Økt semesteravgift? SiO Helses satsing på psykisk helse kan medføre en økning av semesteravgiften fra og med neste år. – Jeg ser nok for meg at en beslutning må tas i løpet av 2021, sier styreleder i SiO, Jonas Virtanen.
Økt semesteravgift? SiO Helses satsing på psykisk helse kan medføre en økning av semesteravgiften fra og med neste år. – Jeg ser nok for meg at en beslutning må tas i løpet av 2021, sier styreleder i SiO, Jonas Virtanen.

Utgifter til psykisk helse kan øke semesteravgiften

SiO regner med å få inn 85 millioner kroner i semesteravgift fra studentene i 2021. Samtidig advarer styrelederen i SiO om at avgiften kan øke fra 2022.

Publisert Sist oppdatert

Følgende 26 institusjoner er tilknyttet SiO

# Arkitektur- og designhøgkolen i Oslo

# Atlantis Medisinske Høyskole

# Barratt Due musikkinstitutt

# Bjørknes Høyskole, Høyere utdanning

# Bårdar Akademiet

# MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

# Einar Granum Kunstfagskole

# Fagskolen Kristiania

# Fagskolen Oslo Akershus

# Fjellhaug Internasjonale Høgskole

# Handelshøyskolen BI

# Høyskolen for Dansekunst

# Høyskolen for Ledelse og Teologi

# Høyskolen Kristiania

# Kunsthøgskolen i Oslo

# NLA Høgskolen, Staffeldtsgate

# Norges Idretthøgskole

# Norges musikkhøgskole

# Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

# Norsk fagskole for lokomotivførere

# Noroff Oslo

# NSKI Høyskole

# Oslomet

# Politihøgskolen

# Universitetet i Oslo

# Steinerhøyskolen

    Studentsamskipnaden SiO

  • Som formål å tilrettelegge for studenter på de områdene som ikke omhandler studiene
  • # Omsetning på 1,4 milliarder i 2019, og et overskudd på 256 millioner

    # Studentene har flertall i styret

    # Velferdstinget er et organ for studentmedvirkning i SiO

Semesteravgift brukt på psykisk helse

# 2015: 30,4

# 2016: 32,9

# 2017: 40,2

# 2018: 43,8

# 2019: 45,7

# 2020: 46,5

Hvert semester betaler du og mer enn 71.000 andre studenter 600 kroner i semesteravgift til SiO. I 2021 regner Studentsamskipnaden SiO (SiO) å få inn rundt 85 millioner kroner på ordningen, opplyser Jonas Virtanen, styreleder i SiO.

– Foreløpig legger vi tallene fra 2020 til grunn. Det er mulig at tallene endres noe, men det blir nok ikke store avvik, sier Virtanen, som forøvrig studerer samfunnsøkonomi ved UiO.

Les også: Klagestorm mot lektorprogrammet: 93 studenter har samlet seg bak klage

Psykisk helse kan øke semesteravgiften

Litt over halvparten av pengene, rundt 46 millioner kroner, går til å dekke utgifter innen psykisk helse for studentene.

– Siden 2016 har det vært en betydelig satsing på psykisk helse for studenter. Tilbudet har ikke vært helt som det bør være, og Velferdstinget har ønsket at man øremerker midler til dette, sier Virtanen.

Likevel er trykket fortsatt stort. Ifølge styrelederen får SiO flere henvendelser enn de klarer å ta imot. I dag er ventetiden for konsultasjon på rundt tre uker. Egenandelen ligger på 100 kroner per konsultasjon, med en maksgrense på 300 kroner per år.

Nå advarer Virtanen om at en videre satsing på psykisk helse vil kreve mer penger.

– De siste årene har man brukt penger fra oppsparte midler og øvrig drift for å dekke økte kostnader. Skal man øke kapasiteten videre må man øke finansieringen. Etter hvert må Velferdstinget ta en diskusjon på om man vil fortsette satsingen, og da øke semesteravgiften.

