Blindern-ansatt: «Christian» har varslet universitetet minst ti ganger på ti år. Likevel har han ikke opplevd bedring. Arkivfoto: Adrian Nielsen

Ti rasismevarslinger på ti år

Flere ganger har det blitt sagt fra om rasisme og diskriminering ved Universitetet i Oslo. Nå viser det seg at universitetet ikke har fulgt opp sin egen handlingsplan.

Publisert Sist oppdatert

Tidslinje

  • 30.03.2007: «Christian» har et møte på grunn av konflikter i sitt arbeidsforhold og at han føler seg trakassert.
  • 01.08.2011: Personalleder Lars Riddervold ber «Christian» komme innom som svar på at han blant annet spurte om det er forskjellige lønningssystemer for etniske nordmenn og ansatte med utenlandsbakgrunn.
  • 06.07.2012: Møte med blant annet personalsjef Irene Sandlie, fagforeningen og «Christian», som «har sitt opphav i de arbeidsmiljømessige problemene som er i området».
  • 11.02.2013: «Carlos» sender en klage på arbeidsmiljøet.
  • 20.02.2014: Miljørådgiver oppfordrer «Christian» etter et møte om å få det referatført at de ansatte ønsker en handslingsplan for å løse problemene.
  • 15.01.2016: «Christian» sender en e-post til bedriftshelsetjenesten og sier han er utsatt for systematisk mobbing, arbeidsdiskriminering og mistenkeliggjøring fra ledere i Eiendomsavdelingen.
  • 01.12.2016: «Christian» sender e-post til universitetsledelsen om hvordan han har det.
  • 06.12.2016: «Christian» og Organisasjon mot offentlig diskriminering (ODOM) klager til Likestillings- og diskrimineringsombudet.
  • 05.01.2017: Møte med blant annet personalsjef Irene Sandlie etter at han sa fra til den sentrale ledelsen.
  • NB! Inneholder bare et utvalg av varslingene og møtene.

Allerede i 2007 ble det holdt møter om ukulturen [Universitas avdekket for to uker siden](1). Da var «Christian», en ansatt i Eiendomsavdelingen, i samtaler med sin arbeidsgiver. Grunnen var at han opplevde konflikter i arbeidsforholdet og ble grovt trakassert, blant annet på bakgrunn av hudfargen hans.

De siste 10 årene har han likevel opplevd ingen bedring, på tross av at flere ansatte i avdelingen har tatt opp det problematiske arbeidsmiljøet gjentatte ganger. Det gjorde at Organisasjon mot offentlig diskriminering tok tak i saken og sendte en klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Nye avsløringer: «Carlos» opplevde diskriminering i nesten 20 år

Fant ikke tid

I fjor ble det laget en handlingsplan for å motvirke det ledelsen selv kaller en «ukultur» i avdelingen. Planen har [mottatt kritikk for å være for lite offensiv](5).

– Det å lage en halvårsplan er greit nok i et normalt tilfelle, men dette er noe av det mest ekstreme jeg har sett, mener arbeidsrettsekspert Thomas Benson.

Nå viser nye dokumenter Universitas har fått tilgang til at selv ikke denne planen har blitt fulgt opp av universitetet.

Det varslet Christian flere ledere i Eiendomsavdelingen om i slutten av 2016. Det hadde blant annet ikke blitt avholdt møter mellom leder og verneombud, noe universitetets handlingsplan krevde.

– Her har jeg litt dårlig samvittighet. Det har vært vanskelig å finne tid, uten at det er en unnskyldning, fikk Christian til svar fra avdelingsleder Lasse Kaalstad.

Kritisk: Arbeidsrettsekspert Thomas Benson er kritisk til UiOs oppfølging av rasismeskandalen. Innfelt foto: Pressefoto, Arkivfoto: Adrian Nielsen

Vil ha ekstern granskning

Thomas Benson mener universitetets handlingsplan ikke er offensiv nok, og reagerer nå på at den ikke ble fulgt opp skikkelig heller.

