Flertallet vil velge rektor

På et internt møte ved Kunsthøgskolen i Oslo tirsdag stemte et overveldende flertall for valg av rektor. Nåværende rektor Peter Butenschøn stiller ikke til valg.

Publisert Sist oppdatert

Møtet ble arrangert etter flere års misnøye med ledelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), og formålet var å gå i dialog med ledelsen og å sammenfatte et forslag til en høringsuttalelse i forkant av avgjørelsen om ny rektor skal velges eller ansettes. En uoffisiell avstemning på dagens møte viste et overveldende flertall for valg av rektor, og avgjørelsen faller i siste instans på styretmøtet 15. november.

– De forplikter seg til å høre på hva studenter og ansatte sier. Hvis det kommer inn 100 eller 200 e-poster med ensbetydende ordlyd, er det veldig spesielt hvis ikke styret tar det til følge, sier professor Marianne Tjønn, som er en av initiativtagerne til møtet.

Den nåværende styringsstrukturen, der rektor ansettes, er underlagt en unntakstilstand og kommer uansett til å opphøre i august 2007. Ansatte og studenter ønsker imidlertid å fremskynde prosessen ved for å få valgt ny rektor og ledelse så fort som mulig.

– Uholdbart

Stridens kjerne er at et flertall av studenter og ansatte ønsker å få velge rektor og styreleder på demokratiske vilkår, i motsetning til nåværende praksis. I tillegg hevdes det at flertallet av eksterne representanter i styret skaper et demokratisk underskudd.

Flere som uttalte seg på møtet kunne fortelle om et ikke-fungerende system og en uholdbar situasjon. Bedre plass til både ansatte og studenter, mindre arroganse og en mer fagnær ledelse var blant tingene som ble etterlyst.

– Som ansatt har vi følt at det til stadighet var mangel på faglig begrunnelse for de avgjørelser som ble tatt, sier Tjønn i innledningen av møtet.

– De eksterne representerer ikke et bredt syn, og har ikke innsikt i faget, fortsetter Marius von der Fehr, studentutvalgsleder for de tidligere akademistudentene.

– Vi må finne en som har evnen til å innse sin kompetansegrense og dermed sin begrensing, sier høyskolelektor Jan Pahle i sitt innlegg på møtet.

Går av

– Det er tydeligvis stemning for valgt rektor, men en må tenke på de andre aspektene ved dette. Dette er en flerdimensjonal problemstilling, og valg av rektor fører også med seg en rekke problemstillinger. Faglig valgt rektor vil kunne medføre overført makt til administrasjonen fordi rektor da ikke nødvendigvis innehar økonomisk og administratorisk kompetanse, sier dekan Ståle Stenslie ved Fakultet for visuell kunst til Universitas.

– De fleste universiteter og høyskoler har lagt seg på denne modellen fordi de ønsker en fagnær styring. Flertallet går inn for valgt rektor fordi de vil ha en fagnær rektor. Nåværende system har vært et feilsteg. Valgt rektor vil gi ønsket nærhet mellom fag og ledelse, sier universitetsbibiliotekar ved Kunsthøgskolen Åse Markussen.

Rektor Peter Butenschøn mener på sin side at modellen med valgt rektor er den svakeste med tanke på faglig nærhet. Dette fordi styret og rektor forholder seg til mer administrerende oppgaver, og ikke til studieplaner og faglig innhold. Han tror det skal mye til for at det sittende styret vil gi to tredjedels flertall til en ny styringsmodell.

– Jeg har ingen planer om å søke valg eller tilsetting i ny periode, sier Butenschøn ved møtets slutt.

Powered by Labrador CMS