ENAGSJERER SEG: Mona Aleksandersen mener at det er viktig at folk innad i NVH engasjerer seg for at fusjonen med UMB skal bli optimal.
ENAGSJERER SEG: Mona Aleksandersen mener at det er viktig at folk innad i NVH engasjerer seg for at fusjonen med UMB skal bli optimal.

Måtte den beste kvinne vinne

Etter kommende ukes rektorvalg vil Veterinærhøgskolen få sin første kvinnelige rektor.

Publisert Sist oppdatert
KONTINUITET: Yngvild Wasteson er prorektor, og mener at kontinuiteten hun kan bringe stillingen skiller henne fra motkandidaten. Foto: Kim Egenes
KONTINUITET: Yngvild Wasteson er prorektor, og mener at kontinuiteten hun kan bringe stillingen skiller henne fra motkandidaten. Foto: Kim Egenes
KONTINUITET: Yngvild Wasteson er prorektor, og mener at kontinuiteten hun kan bringe stillingen skiller henne fra motkandidaten. Foto: Kim Egenes
KONTINUITET: Yngvild Wasteson er prorektor, og mener at kontinuiteten hun kan bringe stillingen skiller henne fra motkandidaten. Foto: Kim Egenes

*Rektorvalget ved veterinærhøgskolen:*

 • Rektor og prorektor velges som par.
 • En nominasjonskomité innstiller kandidater til valget senest to uker før valgdato.
 • Valget skjer som urnevalg der studenter og ansatte har stemmerett. Og velgerne krysser av den de ønsker på en stemmeseddel.
 • Ved opptellingen skal stemmene vektes etter følgende fordelingsnøkkel:
 • a) tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger: 55 prosent

  b) teknisk og administrative tilsatte: 25 prosent

  c) studenter: 20 prosent

 • Valget skjer 3. februar. Valglokalet stenger kl. 15.00, og opptellingen starter umiddelbart etter.
 • Nåværende rektor ved Norges Veterinærhøgskole er Lars Moe, som har vært rektor siden 2002.
 • Kilde: Veterinærhøgskolen.

*Yngvild Wasteson*

 • Prorektor Yngvild Wasteson (51 år), stiller med Halvor Hektoen som prorektor.
 • Som prorektor har hun vært leder for Utvalget for forskning og etikk, leder for Innstillingsråd for professorer og tilsettingsråd for mellomgruppestillinger og stipendiater.
 • Kilde: Veterinærhøgskolen.

*Mona Aleksandersen:*

 • Mona Aleksandersen (55 år), instituttleder ved Basalfag og Akvamedisin (BasAM), stiller med Tor Einar Horsberg som prorektor.
 • Mona Aleksandersen har hatt et sterkt engasjement innen det europeiske samarbeidet når det gjelder veterinær patologi og hun er for tiden visepresident, og påtroppende president, i European College for Veterinary Pathology.
 • Kilde: Veterinærhøskolen.

Kun to skoler, Akupunkturhøgskolen (AKHS) og Kunsthøgskolen (Khio), av de syv skolene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), har kvinnelig rektor. Etter valget på Norges veterinærhøgskole (NVH) neste onsdag vil antallet være oppe i tre. Vi har snakket med de to kandidatene ved Veterinærhøgskolen om hvorfor de stiller til valg, og om deres ambisjoner for NVH.

Mona Aleksandersen:

– Hvorfor stiller du til valg?

– Jeg har en bakgrunn som gjør at jeg er egnet til å lede NVH, og erfaring som er gunstig med tanke på fusjonen med Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås (UMB). Jeg tror jeg er utholdende og klar nok til å få gjennomslag for det jeg mener er viktig i fusjonen med UMB.

– Er det noe du vil forandre på NVH?

– Det nåværende rektoratet har gjort mye bra, så vi ønsker stort sett å følge i det samme sporet. Det foreligger et forslag til revisjon av studieplan som vi må arbeide mye med i tiden framover.

– Hvordan kan sammenslåingen med universitetet i Ås utføres på best mulig måte?

– Det er fusjonen som vil være hovedpunktet i denne rektorperioden. Vi ønsker å jobbe for å holde veterinærmedisinen under samme enhet. Det er viktig at folk innad på veterinærhøgskolen klarer å engasjere seg i fusjonen, siden det var noe folk på NVH ikke ønsket seg i utgangspunktet. Til slutt må vi ha en god dialog med UMB, og være åpne for nytt samarbeid. Vi må være klare, tydelige og utholdende i denne prosessen.

– Hva syns du om at det nå blir en kvinnelig rektor?

– Jeg syns det er veldig spennende og morsomt at det er to kvinner som er nominert. Trenden i dag er at kvinner også kan, og vi er like dyktige til å lede som menn.

– Hva er det som skiller deg fra den andre kandidaten?

– Det er ikke stort som skiller oss, tror jeg. Den andre kandidaten har mer erfaring enn meg i rektoratet siden hun har sittet som prorektor i den siste perioden. Jeg har selvfølgelig tro på meg selv, men tror den andre kandidaten vil gjøre en like god jobb.

– Har du en valgkampsstrategi?

– Vi holder på å forberede et skriftlig program som skal fokusere på forskning, utdanning, arbeidsmiljøet og fusjonen. Siden dette er en liten institusjon kjenner alle hverandre, og de vet hva vi står for.

Yngvild Wasteson:

– Hvorfor stiller du til valg?

– Fordi jeg har vært prorektor i fire og et halvt år, og har jobbet mye med utviklingen av veterinærhøgskolen, og denne fusjonen vi nå står fremfor. Vi har tre år igjen før vi sannsynligvis blir en felles institusjon. Jeg har jobbet så mye med saken nå, og syns det vil være veldig spennende å være med på den siste etappen. Jeg vil bære stafettpinnen helt frem til mål.

– Er det noe du vil forandre på NVH?

– Det er ikke tiden for å gjøre de store revolusjonene, fordi vi står foran en omfattende endringsprosess. Vi må styrke NVH, samtidig som vi bruker krefter og ressurser på endringene.

– Hvordan kan sammenslåingen med universitetet i Ås utføres på best mulig måte?

– Det som mangler er at vi ikke har etablert noen felles visjon og forståelse av hva det nye universitetet skal bli. Hvilken rolle skal vi ha, hva er våre faglige mål? Dette er veldig ressurskrevende prosesser og vi må få en tilliten til prosessene og bli enige.

– Hva syns du om at det nå blir en kvinnelig rektor?

– Jeg er ikke så fryktelig opptatt av det, men det er helt naturlig at det skjer nå.

– Hva er det som skiller deg fra den andre kandidaten?

– Vi er ikke så veldig forskjellige, men vi bringer forskjellige ting til bordet med hvert vårt team. Jeg har vært prorektor, og trent meg til denne oppgaven. Jeg kjenner mange av sakene og fusjonen godt, og har erfaring fra det. Sånn sett har vi en kontinuitet som er forskjellig fra det andre laget.

– Har du en valgkampsstrategi?

– Vi har ikke lagt opp noen annen strategi enn å stille på møtet på onsdag og svare så godt vi kan, samt presentere oss. Valget blir spennende, og det er fint at det blir et reelt valg mellom to lag.

Powered by Labrador CMS