SiO-direktør Lisbeth Dyrberg tjener 1,7 millioner kroner på din semesteravgift

På studentenes regning har SiO-direktør Lisbeth Dyrbergs lønning økt med 400 000 kroner på to år.

Publisert Sist oppdatert

I 2013 tjente Lisbeth Dyrberg, administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, «skarve» 1,3 millioner kroner. To år senere hadde lønnen hennes steget til 1,7 millioner kroner i året. Tilsammen hadde direktøren en skattbar inntekt på 1,9 millioner kroner i 2015.

SiOs oppgave er å ivareta studentvelferden og finansieres hovedsakelig gjennom semesteravgiften og pengene som tjenes på deres velferdstilbud.

Likevel tjener direktør Lisbeth Dyrberg mer enn både statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Universitas kommenterer: De høye lederlønningene gjør det vanskelig å tro at SiO faktisk ønsker studentens beste

Skaper avstand

Professor emeritus Tor Grenness ved Institutt for kommunikasjon og kultur er ekspert på lederlønninger og er svært kritisk til SiO-toppens saftige lønning.

– Det er vanligvis relativt små forskjeller mellom topp og bunn når det gjelder lederlønn og de ansattes lønn. Store lønnsforskjeller gjør at arbeidsgiver og arbeidstaker kan slite med å få til noe sammen.

I SiO-konsernet var det i fjor 580 ansatte. Snittlønnen for kvinner lå på 420 245 kroner, mens lønnen for menn var 460 539. Dyrberg tjener altså fire ganger så mye som gjennomsnittet ellers.

– Den høye lønnen hennes kan innebære en fare fordi avstanden mellom leder og ansatt blir stor, og at man mister fellesskapet SiO som organisasjon har. Alle er likeverdige, dette likeverdet kan forstyrres hvis det er store forskjeller mellom sjefens lønn og de ansattes, mener Grenness.

Konkurransedyktig lønn

Det er SiOs hovedstyre som fastsetter direktørens lønn.

Studentrepresentanten Tone Standal Vesterhus er styreleder i SiO og sitter for å ivareta studentenes interesser. Hun forsvarer likevel direktørens skyhøye lønning.

– SiO skal ha konkurransedyktige betingelser, men ikke være lønnsledende. Det er dette som ligger til grunn for vår vurdering. SiO er ett av Norges 500 største selskaper og omsetter for over en milliard, og det medfører mye ansvar og store krav, skriver hun i en e-post til Universitas.

Vi sendte en ny epost med følgende spørsmål til styrelederen:

– Lisbeth Dyrberg tjener mer enn både Erna Solberg og Torbjørn Røe Isaksen. Er det å være administrerende direktør i SiO viktigere enn å lede landet?

– Er det forsvarlig at en organisasjon som forvalter studenters penger og arbeider for velferd utbetaler så høye lønninger?

– På SiOs hjemmeside står det: «Alle SiOs inntekter går direkte tilbake til studentene. Målet vårt er ikke å ha et økonomisk overskudd, men å ha en sunn økonomi som gjør at vi kan gi studentene et best mulig tilbud». Er ikke direktørens lønn en selvmotsigelse mot dette?

Styrelederen svarte ikke på hvert enkelt spørsmål, men svarte heller følgende:

– SiO opererer i ulike marked, som trening, servering og barnehage. For at vi skal kunne gi det beste tilbudet til studentene er vi avhengige av flere ting. Vi må levere kvalitativt gode og konkurransedyktige tjenester og tilbud. For å oppnå dette må vi ha mennesker i organisasjonen som er best på det de driver med. Hvorvidt vi er konkurransedyktige avhenger da blant at annet hvilken lønn som tilbys.

Lisbeth Dyrberg ønsker ikke å kommentere saken.

Powered by Labrador CMS