Bruker semesteravgiftspenger på smoking

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO) bevilger penger til egne gallaantrekk. Uansvarlig bruk av penger, mener flere av listene.

Publisert Sist oppdatert

Til stor debatt ble det på siste Studentparlamentsmøte ved UiO bestemt at medlemmene i Arbeidsutvalget skal få bruke 7500 kroner av studentenes semesteravgift til smokinger og gallakjoler.

– Som representanter i Arbeidsutvalget blir vi invitert til en rekke arrangementer som krever gallaantrekk og lignende. Dette er dyrt og lønnen vår er lav, derfor ser vi det som en prinsippsak at vi skal slippe å legge ut for hele beløpet selv, sier leder for parlamentet Julie Sørlie Paus-Knudsen.

Som eksempler på arrangementer Arbeidsutvalget deltar på, trekker hun frem Anders Jahres medisinske priser, UiOs årsfest og UiOs menneskerettighetspris med påfølgende mottakelse.

Det er synd at smokinger og gallakjoler blir prioritert foran det andre viktige arbeidet vårt

Kristine-Petrine Sollid Olthuis, Venstrealliansen

Unødvendig bruk

Jonas Nilsen, leder for Grønn liste, mener at dette er unødvendig bruk av studentenes penger.

– Vi ser heller at disse pengene brukes på promotering av parlamentet ovenfor studentene.

Med støtte fra Venstrealliansen, Sosialdemokratene og Internasjonallista, la Grønn liste frem et forslag om å kutte i denne posten. Forslaget ble nedstemt.

– Det er synd at smokinger og gallakjoler blir prioritert foran det andre viktige arbeidet vårt, sier Kristine-Petrine Sollid Olthuis fra Venstrealliansen.

Arbeidsutvalget består av fem personer, men to av disse sitter som representanter i Universitetsstyret og får dermed dekket reiser og representasjon av universitetet. Representasjon inkluderer klær som smokinger og gallakjoler.

– Vi ønsker likhet blant medlemmene i Arbeidsutvalget, sier Paus-Knudsen.

De resterende tre medlemmene er derfor bevilget 2 500 kroner hver til å bruke på egne gallaantrekk. I dagens Arbeidsutvalg benytter to av medlemmene seg av egne bunader og kjøper derfor ikke festantrekk. Den tredje har gått til anskaffelse av en splitter ny smoking.

Uansvarlig

Jonas Nilsen synes at Studentparlamentets budsjett viser en uansvarlig bruk av penger.

– Grunnet Studentparlamentets manglende evne til å kutte i utgifter vil årets budsjett gå i underskudd. Dette samsvarer dårlig med ambisjonen i langtidsbudsjettet om å gå i overskudd, sier han.

Sosialdemokratenes leder Vetle Westlie er enig.

– Vi er i en periode hvor Studentparlamentet prøver å bygge opp egenkapital. Derfor er det nødvendig å gjøre budsjettinnstramninger der man kan, sier han.

Powered by Labrador CMS