Uenige om psykologtilbud:  Stine Johannesen, leder av SiO sitt hovedstyre (t.v) er imot Velferdsting-leder, Maika Godal Dam, sitt forslag om å tilby studentene gratis oppfølging hos psykolog. FOTO: Tuva Skare
Uenige om psykologtilbud: Stine Johannesen, leder av SiO sitt hovedstyre (t.v) er imot Velferdsting-leder, Maika Godal Dam, sitt forslag om å tilby studentene gratis oppfølging hos psykolog. FOTO: Tuva Skare

Studentlederne raser mot SiO-styret:

– SiO skyter seg selv i foten

Hovedstyret i SiO har gått mot Velferdstingets vedtak: De vil videreføre en prøveordning der studenter må betale egenandel for psykolog- og rådgivningstimer.

Publisert Sist oppdatert

– En egenandel på maksimalt 300 kroner per person virker kanskje ikke så stor, men vi mener den er stor nok til å kunne være en barriere for noen studenter. Det er gjerne de studentene som står svakest, som blir rammet tyngst av denne typen barrierer, sier Velferdsting-leder Maika Godal Dam.

Hos SiO er en psykologtime gratis første gangen. Fortsetter man behandlingen koster det 100 kroner per behandlingstime, med et tak på 300 kroner totalt.

Egenandelsordningen har Velferdstinget nå gått inn for å skrote, slik at tjenestene blir helt gratis for studenter. Men det har SiOs studentdominerte hovedstyre gått imot.

– Det er en frustrasjon knyttet til at utgangspunktet for ordningen var at det var studentene selv som innførte den.

Maika Godal Dam, leder i Velferdstinget Oslo og Akershus

Burde avskaffes

Ordningen med egenandel ble innført som et prøveprosjekt i 2020. Det har muliggjort flere hundre behandlingstimer mer i året i SiOs psykolog- og rådgivningstjenestene deres, sammenlignet med tidligere, ifølge dem selv.

Prøveprosjektet hadde i første omgang støtte fra Velferdstinget, men de har nå snudd. Godal Dam er overrasket over at SiOs hovedstyre ikke har gjort det samme.

– Vi har en forventning om at Velferdstingets stemme er den helt klart viktigste for studentrepresentantene i hovedstyret. Det er en frustrasjon knyttet til at utgangspunktet for ordningen var at det var studentene selv som innførte den, og vi mener derfor at studentene også bør kunne avskaffe ordningen nå.

Fem av Hovedstyrets totalt ti medlemmer er studenter, som er valgt av Velferdstinget. I tillegg har lederen, som også er student, dobbeltstemme. Dermed har studentene flertall i styret, og kunne vippet egenandelsbeslutningen.

Les også: Tre bud til en bortkommen student

– Skyter seg selv i foten

Godal Dam mener avgjørelsen fra hovedstyret kan være med på å undergrave Velferdstingets tillit til dem i fremtidige saker.

– Jeg er redd SiO skyter seg selv i foten når de går mot studentenes vedtak. På lengre sikt kan det være med på å undergrave tilliten tillitsvalgte har til hovedstyret, når de viser at det er andre stemmer som er viktigere enn studentstemmen.

– Har dere et kommunikasjonsproblem overfor hovedstyret?

– Hva som er grunnen til at hovedstyret, har tatt et annet standpunkt enn studentene, vet jeg ikke, men det vitner om at vi har et problem. Men hva problemet er er jeg fortsatt usikker på.

– Det er veldig alvorlig at studentrepresentantene i hovedstyret ikke tar ansvaret sitt på alvor.

Jørgen Hammer Skogan, leder av studentparlamentet ved UiO

UiO-studentleder reagerer

At SiO har vedtatt å fortsette prøveordningen, mot Velferdstingets vilje, har satt i gang en diskusjon om SiO-studentrepresentantenes mandat blant studentpolitikere.

– Det er mildt sagt underlig at SiOs Hovedstyre ikke har lyttet til Velferdstingets mening. Velferdstinget var overtydelige i sitt vedtak om at ordningen med egenandel for psykolog- og rådgivningstjenester, burde skrotes.

Det sier Jørgen Hammer Skogan, leder for studentparlamentet ved UiO.