Skal man øke kapasiteten videre må man øke finansieringen. Etter hvert må Velferdstinget ta en diskusjon på om man vil fortsette satsingen, og da øke semesteravgiften.

Jonas Virtanen, styreleder i SiO

– Har dere noe estimat på når en eventuell beslutning må tas i en slik sak?

– Jeg ser nok for meg at en beslutning må tas i løpet av 2021.

Bruker 6 millioner på markedstjenester

Av de øvrige midlene brukes 4 millioner kroner på medlemskontingent i Norsk studentorganisasjon (NSO). 6,5 millioner brukes på karrieretjenester. Virtanen opplever tilbudet som viktig, og sier karrieretjenestene er et ønske fra både institusjonene og studentene.

5,3 millioner kroner går til å drifte SiO foreninger.

– Tror du at det hadde kommet mer ut av pengene om de hadde gått direkte til studentforeningene?

– Jeg tror det er en naturlig fordeling at Velferdstinget bevilger midler til foreninger og at SiO foreninger tilbyr kurs og veiledning til foreningene. Målet med ordningen er å gi Oslos studenter et best mulig foreningstilbud, sier Virtanen.

7,5 millioner kroner skal brukes på posten «marked/kundeservice», der markedstjenester utgjør 6 millioner.

– Når det gjelder markedstjenestene handler det blant annet om at Velferdstinget ønsker at SiO skal markedsføre tjenestene sine. Fortelle om tilbudet sitt, spesielt i forbindelse med semesterstart.

– Hva konkret snakker man om da?

– Blant annet konkurranser på Instagram. Stand på semesterstart, studentslippet og litt aktiviteter for å fortelle om foreningstilbud, karrieresenteret og sånt, sier Virtanen.

Les også: Tøffe tider for Bunnpris Blindern: Halvert omsetning etter nyttår

– 6 millioner på Instagram og stands?

– Ja, hovedformålet er informasjon om velferdstilbudet og semesterstart-aktiviteter. Slik at studentene skal bli kjent med gratis eller rimelige velferdstilbud de har rett til å benytte. Økt kjennskap er dermed svært viktig, som også har vært en prioritering fra Velferdstinget. Så flere tar i bruk tjenestene.

VT får nesten 16 millioner

Velferdstinget har sin egen budsjettprosess, der de søker om midler fra SiO. For 2020 fikk de midlene de søkte om: 15,9 millioner av semesteravgiften.

3,5 av dem gikk til egen drift, 2,9 til Kulturstyret (penger til mindre studentorganisasjoner) og resten til store studentorganisasjoner. Sistnevnte inkluderer for eksempel Oslostudentenes idrettsklubb (OSI) og Universitas.

Leder i Velferdstinget Idun Kløvstad sier de skal behandle økt semesteravgift som sak 1. mars.

– Vi har hatt litt dialog med SiO om dette. De trenger mer penger om man vil fortsette satsingen. I tillegg har de store studentorganisasjonene uttrykt et behov for mer midler.

På møtet vil det legges frem ulike modeller for økt semesteravgift, og forslag til mulige omprioriteringer. Noen konkrete tall vil hun ikke oppgi på nåværende tidspunkt.

– Hvis ikke semesteravgiften økes får man se etter andre muligheter om man vil fortsette satsingen. Det er en diskusjon for Velferdstinget.

Samtidig mener Kløvstad at Oslo kommune bør ta et større ansvar for innbyggernes psykiske helse.

– Hva tenker du om at det brukes 6 millioner kroner på markedstjenester som Instagram?

– Markedsføring er viktig. Vi trenger at SiO når ut til studentene med de ulike tilbudene de har. Samtidig er 6 millioner et høyt beløp. Om et så høyt beløp er rimelig bruk er vanskelig for meg å si, uten å ha satt meg inn i den fulle oversikten over hva de brukes til, sier hun.

Les også: Vil gi krise­mil­liard til studentene

Powered by Labrador CMS