TAR SEG EN JOINT: Hasj og marihuana er det mest brukte ulovlige rusmiddelet – også blant studenter. (Illustrasjonsfoto).

Oslo-studentene på narkotoppen

Dobbelt så mange studenter i Oslo tar dop i forhold til i Trondheim. Nesten hver tiende SiO-student bruker regelmessig narkotika.

Publisert Sist oppdatert

Studentenes narkotikaforbruk:

  • 11,6 prosent av de mannlige og 6,5 av de kvinnelige SiO-studentene oppga å ha brukt narkotika mer enn fem ganger det siste halvåret.
  • 29 prosent av studentene i Oslo har prøvd narkotika.
  • Andelen som har prøvd narkotika stiger kraftig med studieansienniteten.
  • Cannabis er det klart mest brukte illegale rusmiddelet blant studenter. Deretter kommer kokain og amfetamin.
  • Kilde: Studentenes helse- og trivsels-undersøkelse, 6053 respondenter

– Narkotikabruk går utover konsentrasjonsevne, langtidshukommelse, døgnrytme, fysisk form og psykisk helse, derfor er det viktig å få ned bruken. Det er viktig å tørre å se sine egne studiemessige resultater, og konfrontere seg selv med sin egen livsstil, sier Marit Eskeland, leder av Studenthelsetjenesten i SiO.

11,6 prosent av de mannlige og 6,5 prosent av de kvinnelige studentene i Oslo har brukt narkotika minst fem ganger det siste halvåret, viser Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT). Tilsvarende tall for Bergen og Trondheim er henholdsvis 10,2 og 5,1 prosent for menn, og 3,7 og 3,4 prosent for kvinner.

Ikke overraskende

Psykologspesialist i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) Rune Olsen tror at årsaken til det relativt høye narkotikaforbruket til hovedstadsstudentene kan komme av at markedet i byen er stort. Han peker på at det omsettes mer, og flere ulovlige rusmidler i Oslo og Bergen enn på andre steder i landet.

– Totalt ser det ut som om de fleste som har vært i befatning med illegale rusmidler har brukt cannabis, og at bruken bærer preg av å være av en mer utforskende og eksperimentell art. De fleste vil nok enten legge bort uvanen eller utvikle et lavfrekvent mønster, sier Olsen.

Sammenheng med alkohol

Olsen mener det er en klar sammenheng mellom det å ha et problematisk forhold til alkohol og det å bruke narkotika. Blant studentene som oppga å ha hatt såkalt «alvorlig risikoadferd» knyttet til alkohol, hadde halvparten av mennene og 40 prosent av kvinnene også brukt ulovlige rusmidler.

– Kombinasjonsbruken indikerer en underliggende avhengighetsproblematikk hos de aktuelle studentene. Det kan tenkes at tiltak rettet mot å begrense alkoholmisbruk også kan ha effekt på befatningen med illegale rusmidler, sier Olsen.

Ingen bombe

«Det er ikke overraskende at studenter i Oslo har et høyere narkotikaforbruk enn studenter andre steder i landet.»

Astrid Skretting, forskningsleder ved Statens institutt for rumiddelforskning

– Det er ikke overraskende at studenter i Oslo har et høyere narkotikaforbruk enn studenter andre steder i landet. Dette er i tråd med andre undersøkelser, sier Astrid Skretting, forskningsleder i Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

Skretting har ingen fasit på hva som må til for å få ned narkotikaforbruket til norske studenter. Hun tror at en økt bevissthet i studentorganisasjonene, og at disse tar tak i problematikken, vil kunne være et mulig tiltak. Men hun vil ikke overdramatisere situasjonen.

– Det er ikke nødvendigvis slik at bruk av narkotika stadig øker. Det foreligger undersøkelser om bruk av rusmidler fra 1998, 2002 og 2006. Disse viser at det var en økning av andelen som oppga å ha brukt cannabis i løpet av de siste seks måneder fra 1998 til 2002, men at det ikke var noen ytterligere økning fra 2002 til 2006, sier Skretting.

Vil ikke overdramatisere

Selv om Eskeland i Studenthelsetjenesten understreker farene ved narkotikamisbruk, ønsker hun ikke å overdrive situasjonen. Hun viser til at de fleste studentene i undersøkelsen tross alt ikke har problemer med ulovlige substanser.

– 95 prosent av studentene har ingen problemer med narkotika. Studenter generelt er flott ungdom som mestrer livet sitt godt uten å påføre seg selv eller andre skade på grunn av rusmidler.

Eskeland forteller også at veldig få studenter oppsøker Studentehelsetjeneten med narkotikaproblemer.

– En halv prosent av de som kommer til oss har et rusproblem, og i de fleste av disse tilfellene så dreier det seg om alkohol, sier hun.

Powered by Labrador CMS