Slakter organiseringen av rektorvalget

Rektorkandidat Fanny Duckert går hardt ut mot den praktiske gjennomføringen av rektorvalget. – Jeg synes det viser at UiO har et ledelsesproblem, sier hun.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg synes det er helt utrolig. Her skal toppledelsen til universitetet velges, og så er det ingen som tar ansvar, verken i universitetsledelsen eller i Studentparlamentet. Alt er opp til den enkelte kandidat, sier rektorkandidat Fanny Duckert.

Ifølge Duckert er det den overordnede koordineringen som er hovedproblemet:

– Dette er noe universitetsdirektøren skulle tatt personlig ansvar for og satt ned en arbeidsgruppe som sørget for at hele prosessen ble gjennomført på en skikkelig måte.

Universitetsdirektør Hanne Harlem tar kritikken til etterretning:

– Man har fulgt de samme prosedyrene som tidligere. Jeg har ikke registrert at det har vært ønske om endringer, med unntak av spørsmålet om elektroniske valg. Det kan godt hende at organiseringen av valget ikke har vært god nok. Jeg er åpen for at det kan gjøres på andre måter.

Får støtte

Flere av de andre rektorkandidatene har også mye å utsette på hvordan rektorvalget gjennomføres.

– Det er kritikkverdig hvor dårlig informasjon studentene har fått om hvordan man skal stemme. Jeg kommer nettopp fra Domus Nova. Der finnes det ikke ett oppslag om hvordan man stemmer og fram til torsdag er det bare én stemmeurne som er åpen mellom kl 11 og 13, sier Stein Evensen.

– Når det gjelder de ansatte, så er det uheldig at sedlene leveres ut så tidlig. Det reduserer muligheten for å drive valgkamp siden mange skynder seg med å stemme for å få det unna. Sedlene burde være utdelt senere slik at folk kunne fått mest mulig informasjon om de ulike kandidatene, sier Evensen.

Geir Ellingsrud og Kristian Gundersen er enig at informasjonen om valget generelt og antallet urner er for dårlig.

Begge trekker fram stemmemulighetene på Mat.nat. som et kritikkverdig eksempel.

– Der er det bare valgurner ett sted og de er bare åpne to timer de to første dagene, sier Gundersen.

Kunne vært bedre

Valgansvarlig i Studentparlamentet Torkel Nybakk Kvaal tar selvkritikk og er enig i at en del ting rundt valget kunne vært bedre:

– Det burde vært flere plakater. Dette har vært de ulike studentutvalgenes ansvar, og jeg registrerer at de ulike utvalgene ikke har vært like flinke til å informere studentene. Det som imidlertid er bra ved årets valg er at universitetet for første gang har sendt ut informasjon til alle studentene på e-post.

– Er ordningen på for eksempel på Mat.nat god nok?

– Ideelt sett burde det vært åpen urne lenger de tre første dagene. Men det er viktig å huske at alle studentene kan stemme hvor som helst, ikke bare på sitt eget fakultet.

Powered by Labrador CMS