Vil gjennomgå sensursystemet: Embla Mandt Larsen Mellgren er leder av Juridisk studentutvalg (JSU).
Vil gjennomgå sensursystemet: Embla Mandt Larsen Mellgren er leder av Juridisk studentutvalg (JSU).

Juridisk fakultet gikk gjennom alle besvarelsene i et emne på nytt:

Ti studenter gikk opp i karakter

Jusstudent forteller om opplevelser av vilkårlig sensur. Studentutvalget vil gjennomgå sensursystemet.

Publisert Sist oppdatert
Overrasket: Guro Tolfsen (24) er jusstudent på siste året.
Overrasket: Guro Tolfsen (24) er jusstudent på siste året.

I midten av august mottok studentene i emnet JUS5981 — Grunnleggende skatterett en e-post sendt fra eksamensseksjonen ved Det juridiske fakultet. Der opplyste fakultetet at det i etterkant av ordinær sensur og klagesensur ble foretatt en ny gjennomgang av samtlige eksamensbesvarelser. Denne gjennomgangen førte til at ti studenter gikk opp én karakter i faget. Universitas har sett e-posten.

Guro Tolfsen (24) går siste året på master i rettsvitenskap, og var en av studentene som tok emnet JUS5981 i vår. Hun ble overrasket da e-posten kom fra fakultetet om at besvarelsene var gått gjennom på nytt.

— Jeg har aldri opplevd noe sånt tidligere. Samtidig er det bra at de har tatt tak når de har sett at det var behov for det, sier hun.

Tolfsen var ikke en av de ti som fikk ny karakter etter revurderingen, men sier at hun har hatt flere opplevelser på jusstudiet der sensuren har fremstått som vilkårlig.

Student: Guro Tolfsen (24) er jusstudent på siste året. Hun sier hun har hatt flere opplevelser på studiet der sensuren har fremstått vilkårlig.
Student: Guro Tolfsen (24) er jusstudent på siste året. Hun sier hun har hatt flere opplevelser på studiet der sensuren har fremstått vilkårlig.

— Spesielt problematisk

Særegenheter med jusstudiet gjør dette spesielt problematisk, mener Tolfsen. Studiet har en kvote på hvor mange fag man kan ta om igjen i løpet av hele studiet. Denne er satt til fire fag.

— Vi har jo noen fag som teller 30 studiepoeng. Da avgjøres hele semesteret av denne eksamenen på seks timer. Vi studentene kaller karaktersettingen på studiet for et lotteri. Andre steder kan man ta samme eksamen opp til tre ganger. Hvis man er uheldig med sensor, kan man ta det opp. Den samme muligheten har ikke vi, sier Tolfsen.

Embla Mandt Larsen Mellgren er leder for Juridisk studentutvalg (JSU), og forteller at de fokuserer særlig på å jobbe med sensur dette semesteret. De vil gjennomgå sensursystemet.

— Er det vanlig at fakultetet på eget initiativ griper inn og retter eksamensbesvarelser på nytt?

— Det er ikke vanlig, så vidt jeg kjenner til. Målet er at det er rettferdig og riktig sensur i første omgang, og det tror jeg også at fakultetet etterstreber. Jeg synes det er bra at de tok initiativ til å rette opp i dette tilfellet, sier Mellgren og legger til:

— Det er ikke første gang vi hører om vilkårlig sensur ved juridisk fakultet, selv om det hører til sjeldenheten.

Tarjei Bekkedal, studiedekan ved juridisk fakultet, medgir i en e-post til Universitas at det er sjelden fakultetet går gjennom alle besvarelser på nytt, men at de gjør det dersom det er grunnlag for det. Han understreker at fakultetet fører nøye kontroll med all sensur.

Videre skriver han: «I dette tilfellet var formålet å sikre mest mulig lik vurdering av alle kandidater, basert på de samlede erfaringene fra opprinnelig sensur og klagesensur. Et hovedspørsmål var terskelen for ulike karakterer. Den bør være så lik som mulig for alle.»

«Hva sier det om sensuren når såpass mange gikk opp en karakter?»

