ØNSKER DISKUSJON: –⁠ Når man ikke har snakket om rasisme i det hele tatt som studentparlament, hvorfor skal en mørkhudet ønske å delta i det? spør Adrian Bolstad fra Teologisk studentutvalg ved Universitetet i Oslo.

Reagerer på stillhet om rasisme:

– Flaut

Representant i Studentparlamentet ved UiO etterlyser diskusjon om rasisme. – Vi vil alltid ønske oss bredere representasjon, sier parlamentsleder.

Publisert Sist oppdatert

Studentparlamentet ved UiO

  • Det øverste tillitsvalgte organet for UiO-studenter, som arbeider for å fremme studentenes interesser til universitetsledelsen
  • Består av 28 representanter fra syv politiske lister, samt en representant fra hver av UiOs åtte studentutvalg
  • Velges hvert år ved hemmelig valg, hvor alle studenter registrert ved UiO har stemmerett
  • Utformer en studentpolitisk plattform hvert år, hvor det fastslås hvilken politikk parlamentet skal føre det kommende året
  • Kilde: studentparlamentet.uio.no

– Jeg lever i rasismen hele tiden, jeg må ta stilling til det minst en gang om dagen. Det trenger ikke et hvitt studentparlament å gjøre i det hele tatt.

Generaldebatten på handlingsplanseminaret til Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (SP) tok en ny vending da Adrian Bolstad fra Teologisk studentutvalg etterlyste en diskusjon om antirasisme-demonstrasjonene som har herjet i USA og dessuten også nådde Norge i sommer. Han har sett seg lei av det han omtaler som en fullstendig stillhet fra SP, mens mediebildet i både Norge og resten av verden domineres av tematikken.

– Jeg synes det er flaut at UiO-rektor Svein Stølen har sagt mer om dette enn det SP har gjort, sier han.

Mener studenter må heve stemmen: Skru på mikrofonen!

Å speile eller ikke speile

Runa Fiske, leder i SP, påpeker at det er representantene på parlamentet som bestemmer hva SPs tillitsvalgte ledelse skal jobbe med. Men hun ønsker Bolstads innspill velkommen:

– Studentparlamentet ved UiO har lang tradisjon for å vise solidaritet og støtte til viktige saker på den politiske dagsorden. Vi mener at debattene om strukturell rasisme i kjølvann av hendelsene i USA er en nødvendighet, også her i Norge.

SP-representant Sindre Høllesli fra Moderat liste mener saken ligger utenfor parlamentets studentpolitiske ramme. Han er tydelig på at Moderat liste støtter Bolstad i saken, men:

– Skal Studentparlamentet mene noe om saken, åpner det for å mene noe i mange andre saker. Derfor kan det gjerne være lettere å få gjennomslag for slike saker i den allmenne politikken, sier han til Universitas.

Bolstad svarer med at SP har et ansvar for å speile det studentene bryr seg om. Han viser til at under 13 prosent av studentene ved UiO stemte ved forrige parlamentsvalg, og sier at SP ikke har noe å tape på å ta et tydelig standpunkt i rasismedebatten:

– Jeg vil anta at det er flere studenter som bryr seg om Black Lives Matter enn om nedbrytbare dobørster.

Jeg vil anta at det er flere studenter som bryr seg om Black Lives Matter enn om nedbrytbare dobørster

Adrian Bolstad, SP-representant fra Teologisk studentutvalg

– Rart

Universitas har tidligere skrevet om African Student Association (Asa), som spilte en nøkkelrolle i å organisere demonstrasjonen foran Stortinget til støtte for George Floyd i juni. Bolstad trekker frem studentforeningen som et eksempel på lidenskapen SP må speile.

– Når Asa var så aktive i marsjen for noen måneder siden, er det rart at Studentparlamentet ikke viser noe engasjement. Det er ingenting som skjer i det hele tatt, sier han og legger til:

– Det var nok flere som var der fra UiO enn som stemte ved SP-valget.

Bolstad tror årsaken bak den manglende diskusjonen er en svært homogen representantmasse. Når det ikke sitter noen mørkhudede i salen, tviler han på at politikk om minoriteter tas opp.

– Når du ser deg om i en lesesal, er den ikke speilet i Studentparlamentet i det hele tatt, sier han.

SP-leder Fiske beskriver det som problematisk dersom det skulle mangle minoritetsperspektiver i parlamentet. Hun sier representantene der allerede består av et bredt mangfold.

– Alle bringer med seg viktige perspektiver, og det er det som gjør at vi kommer frem til gode løsninger sammen, sier hun. Men hun tilføyer:

– Selvfølgelig vil vi alltid ønske oss bredere representasjon av alle grupper på universitetet.

Les også: Å stå i drittstormen

Fremmedgjort

Det Bolstad til syvende og sist frykter skal skje dersom rasismespørsmålene ikke diskuteres i Studentparlamentet, er at studenter med minoritetsbakgrunn aldri entrer studentpolitikken. Han mener man risikerer at studenter som deler hans hudfarge, ikke føler de har noen grunn til å dukke opp.

– Når man ikke har snakket om rasisme i det hele tatt som studentparlament, hvorfor skal en mørkhudet ønske å delta i det?

Universitas' journalist tar et oppgjør med SiOs budsjettkalkulator: En rolig ettroms til 2815 i måneden, takk!

Powered by Labrador CMS