– SiO går i feil retning

I stillhet har SiO inngått en avtale med serviceselskapet Toma. – Her bør varsellampene lyse, sier Peder Østring i Venstrealliansen.

Publisert Sist oppdatert

Tjenester SiO outsourcer:

  • Renhold
  • Snøbrøyting/strøing
  • Gressklipping
  • Vakthold
  • Drift av internett i studentboligene
  • Vaktmestersjekk/klarmelding av boliger mellom leieforhold
  • Leilighetsoppussing
  • Skadedyrsanering
  • IT-support og drift

I desember inngikk Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og serviceselskapet Toma en intensjonsavtale om å etablere et felles eid selskap som skal tilby tjenester innen forvaltning, drift, vedlikehold og service.

– Dette kan være problematisk ved at Velferdstinget og SiO mister kontroll. Så lenge man har regien selv er det lettere for studenter å være med å bestemme og få sin stemme hørt, sier Peder Østring, medlem i Studentparlamentet fra Venstrealliansen ved UiO.

Rundt 50 medarbeidere og det som nå ligger i Serviceenheten i SiO skal overføres til et aksjeselskap som skal eies av SiO og Toma med henholdsvis 49 og 51 prosent.

Administrerende direktør i SiO, Lisbeth Dyrberg, sier at ingen i SiO vil miste jobben, og at det er for tidlig å si om noen vil få endrede arbeidsoppgaver.

Ny styreleder i SiO: Vetle Bo Saga har ansvaret for millionbedriften

I stillhet

Østring i Venstrealliansen har ikke hørt om intensjonsavtalen før Universitas forteller om den. Det er kanskje ikke så rart. På SiOs nettsider finnes ingen informasjon om den. Referat fra styremøtet i starten av desember, hvor den ble vedtatt, ligger heller ikke ute.

På spørsmål om hvorfor SiO ikke har lagt ut informasjon om avtalen på nettsidene, svarer direktør Dyrberg følgende:

– Det kan godt være at vi bør legge ut informasjon på et senere tidspunkt. Foreløpig er det kun inngått en intensjonsavtale og det skal forhandles på mange områder.

– Er ikke dette noe studentene og offentligheten bør få vite?

– Jo. Det har allerede vært omtalt i media og i pressemelding fra Toma, svarer Dyrberg og sikter til en sak på estatenyheter.no.

Hun sier videre at referat fra styremøtet vil bli lagt ut.

Har du lest? SiO-ansatte tvinges til å stå hele dagen

Fører ikke politikk

Selv om den nye avtalen ikke blir det samme som å outsource, vil ytterligere servicearbeid nå falle ut av SiOs hender og inn i et mønster av kommersialisering. Fra før betaler SiO for en rekke tjenester utenfra, blant annet renhold fra ISS, vakthold fra Securitas og IT-drift fra 99X. Østring i Venstrealliansen mener at SiO går i feil retning.

– Det skal være Velferdstinget, altså studentene, som har påvirkning på hvordan ting driftes, sier han.

Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Elisabeth Holien, sier at de ikke har lagt seg opp i SiOs drift av tjenester.

– Velferdstingets politikk omhandler gjerne ikke så spesifikke driftssaker hos SiO, sier hun.

Noe av problematikken ligger også i at SiO, som skal være en ideell organisasjon som ikke tar ut profitt, er med på å finansiere profitt i selskapene de kjøper tjenester av. Holien vil ikke si noe om denne typen drift bør fortsette eller ikke.

– Vi forholder oss til et mandat som sier at vi skal kjempe for studentenes beste, og om det kommer fra outsourcing eller internt så er målet uansett best mulig velferdstjenester til studentene. Og hvis det kommer fra et felles selskap med Toma tenker jeg at det er positivt, sier hun.

Professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, Tore Nilssen, er enig.

– For studentene er ikke outsourcing et problem. Det å yte best mulig tjenester for studentene er vel målet, så selv om det betyr å være litt kommersielle, så kan det være en gunstig løsning å outsource, sier Nilssen.

SiO-direktør Dyrberg sier at de alltid vil ha behov for å kjøpe tjenester og varer fra eksterne leverandører.

– Overskuddet til SiO går tilbake til studentene i form av bedre og rimeligere tjenester. Det er ingen motsetning i det, sier hun.

Universitas kåret Oslos mektigste student: Gabrielle Legrand Gjerdset tronet på toppen

– SiO kommersialiseres

Østring er derimot negativ til utviklingen.

– Dette burde stoppe. En mer kommersiell drift gir ikke nødvendigvis bedre tjenester. Det kan være eksterne vaktmestere som ikke kjenner forholdene på studentboliger like godt som egne vaktmestere med lang ansiennitet og god lønn. Men selvfølgelig kan ikke SiO ha ansvaret for alt alene, sier han.

SiO-direktør Lisbeth Dyrberg sier at de alltid vil vurdere om det er enkelte driftsoppgaver som kan løses bedre og mer effektivt av eksterne leverandører.

– Det er en rekke oppgaver som blir mer og mer komplekse, og det blir et behov for å videreutvikle kompetansen. På enkelte områder er SiO en for liten organisasjon til å gjennomføre dette internt, sier hun.

Powered by Labrador CMS