarslinger på ti år

Nye avsløringer: «Carlos» opplevde diskriminering i nesten 20 år

Toppjurist om rasismeskandalen: – Gjør meg fysisk kvalm

Universitas mener: Rasisme må få konsekvenser

Powered by Labrador CMS