Håpefulle: Leder i Velferdstinget Idun Kløvstad og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (R) har ikke gitt opp ønsket om at kulturarven i St. Olavs gate selges til studentene.
Håpefulle: Leder i Velferdstinget Idun Kløvstad og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (R) har ikke gitt opp ønsket om at kulturarven i St. Olavs gate selges til studentene.

Salg av St. Olavs gate 32:

Kritiserer regjeringen for å ha prioritert profitt fremfor studentene

Drømmen om et studenthus i St. Olavs gate 32 lever fortsatt. Nå foregår det en åpen budrunde som SiO har meldt seg på.

Publisert Sist oppdatert

Vi har ikke tenkt å si at slaget er tapt før slaget er tapt

Idun Kløvstad, leder i Velferdstinget

— Det er veldig synd at bygget legges ut på det kommersielle markedet. Vår drøm og visjon, som deles av studentene, utdanningsinstitusjonene og de folkevalgte i Oslo, er at studentene skal få flytte inn i det flotte bygget og prege sentrum, sier Stine Johannessen, styreleder i SiO.

— Dette er fortsatt drømmen.

[Universitas har tidligere omtalt](ff) at Studentsamskipnaden SiO og Velferdstinget i Oslo og Akershus ønsker å bruke eiendommen St. Olavs gate 32 for å etablere et studenthus i Oslo sentrum. Det er Velferdstinget som eier prosjektet om studenthus i St. Olavs gate 32, men SiO som sitter med lommeboken.

Se egen faktaboks om studenthus-saken nederst i artikkelen.

Bygningens takst er på 200 millioner. SiO har understreket at det vil bli krevende å konkurrere mot storkapitalen, men er nå en av aktørene som deltar i budrunden om å kjøpe den historiske bygningen i hjertet av Oslo. Det er ikke offentliggjort hvilke andre aktører som er med i budrunden

— Eiendommen er vanskelig å verdsette, og regjeringen har derfor kommet frem til at den bør selges på det åpne markedet. Det vil både sikre god bruk av eiendommen i fremtiden, og at statens inntekter fra salget reflekterer eiendommens reelle verdi, skriver kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en e-post til Universitas.

— En åpen og ryddig salgsprosess gjør det mulig for SiO å delta og legge inn bud, fortsetter han.

Les også: 7000 selvtester er gjen­nom­ført ved studie­ste­dene – Kun én var positiv

Byrådet i ryggen

Universitas møter leder i Velferdstinget Idun Kløvstad i St Olavs gate 32. Hun har fremdeles tiltro til etableringen av et eget studenthus og fremhever viktigheten av den politiske støtten fra byrådet.

— Vi er i dag i dialog med kommunen om mulighetene for samarbeid for å dekke deler av driftskostnadene til eiendommen, dersom SiO vinner budrunden, sier Kløvstad.

Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap skriver i en e-post til Universitas at de hadde håpet at regjeringen ville gå i dialog med SiO om salg av St. Olavs gate 32, men registrerer at det ikke var regjeringens ønske.

— Vi kan for eksempel bidra til aktiviteter og prosjekter som gir studenthuset et relevant innhold, i samarbeid med SiO og studiestedene, skriver hun.

Statsråd Astrup uttalte i høst at dersom kommunen ønsker studenthus i St. Olavs gate 32, kan eventuelt kommunen gi økonomisk støtte til et kjøp av eiendommen.

– Har byrådet gjort noe for å bistå SiO i å kjøpe St. Olavs gate 32?

— Kommunens ansvar er primært å sørge for kommunale innbyggertjenester, og kjøp av studenthus er ikke en slik primæroppgave. Når det er sagt er byrådet positiv til studentenes ønske om å etablere felles møteplasser i byen, som et felles studenthus vil være, sier byråd Evensen.

Regjeringen hadde en gylden mulighet til å gjøre noe flott for byens studenter. I stedet trumfer ønsket om profitt og høyeste bud

Siri Gåsemyr Staalesen (Ap), Stortingsrepresentant for Oslo Arbeiderparti

— Profitt og høyeste bud trumfer

Stortingsrepresentantene Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) og Bjørnar Moxnes (R) har latt seg engasjere i studenthusspørsmålet. I likhet med byrådet støtter de at staten selger landemerket til studentene.

— Regjeringen hadde en gyllen mulighet til å gjøre noe flott for byens studenter. I stedet trumfer ønsket om profitt og høyeste bud, ikke hva huset skal fylles med, sier Gåsemyr Staalesen over telefon til Universitas.

Hun legger til:

— Jeg synes det er synd at regjeringen ikke tar Oslos studenter mer seriøst.

