TJUVSTARTER VALGKAMPEN: -- Vårt lag vil profilere universitet, sier Ole Petter Ottersen.
TJUVSTARTER VALGKAMPEN: -- Vårt lag vil profilere universitet, sier Ole Petter Ottersen.

Førstemann ut

Medisinprofessor Ole Petter Ottersen har lansert sitt kandidatur til rektorstolen ved Universitetet i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Rektorvalget 2009

  • For å stille som rektorkandidat, kreves offisiell støtte fra minst 20 stemmeberettigede.
  • Ingen kan underskrive på mer enn ett forslag.
  • Alle studenter har stemmerett, og studentstemmene teller 25 prosent. Vitenskapelig ansattes stemmer teller 58 prosent, mens teknisk og administrativt ansattes stemmer teller 17 prosent.
  • Valget foregår fra 30. mars til 2. april 2009. Dette er første gang rektor velges ved elektronisk stemmeavgivning (www.uio.no).
  • Det nye rektoratet tiltrer 1. august 2009.
  • Forslag til kandidater sendes til rektor-valgÆTTadmin.uio.no innen 16. februar 2009 kl. 16.

Ole Petter Ottersen, professor ved Det medisinske fakultet, bekrefter at han ønsker å stille som kandidat til rektorvervet ved Universitetet i Oslo (UiO) for perioden 2009-2013. Med seg på laget har han:

– Vi er meget entusiastiske, så hvis vi vinner valget vil det gå fort i svingene, sier Ottersen.

Ottersens kandidatur kommer ikke som noen stor overraskelse. Han har vært nevnt som et hett navn av mange, og figurerte i fjor høst i både Universitas’ og Uniforums saker om mulige kandidater. Mandag besøkte han Studentparlamentet for å få innspill til rektoratets valgprogram, og var da opptatt av at Oslo som by er blitt litt bortskjemt.

– Byen tar dette 200 år gamle universitetet for gitt. Jeg vil ta kontakt med lederne i hovedstaden for å se på mulige synergieffekter. Det kommer ikke fram at vi er den viktigste byen for utdanning. Vårt lag vil profilere universitetet, sier Ottersen.

I oktober hevdet viserektor Inga Bostad overfor Universitas at hun ikke ville ta en ny periode. Nå ønsker hun altså å bli prorektor i Ottersens lederteam.

  • viserektor Inga Bostad fra Det humanistiske fakultet (vil bli prorektor)
  • professor Ragnhild H. Hennum fra Det juridiske fakultet (vil bli viserektor)
  • professor Doris Marie Jorde fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet (vil bli viserektor)

– Hvorfor har du ombestemt deg?

– Jeg har fått mange oppfordringer over lang tid, og det gjør et visst inntrykk. Og så føler jeg behov for å jobbe videre med sakene jeg er inne i, jeg ser behovet for kontinuitet og at noen viderefører erfaringer. Det utslagsgivende var at rektorkandidat Ottersen mener at faglige ledere også skal bruke tid på egen faglig fordypning og utvikling, sier Bostad.

Valgprogrammet deres var ikke ferdigstilt på tirsdag. Ottersen ønsker å presisere at rektorvalget har en formell gang, og at kandidaturet derfor ikke blir offisielt før 16. februar, da fristen for å melde kandidater går ut.

– Jeg kan ikke foreslå meg selv, så jeg kan bare si at jeg ønsker å stille som kandidat, sier Ottersen.

Blir Ottersen valgt, vil UiO for fjerde gang på rad velge en mann til vervet. Den siste kvinnelige UiO-rektoren var Lucy Smith, som gikk av i 1998.

Powered by Labrador CMS