– Det er sterkt kritikkverdig at planen ikke ble fulgt, sier han.

Benson sier at den eneste forklaringen på at problemet ikke har blitt slått ned på, er at ledelsen ikke har et velfungerende varslings- og oppfølgingssystem.

– Ledelsen synes ut fra de beskrivelser som gis å ha opptrådt svært passivt, sier han.

Arbeidsrettseksperten mener det har skjedd altfor lite fra ledelsens side, og mener at de nå burde innkalle til et ekstraordinært styremøte ved Universitetet i Oslo.

– Universitetsstyret bør vedta å iverksette en ekstern granskning i saken, slik at alle fakta i saken kan bli avklart. Det er min anbefaling. En granskningsrapport bør foreligge før sommeren, slik at tiltak kan iverksettes etter sommerferien, sier Benson.

Flere tilfeller over flere år

Mange har reagert på avsløringen. Nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, mener at de berørte ansatte fortjener [en offentlig unnskyldning fra ledelsen](4), mens stortingsrepresentant Marianne Aasen (Ap) kritiserer universitetet for å ha brukt for lang tid til å få bukt med problemet. Fredag demonstrerte nesten 100 studenter mot rasisme på Blindern.

Etter møtet i 2007 har det blitt varslet mange ganger om tilstandene i Eiendomsavdelingen (se tidslinje).

I februar 2013 sendte «Carlos», som ikke lenger jobber i Eiendomsavdelingen, en klage på arbeidsmiljøet til underdirektør Åke Appelqvist og varslet om at han hadde blitt trakassert og diskriminert av sine kolleger siden 1998.

Året etter ble problemene tatt opp. På et møte krevde de ansatte en handlingsplan for å løse problemene med arbeidsmiljøet, men kravet ble ikke referatført. En miljørådgiver anbefalte da at de ansatte krevde det referatført «for å dokumentere at dette er et problem som har vedvart over tid uten å bli løst».

Les også! Studenter demonstrerte mot rasisme ved UiO

Demonstrasjon: Rasismeavsløringene har skapt sterke reaksjoner i studentmiljøet ved UiO. Her demonstrerer en rekke studentforeninger mot rasisme på Frederikkeplassen på Blindern. Arkivfoto: Xueqi Pang

Rektor ble varslet

Etter å ha varslet om rasismen på arbeidsplassen i flere år, meldte Christian til slutt fra til rektor Ole Petter Ottersen som siste utvei. I en e-post fra desember fortalte han om det han hadde opplevd de siste årene til Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Han ble så innkalt til et møte med blant annet personaldirektør Irene Sandlie. Hun tok kontakt dagen etter e-posten, men på grunn av ferieavvikling for «Christian» fant ikke møtet sted før måneden etter.

I møtereferatet forteller Avdelingen for personalstøtte at de vil gjøre en egen undersøkelse av hendelsene Christian fortalte om.

– Eiendomsavdelingen erkjenner å ha et arbeidsmiljøproblem og at det må gjøres noe med dette, står det.

Christian har likevel ennå ikke opplevd en bedring av arbeidsmiljøet i de følgende månedene.

Studentforeninger om avsløringene: Eiendomsdirektøren må gå

Undersøker alle forhold

Bjørneboe har følgende kommentar til Universitas om saken:

– Det er viktig for meg å sikre at denne saken blir håndtert på en god måte og at våre ansatte opplever trygghet på en arbeidsplass fri for rasisme. I desember 2016 mottok universitetsledelsen et varsel i denne saken. Det ble umiddelbart iverksatt ulike tiltak. Personaldirektøren fulgte opp med en rekke møter, og oppfølging, på vegne av ledelsen. Eiendomsdirektøren har sørget for tettere oppfølging av dette driftsområdet og den enkelte medarbeider. Ledelsen ved UiO tar denne saken svært alvorlig. Vi undersøker derfor grundig alle forhold og vår beskjed til ansatte ved universitetet er klar: våre ansatte skal ikke oppleve noen form for rasisme eller trakassering på arbeidsplassen.

Powered by Labrador CMS