Prominente plakater: Når sjekka du høna sist? På innsiden av flere dodører på Blindern har SiO Helse hengt opp forskjellige plakater hvor de viser til sitt tilbud av gratis klamydiatester.
Prominente plakater: Når sjekka du høna sist? På innsiden av flere dodører på Blindern har SiO Helse hengt opp forskjellige plakater hvor de viser til sitt tilbud av gratis klamydiatester.

Kan man få tisse i fred?

SiO Helse fritas fra streng plakat-politikk

Doene på flere utdanningsinstitusjoner er ikke lenger et fredelig sted etter SiO Helse sin klamydiakampanje.

Publisert Sist oppdatert

Universitetet i Oslo (UiO) er strenge på at det ikke er lov å henge opp plakater på dører, men i høst har Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) greid å henge opp plakater på flere dodører. Hvorfor ble det gjort et unntak?

– Det er bare å komme! 

Plakatfylte dodører

På UiO sin nettside under reklame og profilering hevder de at plakater og lignende bare kan henges på steder som er anvist av UiO, og at det ikke er tillatt å henge opp noe på dører, vegger eller vinduer. Studentforeningers arrangementer og rekruttering til kuriøse spørreundersøkelser er dermed blitt forvist til oppslagstavlene.Til tross for dette har SiO Helse trykket opp en rekke plakater hvor de reklamerer for sitt tilbud av gratis klamydiatester til studentene. Disse knæsj røde plakatene med et smilende kondom, eller en annen versjon som avbilder en skrelt banan, er blitt hengt opp på innsiden av nesten alle dodører rundt om på utdanningsstedene i Oslo.

Spre kunnskap, ikke klamydia

Anders Sandvei er leder for allmennhelse i SiO Helse og har uttalt seg om saken på e-post etter han fikk en rekke spørsmål fra Universitas.

«Kunnskap om klamydia er veldig viktig for unge voksne. Vi ønsker å bidra til at det er lett for studentene å teste seg. For et par år siden ble Oslo det fylket i Norge med størst forekomst av klamydia.»

Sandvei legger også til at seksuelt aktive studenter bør teste seg hver gang de har hatt ubeskyttet sex eller byttet partner.

Med og uten lov: Vanligvis er det ikke lov til å henge opp plakater på do dørene. Kun én av disse plakatene er hengt opp med tillatelse.
Med og uten lov: Vanligvis er det ikke lov til å henge opp plakater på do dørene. Kun én av disse plakatene er hengt opp med tillatelse.

SiO Helse tilbyr gratis drop-in klamydiatest året rundt, selv om du ikke har fastlege hos SiO, opplyser han i mailen, før han avslutter:

«Det er bare å komme!»

Sandvei skriver videre at de har avklart med UiO og de andre utdanningsinstitusjonene angående bruk av dodørene som “oppslagstavle” og at de valgte å plassere plakatene over pissoarer og på dodører for å nå frem til studentene med dette viktige budskapet.

Unntak for vital kampanje

Universitas sendte enda en mail, denne gangen til eiendomsdirektør John Skogen. Han legger frem at SiO Helse har søkt EA (Eiendomsavdelingen) om tillatelse til å henge opp plakater i forbindelse med denne kampanjen. Skogen bekrefter at det er gjort et plakatunntak.

“Dette tiltaket fremmer studentenes helse, derfor har vi gjort et bevisst unntak fra retningslinjene dere viser til”, skriver Skogen.

Han avslutter mailen med å legge til at når “klamydiakampanjen” er over skal SiO fjerne plakatene, og forsikrer at tapen de har blitt hengt opp med også fjernes.

Det ser ut til at UiO og SiO støtter hverandre i hvor viktig de mener kampen mot klamydia er, og ser det nødvendig å opplyse de sexglade/sexgale studentene om SiO Helse sine gratise klamydiatester. Så viktig er det å få sjekka studentene at de trosser sine egne regler om plassering av plakater og bombarderer ned innsiden av dodører med sine klamydiaplakater.

Powered by Labrador CMS