Bjørnar Moxnes møter Universitas ved St. Olavs gate, sammen med Velferdstinget-leder Kløvstad. Han understreker behovet for offentlig innsyn i hvem som er med i budrundene.

— Vi vil vite hvem som potensielt kan få kloa i bygget. Det finnes noen virkelig store eiendomsaktører her i byen. Hvis det for eksempel blir Ivar Tollefsen eller Olav Thon som kjøper eiendommen, så vil det nok ikke bli noe bygg til det beste for fellesskapet, men heller til det beste for deres formueakkumulering, konstaterer Moxnes.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Krever åpenhet om salg: Partileder og Stortingsrepresentant for Rødt Bjørnar Moxnes mener offentligheten burde få vite hvem som kjemper om den tradisjonsrike bygningen i Oslo sentrum. -
Krever åpenhet om salg: Partileder og Stortingsrepresentant for Rødt Bjørnar Moxnes mener offentligheten burde få vite hvem som kjemper om den tradisjonsrike bygningen i Oslo sentrum. -

Gåsemyr Staalesen fremhever også at det er uheldige sider ved dette:

— Ved å legge lokk på prosessen får vi ikke en debatt om hvem som skal overta St. Olavs gate 32 før kjøpet er gjennomført. Det er synd for studentene, men også for byen og oss som bor her.

Statsråd Nikolai Astrup påpeker i en e-post til Universitas at St. Olavs gate 32 følger vanlig meglerpraksis.

— Dette innebærer at informasjon om kjøper og salgspris blir offentliggjort når avtalen er inngått.

Les også: Økonomiprofessorer om leieprisene for studenter: Skeptiske til at SiO skal ta regningen

Den mest velegnede bygningen?

Eiendommen St. Olavs gate er vurdert av Velferdstinget til å være den beste egnede bygningen for studentene. Statsbyggs konseptvalgutredning fra 2016 viser også til at bygget ville hatt høy samfunnsmessig verdi som studenthus.

Astrup skriver til Universitas at han har tiltro til at eiendommen blir brukt på en god måte når det er solgt, uavhengig av hvem som ender opp med å kjøpe eiendommen.

– Har dere vurdert andre bygninger som studenthus, Kløvstad?

– Per nå har ikke Velferdstinget noen politikk på dette. Det er vurdert flere bygg tidligere, hvor St. Olavs gate 32 er konkludert med som den best egnede.

— Et slikt forslag må først tas opp i Velferdstinget. Prosessen rundt vedtaket om å etablere studenthus i St. Olavs gate har vært pågående siden 2017. Utredningen om et nytt studenthus kan dermed bli tidkrevende, sier hun.

Fremdeles håp

Til tross for at regjeringen nå selger eiendommen i et åpent marked har Kløvstad fremdeles håp om at studentene kan ta over kulturarven fra 1800-tallet:

— Vi har ikke tenkt å si at slaget er tapt før slaget er tapt. Det blir for dumt.

— Vi har sagt til SiO at vi håper de strekker seg så langt det er økonomisk forsvarlig. Men kommer det en pengesterk aktør som kan legge hva som helst på bordet, vil det nok bli vanskelig.

Studentsamskipnaden SIO opplyser til Universitas at de på nåværende tidspunkt ikke kan si noe om hvordan de ligger an i budrunden.

Dette er studenthus-saken:

  • 2014: En komité nedsettes for å se etter alternative lokaler for Det norske studentersamfund. Generalforsamlingen vedtar at DNS ønsker å finne nye lokaler.
  • 2016: Huskomiteen nedsettes for å jobbe langsiktig med flytteprosjektet.
  • Mars 2017: Generalforsamlingen blir enige om å avslutte flytteprossesen og bli i lokalene på Chateau Neuf.
  • Høsten 2017: Vedtatt at Velferdstinget skal arbeide for et studenthus i sentrum.
  • 2018: På nyåret satte Velferdstinget i gang et offisielt forprosjekt knyttet til St. Olavs gate 32, for å vurdere om tomten egner seg til prosjektets formål.
  • St. Olavs gate 32 er fredet og SiO Helse var siste leietager i bygningen. De flyttet ut i mars 2019.
  • Mai 2020: Regjeringen beslutter å selge bygningen i en åpen budrunde. Dette gjør det økonomisk vanskeligere for SiO, siden de må konkurrere mot andre aktører.
  • Det er Statsbygg som selger landemerket. Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift og statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker.

Les også: Stor studentundersøkelse: Studentene har aldri slitt mer med psykisk helse

Powered by Labrador CMS