Avventende: Hovedombud Mette Børing mener UiO enda ikke kan forebygge seksuell trakassering, men er positiv til tiltakene

Trekker kritikken mot UiO

Likestillings og inkluderingsombudet trekker sin kritikk av Universitetet i Oslo og henlegger klagesaken fra en tidligere ansatt ved Det odontologiske fakultet.

Publisert Sist oppdatert
Avventende: Hovedombud Mette Børing mener UiO enda ikke kan forebygge seksuell trakassering, men er positiv til tiltakene
Avventende: Hovedombud Mette Børing mener UiO enda ikke kan forebygge seksuell trakassering, men er positiv til tiltakene

Universitas har flere ganger i år skrevet om anklager om seksuell trakassering ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO). I vår rettet Likestillings og diskrimineringsombudet (LDO) kritikk mot det de de mente var manglende tiltak mot seksuell trakassering. Nå trekker de kritikken.

– Vår kritikk mot UiO rettet seg i første rekke mot manglende dokumentasjon på tiltak mot trakassering. Nå har universitetet fremlagt tilfredsstillende dokumentasjon, og vi ser at de har en god tiltaksplan, sier ombud Sunniva Ørstavik.

Hun nevner etiske retningslinjer for veiledere, egen telefonlinje for studenter og ansatte som utsettes for trakassering og generelt gode varslingsrutiner som eksempler på tiltak som nå er dokumentert.

– Ikke minst vektlegger jeg at hovedvernombudet beskriver situasjonen som tilfredsstillende, avslutter hun.

Universitetsdirektør Gunn Elin Bjørneboe er fornøyd.

– Først og fremst er vi veldig tilfredse med at LDO har omgjort vedtaket. Det er en lettelse at LDO nå sier eksplisitt at vi har gode nok rutiner rundt forebygging av seksuell trakassering.

– Driver ryddearbeid

Hovedverneombud ved UiO, Mette Børing mener derimot ikke at UiOs rutiner per dags dato fungerer forebyggende.

– At vi er så gode på forebyggende tiltak som universitetsdirektøren vil ha det til, det kan jeg ikke være med på. Men vi er på vei til å komme dit.

Hun fremhever at universitetet har hatt et etterslep på dette området lenge.

– Mange steder har man hatt kultur for å oppføre seg mot hverandre på måter som ikke er greit. Vi driver fortsatt med ryddearbeid.

Ombud Ørstavik mener det bare dreier seg om å formulere seg forskjellig.

– Slik jeg har oppfattet verneombudet handler det om å ha tillit til at UiOs planer er så gode at det setter dem i stand til å forebygge på sikt. Der oppfatter jeg at vi er enige.

Varslingslinje nedlagt

Nummeret til varslingstelefonen ombudet omtaler i begrunnelsen sin ligger ute på UiOs hjemmesider. Universitas forsøkte å ringe nummeret, men linjen viste seg å være koblet ut grunnet liten pågang. Ørstavik kjenner ikke til dette når Universitas konfronterer henne med det.

– Dette er nye opplysninger for meg. Men vi har jo tatt dette tiltaket med i vår vurdering av UiOs tiltak. Ut over det kan jeg ikke si noe om dette nå.

– Store mørketall

Studenter som føler seg trakassert henvises på UiOs nettsider til studenthelsetjeneste eller studentprest. Ansatte bes varsle verneombudet ved sitt fakultet.

Likestillingsrådgiver ved UiO, Ingrid Uldal mener det fortsatt er store mørketall i henhold til seksuell trakassering.

– Det skyldes nok både at mange saker løses ute i de enkelte fagmiljøene uten at det rapporteres inn til UiO sentralt, og at det fortsatt er knyttet store tabuer til varsling av seksuell trakassering.

Henlagt

I en pressemelding LDO sendte ut forrige uke skriver ombudet også at de henlegger klagesaken reist av Birgitte Henriksen, tidligere ansatt ved Det odontologiske fakultet. LDO skriver i sin pressemelding at «saken ligger langt tilbake i tid. Her har det også kommet fram nye opplysninger og det er en skjønnsmessig helhetsvurdering som er bakgrunn for henleggelsen».

Hovedombud Mette Børing er optimistisk på vegne av Det odontologiske fakultet.

– Hva Odontologisk angår har de hanket inn eksterne krefter. Folk som har erfaring som ledere med personalansvar, så hva den saken angår er jeg fornøyd.

UiO-direktør Bjørneboe ønsker ikke å kommentere saken ut over at hun tar LDOs henleggelse til etterretning.

Powered by Labrador CMS