– Det er veldig alvorlig at studentrepresentantene i hovedstyret ikke tar ansvaret sitt på alvor. Det er Velferdstinget som er studentenes demokratiske organ, og at de ikke er blitt lyttet til er bekymringsverdig. Hovedstyret har trådt feil, og burde behandle saken på nytt.

Les også: SiO deler ut hurtigtester: UiO-studenter aner ikke at tilbudet finnes

– Velferdstinget styrer ikke SiO

Stine Johannessen er leder av SiO sitt hovedstyre, og sannsynligvis byens mektigste student. På spørsmål om hvordan hun ser på misnøyen fra Velferdstinget, sier hun at de ikke er forpliktet til å følge Velferdstingets ønsker.

– Det er først og fremst vi i hovedstyret som er ansvarlig for SiO, og ikke Velferdstinget i like stor grad. Styret er ansvarlig for at økonomien skal være god, og vi tar avgjørelser som er til organisasjonens og studentenes beste.

– Hva er begrunnelsen for at dere er kommet til en annen konklusjon enn Velferdstinget, og har valgt å fortsette med egenandel?

– Det er en vanskelig sak. Psykolog- og rådgivningstjenesten er kanskje en av de viktigste tjenestene vi har i SiO, og flere enn før rapporterer om psykiske helseplager. Da føles det unaturlig for oss å måtte redusere tilbudet nå. Hvis vi hadde snudd måtte flere stått i kø, kapasiteten blitt dårligere, og færre ville fått hjelp.

Får inn 700.000 på egenandel

Selv om hundre kroner for en psykolog- eller rådgivningstime ikke høres mye ut, utgjør det store inntekter for SiO i løpet av et år. Johannessen anslår at inntektene fra egenandel i fjor, vil beløpe seg til omtrent 700.000 kroner. Hun forteller at disse pengene går direkte tilbake til psykolog- og rådgivningstjenesten.

– Pengene fra egenandelen muliggjorde i 2021 opp mot tusen flere konsultasjoner sammenlignet med tidligere år.

– Burde ikke SiO klare å få tak i disse pengene fra et annet sted enn ved å ta be om egenandel?

– Det er få steder hvor man kan søke og få en kontinuerlig støtte, så det har vi ikke gjort ennå. Men det er viktig for meg å få frem at denne beslutningen vi har tatt ikke er endelig. Vi ønsker å diskutere finanseringen av psykolog- og rådgivningstjenestene videre, sammen med Velferdstinget.

Johannessen vil ikke svare på hvem, og hvor mange av representantene som stemte for videreføring av prøveordningen.

Les også: Dannelse, ikke bare utdannelse

Prinsipiell sak

I en orientering fra SiOs hovedstyre heter det at de vil ta opp saken på nytt når de har hatt en dialog med Velferdstinget om finansiering. Saken er altså ikke avgjort ennå.

– Betyr det at egenandelen kan bli fjernet likevel?

– Per nå er det litt uklart. Det kommer an på hvordan dialogen blir og hvilke alternativer SiO ser for seg, sier Godal Dam.

– Hovedstyret sier de fortsetter prøveordningen med egenandel fordi alternativet er å kutte antallet behandlingstimer i året, vil dere det?

– Vi er klar over at tilbudet kan bli mindre. Om det finnes andre muligheter for å dekke de pengene i SiO sitt budsjett, må nesten hovedstyret redegjøre for. Vårt vedtak er tatt på prinsipielt grunnlag.

SiOs hovedstyre og Velferdstinget

  • Velferdstinget er en interesseorganisasjon for studenter for studenter på læresteder tilknyttet SiO. Det kan forstås som Oslo-studentenes eget elevråd.
  • Forkortes VT.
  • I Velferdstinget sitter det studentrepresentanter fast fra disse lærestedene: Universitetet i Oslo, Oslomet, BI, Høyskolen Kristiania, Politihøgskolen, MF, Oslo Nye Høyskole og NLA.
  • Mindre utdanningsinstitusjoner har tale- og forslagsrett men ikke stemmerett i Velferdstinget.
  • SiOs hovedstyre er det øverste beslutningsorganet i SiO.
  • Hovedstyret består av totalt ti medlemmer, hvorav fem er studenter. Disse blir valgt av Velferdstinget.
  • Hovedstyrets leder, som også er student, har dobbeltstemme. Det vil si at studentrepresentantene har flertall i Hovedstyret.
Powered by Labrador CMS