«Alle kandidatene ble vurdert på nytt. Ti av dem gikk opp én karakter. At vi gjør slike gjennomganger er et utslag av at vi har god evaluering og oppfølging for å sikre best mulig sensur. Det gjør vi i studentenes interesse, og jeg kan ikke se annet enn at det må oppleves som positivt at vi har mekanismer både i form av individuell klagerett og egenevalueringer som sikrer likhet.»

Det er ikke første gangen vi hører om vilkårlig sensur ved juridisk fakultet

Embla Mandt Larsen Mellgren, leder av Juridisk studentutvalg

JSU vil samarbeide

«Hvordan vil dere jobbe for at studenter ikke skal ha en opplevelse av sensursystemet som vilkårlig?»

«Det er omfattende kvalitetssikring rundt sensuren av både praktisk og formell karakter. I dette tilfellet har det vært en erfaringsutveksling etter at sensur og klagesensur har vært fullført. Det bidrar til likest mulig behandling,» skriver studiedekanen.

«Studenten vi har snakket med forteller at de kaller karaktersettingen på studiet for et lotteri. Hun viser til fag som teller 30 studiepoeng, og at hele semesteret dermed avgjøres i løpet av en seks timers lang eksamen. I tillegg trekker hun frem kvoten på hvor mange ganger man kan ta opp fag. Bidrar dette til at sensursystemet blir satt under et særlig press?»

«Spørsmålet om eksamensform er viktig, og jeg vil gjerne innføre mer varierte eksamensformer, i dialog med de ansatte, studentene og deres representanter. Jeg vil gjerne redusere presset rundt det å avlegge eksamen. Men eksamensformen bidrar ikke til å sette sensursystemet som sådan under press», skriver Bekkedal.

JSU-lederen Mellgren ønsker å jobbe sammen med fakultetet for å at alle studenter skal ha likt utgangspunkt for sensur. Hun forteller at de begynte samtalene om sensursystemet i vår.

— Vi har hatt et fokus på sensur ganske lenge. Vi vil få en oversikt som vi oppfordrer fakultetet til å være med på, sier hun og legger til:

— Det er ikke alt det er mulig å få endret på, men det er viktig at vi gjennomgår sensurordningen når det er så stor misnøye blant studentene, mange som klager og generelt en opplevelse blant studentene om at sensuren kan være tilfeldig.

Embla Mandt Larsen Mellgren.
Embla Mandt Larsen Mellgren.

Les også: Slik stemmer du under en pandemi

— Løpende kvalitetssikring

Mellgren vil ikke stille noen konkrete krav til fakultetet om at de skal forbedre sensursystemet. Hun mener det er mest formålstjenlig med en bra samarbeidsprosess med fakultetet. Videre sier hun at JSU allerede har et godt samarbeid med fakultetet, og at de skal fortsette å ha det.

— Vi må både sikre at sensuren faktisk ikke er tilfeldig, og sørge for at studentene ikke opplever sensuren som tilfeldig. Både realiteten og studentenes inntrykk av sensuren er sentrale hvis vi skal kunne gjøre noe med det, sier Mellgren.

Studiedekan Bekkedal skriver i e-posten til Universitas at fakultetet gjerne ser på alternative evalueringsformer:

«Når det gjelder selve sensursystemet er alt som skjer gjenstand for løpende kvalitetssikring, og denne saken er et eksempel på det. Vi må kontinuerlig jobbe for at sensuren er så god som mulig, og så rettferdig som mulig. JSU er en veldig viktig og konstruktiv medspiller som vi har løpende dialog med. Alle forslag som kommer fra JSU vurderer vi grundig.»

Jusstudent Tolfsen er positiv til en gjennomgang av sensursystemet. Likevel tror hun ikke at det vil løse alle problemer.

— Det er på tide, men samtidig tenker jeg at juss jo er et fag hvor vurderingene blir skjønnsmessige. Jeg studerer også økonomi og administrasjon, og der er det mye lettere å sette to streker under svaret. Jeg tror ikke det vil ordne opp i alt, men det er en begynnelse.

Les også: –⁠ Student­livet handler om å utvikle seg som menneske

Powered by Labrador CMS