Tabu: Nantje Fischers neste forskningsprosjekt undersøker eldres seksuelle helse i ulike europeiske land. – Dette er også tabubelagt. Ingen ønsker å snakke om bestemors seksualitet, sier hun.
Tabu: Nantje Fischers neste forskningsprosjekt undersøker eldres seksuelle helse i ulike europeiske land. – Dette er også tabubelagt. Ingen ønsker å snakke om bestemors seksualitet, sier hun.

Legestudenter kan snakke om avføring. Men sex er tabu

Skal morgendagens leger tørre å snakke med pasientene sine om sex, må dagens legestudenter trene på det, mener Nantje Fischer.

Publisert Sist oppdatert

Kleint å snakke med fastlegen din om seksuelle problemstillinger, synes du? Vel, sannsynligheten er stor for at din fremtidige fastlege synes samtalen er like klein. En studie fra Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, viser nemlig at dagens medisinstudenter vegrer seg for å skulle snakke med pasienter om seksuell helse.

...Men vi trenger leger: Vil mangle 5500 i 2035

– Majoriteten føler seg ikke kompetente til å diagnostisere, behandle eller henvise, forteller stipendiat Nantje Fischer, som har forsket på temaet. Studiet er utført i samarbeid med UiO-professor i helsepsykologi Bente Træen, som Fischer først møtte i Træens sexologi-emne på Psykologisk institutt. Sammen har de nå intervjuet 411 selekterte medisinstudenter fra universitetene i Bergen, Trondheim og Tromsø.

–  Vi fant også at medisinstudentene opplever at de har lite mestringstro når det gjelder å snakke om utradisjonelle medisinske temaer. Det vil for eksempel si seksuelle tenningsmønstre, pornografibruk og seksuelle problemer, sier hun.

Jakter på partner: Universitas på sjekkern

Fischer mener studentenes manglende tro på egen kompetanse kan henge sammen med at fagmiljøet legger lite vekt på seksuell helse. Det gjelder for både utradisjonelle og mer tradisjonelle temaer som abort, prevensjonsbruk og seksuelt overførbare sykdommer.

–  Et funn jeg syns var overraskende er sammenhengen mellom utdanningsår og intensjon om å snakke om seksualitet. Jo lenger studentene kom i utdanningen, jo mindre intensjoner hadde de om å snakke om seksuell helse i fremtidig legepraksis, forteller hun.

Medisinstudentene må trene på å snakke om seksualitet

Nantje Fischer

Selv om Fischer presiserer at hun ikke har fullstendig oversikt over læreplanene på medisinstudiet, mistenker hun at spørsmål vedrørende seksuell helse fort koker bort i mengden andre helsefaglige problemstillinger.

–  Om du ikke lærer noe om seksuelle temaer, blir det jo vanskelig å føle seg trygg, sier hun.

Av de andre sosiodemografiske variablene Fischer og Træen benyttet i spørreskjemaene, viste det seg at verken kjønn eller engasjement i MSO (Medisinernes seksualopplysning) hadde nevneverdige utslag på intensjoner om å ta opp temaet i behandlingssituasjonen. Praksiserfaring viste seg derimot å minske sannsynligheten for åpen dialog om seksualitet.

–  De som har vært i praksis vet hvordan hverdagen er som lege, og de har kanskje opplevd rollemodeller som ikke snakker om seksualitet. Frykten for å invadere pasientens privatsfære er stor, forklarer Fischer.

Nå er det allikevel ikke sånn at leger aldri snakker om potensielt ubehagelige temaer med pasienter.

–  Et tema som avføring snakker leger om uten å blunke, men det gjelder ikke for seksualitet, forklarer hun og legger til at konsekvensene av denne utelatelsen kan for mange ha stor innvirkning på både livskvalitet og parforhold.

Kanskje ikke leger må snakke om det? Derfor venter de med sex

– Generell helstetilstand og seksualliv er tett sammenvevd, og de kan påvirke hverandre i både positiv og negativ retning. Det å ikke kunne få hjelp når seksualiteten svikter er vanskelig og sårt, forteller Fischer.

Kanskje er det overraskende at pasienters seksuelle problemer forblir mørkelagt, når nett og tv tilsynelatende florerer av moderne seksualundervisning. Halvliberale NRK-programmer har de siste årene gjort sitt for å lyssette utradisjonelle seksuelle problemstillinger, enten det er så drastisk som NRK3’s «Pinlige sykdommer», eller høstens nyskapning «Line fikser kroppen», som sikter seg inn på å vise «ekte sex». Fischer mener seksualitet allikevel forblir vanskeliggjort.

– Jeg tror seksualitet i behandlingsvesenet er et stort tabu. Det er problematisk da mange seksuelle problemer ikke blir fanget opp, og da heller ikke diagnostisert eller behandlet. Samtidig blir det også veldig vanskelig å vite hvem man skal gå til. Kan jeg snakke med fastlegen min om dette, eller hører det ikke hjemme her? Tidligere studier viser også at pasienter gjerne ønsker at legene gir rom og tillatelse til å snakke om seksuell helse. Da vil en positiv og liberal instilling til seksualitet sannsynligvis ha mye å si for hvorvidt studentene kommer til å snakke om det i fremtiden, sier hun.

Fikk du med deg denne? Sexnekt på hvilerom

Skal denne kleinhetssirkelen av nølende leger og pasienter brytes må universitetene jobbe med studentenes egen mestringstro, mener Fischer.

–  Medisinstudentene må trene på å snakke om seksualitet. Hvis du ikke vet hvordan du skal ta det opp, er det vanskelig å starte med det først når du er i jobb som lege.

Powered by Labrador CMS