FRIR TIL STUDENTENE: - Det blir fort mye ullent prat i rektorvalgkampen. Jeg vil komme med konkrete løfter, sier rektorkandidat Stein A. Evensen. Studentparlamentsleder Maria Veie Sandvik er positiv, men vil ikke love eksklusiv støtte til hans rektorvalgkamp.
FRIR TIL STUDENTENE: - Det blir fort mye ullent prat i rektorvalgkampen. Jeg vil komme med konkrete løfter, sier rektorkandidat Stein A. Evensen. Studentparlamentsleder Maria Veie Sandvik er positiv, men vil ikke love eksklusiv støtte til hans rektorvalgkamp.

Lover mer studentmakt

Blir Stein A. Evensen rektor, lover han å åpne maktens porter og slippe studentene inn. Studentparlamentsleder Maria Veie Sandvik liker det hun hører, men takker likevel ikke uten videre ja til Evensens studentfrieri.

Publisert Sist oppdatert

UiOs ledermøter

    Dagens struktur er basert på diskusjonsmøter:

  • Rektor og universitetsdirektør møter de åtte dekanene hver uke
  • Universitetsdirektør møter de åtte fakultetsdirektørene hver uke
  • Rektor og universitetsdirektør har frokostmøte med Studentparlamentets arbeidsutvalg hver uke

Medisindekan og rektorkandidat Stein A. Evensen oppfatter dekanmøtet, hvor lederne for Universitetets åtte fakulteter ukentlig møter rektor Arild Underdal og universitetsdirektør Hanne Harlem, som en av de viktigste arenaene hvor universitetets framtid diskuteres og planlegges. Og siden møtene er «uformelle», har de hittil vært lukket for studentene. Dette lover Evensen nå å gjøre noe med.

Få studentene med

– Vi som sitter der, forsøker selvfølgelig å forvalte studentenes interesse etter beste evne. Men det er vel ingen tvil om at det er mer interessant for studentene å delta i diskusjonene selv, sier Evensen.

Evensen vil derfor, forutsatt at han blir rektor, gjøre dekanmøtet til et formelt rådgivende organ, og invitere leder og nestleder i Studentparlamentet med som faste medlemmer.

– Mange saker får styringsfart i disse ledermøtene. Jeg mener dette vil være en naturlig måte å bringe studentene inn i prosessen på, sier Evensen.

Knebler ingen

Evensen understreker at det nye, formelle dekanmøtet, som på idéskisseplan har navnet «rektors ledergruppe», ikke vil fatte vedtak – den myndigheten vil fortsatt ligge i universitetsstyret, hvor studentene allerede er representert. Og han tror ikke det vil gjøre diskusjonene dårligere å ha med studenter.

– Det kan vel tenkes at noen vil være mer forsiktige. Men det er i hvert fall ikke noe forsøk på en kneblingsmanøver, verken av studenter eller dekaner – intensjonen er det helt motsatte.

– Har du diskutert forslaget med de andre dekanene?

Jeg og Trine har tenkt å fremme forslaget uavhengig av hva dekangruppen mener.

– Nei. Jeg og Trine Syvertsen har tenkt å fremme forslaget uavhengig av hva dekangruppen mener.

Utfordrer alle

– Dette er en utfordring som alle kandidatene må få mulighet til å svare på, sier studentparlamentsleder Maria Veie Sandvik, som ikke vil love støtte til Evensen i valgkampen.

Men hun liker utspillet, som er en idé som lenge har versert i studentdemokratiet.

– Erfaringer fra omorganiseringen av instituttstrukturen på Humanistisk fakultet viser at vi vil tvinge oss med i tilsvarende beslutningsprosesser hvis det blir nødvendig. Det er mye enklere for rektor at studentene inkluderes fra starten, sier studentparlamentsleder Maria Veie Sandvik.

Powered by Labrador CMS