Maktmennesker: Et enstemmig styre vedtok forslaget i Professorboligen.

Studenter kan ikke lenger bli rektor ved UiO

Nå må man ha professorkompetanse for å sitte bak styrespakene. Trist, mener studentleder Hans Christian Paulsen.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg er redd dette vil fremmedgjøre studentene og svekke universitetsdemokratiet, sier Paulsen.

Tirsdag ettermiddag vedtok et enstemmig universitetsstyre at alle kandidatene til rektor- og prorektorvalget må ha professorkompetanse.

Til og med Vebjørn Andersson og Kristine-Petrine Olthuis, representantene fra Studentparlamentet stemte for forslaget, selv om kravet strider mot politikk deres eget parlament har vedtatt. De ønsket likevel ikke å begrunne sin stemmegivning til Universitas.

Hans Christian Paulsen, leder for Studentparlamentet, understreker at representantene stiller som privatpersoner i Universitetsstyret, og er dermed ikke bundet av politikken studentparlamentet er vedtatt. Han synes likevel det er trist at studentene ikke lenger vil kunne stille som kandidat i rektorvalget.

Dilemma

Ole Petter Ottersen, rektor ved UiO og leder for Universitetsstyret, mener dette er et dilemma.

– Det er viktig for den demokratiske prosessen at det er et bredt utvalg av kandidater. Samtidig er det viktig at en rektor har solid kompetanse.

– Hvorfor ønsker dere å fjerne studenters mulighet til å bli rektorkandidat?

– Det er å snu saken på hodet. Vi ønsker at det skal være et krav om at alle kandidater til rektor og prorektor skal ha en formell professorkompetanse. Ingen utelukkes så lenge de oppfyller kravet.

I 2013 stilte Ottersen til valg for sin andre periode som rektor ved UiO. Hans eneste motkandidat var daværende masterstudent og 23-åring, Torkil Vederhus.

– Det var mye positivt som kom ut av den valgkampen. Vi fikk nok belyst sider ved universitetet som vi ikke hadde gjort dersom det var to professorer som stilte mot hverandre. Men igjen: Dette er et dilemma. Vi mister denne dynamikken, men vi får mer kompetente rektorkandidater.

Hadde det ikke vært mulig å unnta studentene fra dette kravet?

– Dette er en teoretisk mulighet, men ikke en mulighet som dukket opp i debatten i dag, sier Ottersen.

Frykter generisk næringslivsleder

Kristian Gundersen, representant i Universitetsstyret og professor på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, mener at det ikke er nødvendig at studentene skal kunne stille til rektorvalg.

– Rektorvalget er ikke et vanlig demokrati, det er også et meritokrati. Det er viktig at en rektor har solide vitenskapelige kvalifikasjoner, sier han.

Jeg frykter at vi vil få inn en generisk leder fra næringslivet

Kristian Gundersen, styrerepresentant

Grunnen til at han støtter kravet om at rektorkandidater må besitte professorkompetanse, er imidlertid ikke å holde studentene unna rektorvervet.

– Jeg frykter at vi vil få inn en generisk leder fra næringslivet. Å drive et universitet er ikke det samme som å drive en bedrift. Derfor ønsker jeg dette kvalifikasjonskravet, sier han.

Mangler tillit til demokratiet

Torkil Vederhus, Ottersens motkandidat i 2013, mener i likhet med Ottersen at det kom mye godt ut av valgkampen i 2013, selv om han ikke kapret flertallet av stemmene.

– Normen er at kandidatene til rektorvalget er forskertunge. Derfor er det viktig at noen setter søkelyset på studentsakene.

Han mener innføringen av krav til rektorkandidatene vitner om at Universitetsstyret har manglende tiltro til demokratiet.

– Det virker om de ikke har tillit til at demokratiet klarer å finne fram til riktig kandidat.

Konfrontert med Vederhus’ utspill, svarer Ottersen følgende:

– Dette er heller ikke et argument som har kommet frem i debatten. Tvert om ønsker jo nå universitetsstyret at man ved hjelp av en søkekomite skal få flere kandidater enn før – både interne og eksterne.

Powered by Labrador CMS