For lite sex: Naturfaget blir for stort. Man må ha mer plass til seksualundervisning, mener lærerstudentene Mia Eriksen, Maria Kipperberg Tollås og Synne Aarø.
For lite sex: Naturfaget blir for stort. Man må ha mer plass til seksualundervisning, mener lærerstudentene Mia Eriksen, Maria Kipperberg Tollås og Synne Aarø.

Krever mer seksualundervisning

Det er ikke kunnskapen det står på, men mangel på tid - mener studenter og undervisere.

Publisert

– Hvis du ikke naturfag som fordypning, så har du så godt som ingen garantert undervisning i seksualitetsfag, sier Mia Eriksen. Sammen med Maria Kipperberg Tollås og Synne Aarø går Eriksen fjerde året på grunnskolelærerutdanningen 1-7 ved Oslomet. De mener mener seksualundervisningen på studiet er mangelfull, og krever nå at kunnskapsdepartementet prioriterer mer tid til spesialundervisningen på i utdanningen deres.

– Vi er ikke rustet for alt hva det innebærer å være lærer i møte med elevene, spesielt ikke når det kommer til flere av spørsmålene som dukker opp når man snakker om seksualitet, intimitet og generell grensesetting, sier Aarø.

Mer plass til sex

Tollås mener det er flere områder hvor seksualundervisningen kunne blitt forbedret. Hun skulle ønske de lærte mer om hvordan de skal forholde seg til grunnskoleelevers spørsmål om seksualitet, særlig konfronterende spørsmål.

Det har hun selv erfart i praksis på studiet: – Det har vært alt fra tilfeller hvor elever har vist homofobiske holdninger, til tilfeller hvor de spør om svært personlige ting. Da er det viktig å være komfortabel i krevende situasjoner, slik at man fremstår som en trygg voksen, fortsetter hun.

Per nå ser vi at seksualundervisningen får for lite plass, og dette er det politikerne som har ansvar for

Tonje Tomine Strat, doktorgradsstipendiat i naturfagdidaktikk ved Oslomet

De tre studentene understreker at det ikke er kunnskapen til underviserne på studiet det står på. De erfarer at underviserne har gitt mer plass til seksualundervisning, etter studentenes ønske.

Likevel mener det ikke burde være opp til studentene å etterspørre en seksualundervisningen er tilstrekkelig. – Det burde vært festet i læreplanen i langt større grad enn hva det er nå, sier Aarø.

Hun forteller videre at det til og med i naturfag, som er faget seksualundervisningen faller under, er satt av alt for lite tid til seksualundervisning. – I løpet av fordypningsåret med naturfag har vi hatt en økt på 90 minutter viet til seksualundervisning. Det er alt for lite, mener hun.

For lite tid

Det burde vært festet i læreplanen i langt større grad enn hva det er nå

Synne Aarø, lærerstudent ved Oslomet

Tonje Tomine Strat er doktorgradsstipendiat i naturfagdidaktikk ved Oslomet og har undervist i seksualundervisning ved lærerstudiet. Hun har forståelse for studentenes frustrasjon. Strat mener det er satt av for lite tid til seksualundervisning, og at alle lærerstudenter helst bør ha et minimum av seksualundervisning.

Likevel understreker hun at timeplanen er en kabal som skal gå opp, og at det er mange hensyn å ta. Hun opplyser at det i all hovedsak er naturfaget som tar for seg spesialundervisningen ved grunnskoleutdanningen. – Siden det er valgfritt hva slags fag studentene velger å fordype seg i, er det ikke garantert at lærerstudentene i det hele tatt får seksualundervisning, sier Strat.

For snevert: - Naturfag er mye mer enn natur, sier lærerstudent Synne Aarø.
For snevert: - Naturfag er mye mer enn natur, sier lærerstudent Synne Aarø.

Også i samfunnsfag er det kunnskapsmål om identitetsutvikling og ulikhet i et samfunnnsfaglig perspektiv, forteller hun. – Det er imidlertid naturfaget som tar for seg seksuell helse, seksualitet, og hvordan dette bør undervises i. Derav hovedvekten til seksualundervisning, sier hun. Det er heller et spørsmål om ressurser og tid, ifølge Strat, noe hun mener de har for lite av ved Universitetet. – Vi skulle gjerne gitt lærerstudentene spesielle caser og breddekompetanse, men har dessverre ikke tid til dette.

Et annet problem er også at det blir mer og mer som inngår i naturfaget, slik at omfordelingen blir vanskeligere. – Per nå ser vi at seksualundervisningen får for lite plass. Dette er det politikerne som har ansvar for.

– Hvis politikerne skulle endre på noe med undervisningen, hva skulle det vært? – Jeg skulle ønske det var viet mer tid til hele det seksuelle mangfoldet, og at det ble festet at _alle_ lærerstudenter skal ha en viss mengde seksualundervisning. Dette fordi mange vil ha behov for dette hvis de blir kontaktlærere, sier Strat.

Det er Universitet- og Høgskolerådet som formulerer retningslinjene for grunnskolelærerutdanningen. I retningslinjene for grunnskolelærerutdanningen 5-10 trinn står det at studenten skal ha kunnskap om hvordan en driver dialogisk undervisning om menneskekroppen, seksualitet og helse for elever på mellom- og ungdomskoletrinnet.

– Vi prøver å konkretisere rundt retningslinjene, men dette er hva vi som underviser for grunnskolelærerutdanningen 5-10 trinn forholder oss til når vi legger opp undervisningen, sier Strat.

Universitas har vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet og Universitets- og høyskolerådet. De hadde ikke mulighet til å imøtekomme kritikken før avisa gikk i trykken.

Powered by Labrador CMS