Edle dråper: Siden 2013 har MatNat ved UiO sett en spektakulær økning i bruk av penger på alkohol. Dekan ved fakultetet, Morten Dæhlen, sier forklaringen ligger i at det har vært flere ekstraordinære arrangementer enn tidligere.

Så mye penger bruker ditt fakultet på alkohol. Dette er UiOs alko-utgifter

I 2017 brukte Universitetet i Oslo (UiO) 938 671 kroner på Vinmonopolet. De siste fem årene har UiO brukt fire millioner kroner på alkohol.

Publisert Sist oppdatert

@fakta

Vikingfjord, Bombay Sapphire og liter på liter med prosecco. Trodde du det var handlelista til helgen? Da tok du feil. Dette er ting Universitetet i Oslo har brukt flere millioner kroner på de siste årene.

Av alle fakultetene ved universitetet troner Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat) øverst på lista med 241 337 kroner til øl, vin og sprit i 2017 alene.

Dette viser en oversikt Universitas har fått innsyn i. Beløpet inkluderer kun innkjøp gjort fra Vinmonopolet, og dekker ikke alkohol kjøpt på restaurant eller på reiser.

Flere professorer mener øl-politikken på campus er for streng: Ett glass frihet takk

Voldsom økning

Alle fakultetene ved universitetet har til sammen brukt 767 263 kroner på Vinmonopolet det siste året, den øvrige pengebruken kommer fra andre avdelinger underlagt UiO, blant annet Kunsthistorisk museum og Universitetsbiblioteket (se faktaboks).

Dette vil si at MatNats utgifter nesten utgjør en tredjedel av fakultetenes samlede bruk og nesten dobbelt så mye som Det medisinske fakultet, på andreplass med sine 132 835 kroner. Det er også rundt tolv ganger så mye som Odontologisk fakultet, som ligger på sisteplass med sine lusne 20 458 kroner.

I tillegg er det en voldsom økning fra 2013, da fakultetet brukte 90 346 kroner på Vinmonopolet, altså godt under halvparten.

Forsker: –Hvite måneder kan skade mer enn det hjelper

Dekan ved MatNat, Morten Dæhlen, forklarer at årsaken til den voldsomme utgiftsøkningen blant annet skyldes at omfanget av virksomheten på fakultetet har økt de siste årene. I tillegg har det vært flere arrangementer der det har vært naturlig å nyte alkohol.

– Mange gode resultater har avstedkommet flere markeringer enn tidligere, og det har vært noen flere ekstraordinære arrangementer de siste årene, skriver han i en e-post til Universitas.

Fakultetets forbruk sett i forhold til de andre fakultetene, mener han er helt naturlig.

– MatNat er i størrelse ikke langt unna å være en tredjedel av UiO, så at vi står for nesten en tredjedel av utgiftene virker ikke urimelig.

Ifølge Database for statistikk for høyere utdanning har MatNat 1600 ansatte og 6000 studenter. Det humanistiske fakultet har til sammenligning 800 ansatte, og 6000 studenter.

Har du lest? En av tre føler drikkepress

– I overkant mange dyre druer

Leder for Studentparlamentets største studentpolitiske liste, Venstrealliansens Kristine Sørheim, er skeptisk til summene som går til alkoholinnkjøp.

– Jeg har ikke full oversikt over pengebruken til UiO, men i første omgang slår 900 000 kroner meg som i overkant mye dyre druer å bade i, sier hun til Universitas.

Sørheim er ikke kritisk til alkoholkjøp i seg selv, men mener det finnes mer fornuftige ting å bruke penger på.

– Slik jeg ser det er dette midler som heller burde blitt omdisponert og brukt på for eksempel å ansette en mangfoldskoordinator, sier hun og legger til:

– Jeg synes absolutt det er stas med fest, men jeg synes det mer stas med et likestilt og mangfoldig universitet.

I første omgang slår 900 000 kroner meg som i overkant mange dyre druer å bade i»

Kristine Sørheim, leder for Venstrealliansen

Følger statlige retningslinjer

Universitetets totale utgifter har også stort sett økt de siste årene. I 2013 gikk 671 618 kroner til Vinmonopolet, deretter 688 791 kroner i 2014, før en økning til 737 013 kroner i 2015, og 953 016 kroner i 2016. I 2017 sank utgiftene altså noe, til 938 671 kroner.

Jan-Børge Tjäder leder Avdeling for administrativ støtte, som er ansvarlig for innkjøp ved UiO. Han forklarer at retningslinjene for innkjøp av alkohol hos UiO følger Statens personalhåndbok.

– UiO har egne retningslinjer for bevertning og representasjon. Disse er en presisering av de statlige føringene. Kravet for å få refundert alkoholkjøp er at kjøpet er forhåndsgodkjent av nærmeste overordnede med budsjettdisponeringsfullmakt og at alkohol inkludert servering holder seg innenfor Statens satser, skriver han i en epost til Universitas.

Han forklarer også at det er forskjellige situasjoner som åpner for innkjøp av alkohol.

– Det kan være i forbindelse med representasjon, kurs, konferanser og julebord. Ved jubileer og pensjonsavganger er det anledning til å gi gaver inntil en sum nærmere regulert i UiOs retningslinjer for gaver og påskjønnelser.

I tillegg presiserer han at det også er snakk om tilfeller der UiO kun legger ut for alkoholen.

– Ved julebord er det som regel en egenandel som skal gå til dekning av alkohol.

Powered by Labrador CMS