SIKKER JOBB: Rektor Sigmund Loland får beholde utsikten mot idrettsbanene fra rektorkontoret når han sannsynligvis blir gjenvalgt som rektor 7. mai.
SIKKER JOBB: Rektor Sigmund Loland får beholde utsikten mot idrettsbanene fra rektorkontoret når han sannsynligvis blir gjenvalgt som rektor 7. mai.

Beholder rektorkontoret

Ingen vil utfordre sittende rektor ved Norges idrettshøgskole. Dermed får Sigmund Loland etter all sannsynlighet beholde rektorstolen i fire år til.

Publisert Sist oppdatert

Valgkomiteen på Norges idrettshøgskole (NIH) har ikke klart å fremme andre kandidater enn sittende rektor til det kommende rektorvalget.

– Det er først og fremst fordi den sittende rektor stiller til valg. Vi har forhørt oss både blant studenter og ansatte, men ingen ønsker å ta over for Loland, sier Johanne Støren Stokke, studentrepresentant i valgkomiteen og medlem av studentstyret.

Valgkomiteens oppgave har vært å finne, foreslå og fremme aktuelle kandidater, men da fristen for oppmelding gikk ut 30. mars, var det klart at det kun var én som ville stille. Tre personer i tillegg til sittende rektor Loland ble forespurt, men alle takket nei.

– Vi er veldig fornøyde med sittende rektor, og det er et godt samarbeid mellom ham og Studentstyret. Det er vanskelig å overtale folk til å stille når flertallet på skolen tydelig er for at Loland skal fortsette sitt rektorat, forteller Stokke.

Det er imidlertid en mulighet for at det kan dukke opp en motkandidat. Benkeforslag, altså forslag fra enkeltpersoner utenfor valgkomiteen, kan fremmes frem til i morgen. Hvis ikke det skjer, vil historien fra Musikkhøgskolen i mars gjenta seg på Idrettshøgskolen i mai: Den sittende rektoren blir gjenvalgt uten motstand.

Pragmatiske

Loland gleder seg til ny rektorperiode og bruker ikke mye tid på valgkamp.

– Hvorfor tror du det ikke er andre kandidater?

– Ideelt sett burde det være flere kandidater i et valg, men vi er en forholdsvis liten institusjon og man er kanskje litt pragmatiske på det. Jeg håper jo det er fordi folk er fornøyde med den jobben jeg gjør.

Loland poengterer at alle har muligheten til å foreslå kandidater, og at det er studentene og de ansatte som må ta ansvar for å komme med forslag til valgkomiteen.

Fra valgkomiteens første møte til fristen for oppmelding var det riktignok kun elleve dager.

– Tror du den korte tiden har hatt noe å si for antallet kandidater?

– Nei. Alle visste at det skulle være rektorvalg her i 2009. Dette er noe vi har diskutert lenge ved skolen, og den type valgformaliteter betyr neppe at man går glipp av alternative rektorkandidater, sier Loland.

Frykten for å tape

Berit Skirstad, førsteamanuensis ved NIH og medlem av valgkomiteen, er enig. Hun avviser at valgkomiteen har gjort en for dårlig innsats.

– Det behøver ikke på død og liv være flere kandidater hvis man er fornøyd med sittende rektor, sier hun, og legger til at én sannsynlig årsak til at ikke flere stiller til valg, er frykten for å tape.

Valgkomiteen vil ikke offentliggjøre de foreslåtte personene. Rektor Sigmund Loland skal den 5. mai presentere sitt kandidatur for studenter og lærere på NIH. Valget finner sted 7. mai.

Powered by Labrador CMS