Flere tilfeller: Studentombudet ved Universitetet i Oslo forteller om flere studenter som har varslet om seksuell trakassering ved Universitetet. Arkivfoto: Adrian Nielsen

Ferske tall: 13 500 studenter har opplevd seksuell trakassering

I en ny undersøkelse blant landets studenter svarer 5 prosent at de har opplevd seksuell trakassering i forbindelse med sine studier. – Det er for høyt, sier leder for NSO, Mats Beldo.

Publisert Sist oppdatert

En ny landsdekkende undersøkelse utført av Sentio på vegne av Universitas og Norsk studentorganisasjon (NSO) viser at hele 5 prosent av studentene har opplevd seksuell trakassering i forbindelse med sine studier. Dette utgjør litt over 13 500 av landets studenter.

Seks prosent av alle kvinner og tre prosent av menn har opplevd seksuell trakassering. Det siste året har Universitas skrevet om flere tilfeller av seksuell trakassering. Studenter har fortalt om trakassering både fra medstudenter og faglige ansatte.

Blant de 5 prosentene som har opplevd seksuell trakassering er det 71 prosent som opplyser at det er fra medstudenter, 12 prosent svarer foreleser eller veileder, og 16 prosent begge deler. I tillegg svarer 2 prosent av studentene vet ikke på spørsmål om de har opplevd seksuell trakassering i forbindelse med studiene.

Om undersøkelsen

  • Intervjuene ble gjennomført i perioden 23. mars til 27. april 2018.
  • Undersøkelsen består av et utvalg på 1035 studenter.
  • Feilmarginen er mellom 1,9 og 3,1 prosentpoeng.
  • Undersøkelsen er gjennomført av Sentio på vegne av NSO og Universitas.

– Mer om seksuell trakassering: Universitetet i Oslo brukte ti måneder på å konfrontere ansatt med varsel

Nulltoleranse

Leder for NSO, Mats Beldo, er ikke særlig fornøyd med tallene.

– Det skal være nulltoleranse. Målet er at ingen skal ha opplevd seksuell trakassering i forbindelse med sine studier, først da har vi lykkes.

Han mener at universitetene og høyskolene må legge klart og tydelig til rette for det å varsle om seksuell trakassering og at de må vise at de handler og følger opp varslene ordentlig.

– I arbeidsmiljøloven er det handlingsplikt ved slike varsler, det er det ikke i universitets- og høyskoleloven. Når loven nå snart revideres bør handlingsplikt innføres. Dette vil styrke studentenes rettsvern. Alle studenter har rett på at varsler eller mistanke om slike hendelser skal tas tak i.

– Synes du universitetene og høyskolene gjør nok for å forhindre seksuell trakassering?

– Nei, jeg synes ikke det. Her tenker jeg universitetene og høyskolene kunne vært flinkere på å gjøre et eksempel ut av de som blir tatt i å holde på slik, og at de har vært for myke.

Neste uke er det representantskapsmøte i Universitets- og høgskolerådet.

– Der håper jeg man bare ikke snakker om seksuell trakassering, men venter spent på hva konkrete tiltak man komme frem til, sier Beldo.

– Mer om seksuell trakassering: Bekjennelser fra en feministisk ansvarlig

Ikke godt nok: Leder i Norske studentorganisasjon, Mats Beldo, mener institusjonene må gjøre mer for å forhindre trakassering.

Mange som ikke går videre

Studentombud ved Universitetet i Oslo, Marianne Høva Rustberggard anslår at de har fått inn mellom ti og femten henvendelser de siste fem årene. Hun forteller at flere kan oppleve det som vanskelig å gå videre med et varsel til Universitetet.

– For studenter som kommer til oss og vurderer å varsle er det mange som ikke ønsker å gå videre, og det må være greit. Dette kan føre til noe mørketall bak innvarslede saker.

På UiO kan studenter og ansatte varsle gjennom «Si-ifra-systemet».

– Studentombudet er med som en ekstra sikkerhet for de som varsler. Studenter kan ta kontakt med oss når som helst i prosessen, før, under, og etter et eventuelt varsel. Vi håper vi kan være en merverdi for studentene i slike saker.

– Mer om seksuell trakassering: Kunsthøgskolen i Oslo fikk nye alvorlige varsler om trakassering i helgen

Powered by Labrador CMS