VELDIG, VELDIG SKUFFET: NSO-leder Kim Kantardjiev.

Du glemte oss igjen, Tora

Studentenes kampsaker ble forsømt i statsbudsjettet. NSO tror regjeringen kan miste stempelet som en «utdanningsvennlig» styresmakt.

Ønskelista

 • 1500 nye studentboliger i året. Fikk 1000.
 • 11 måneders studiestøtte. Fikk 10 måneders studiestøtte med en økning på 170 kroner i måneden per student.
 • Bedre utdanningskvalitet. Fikk støtte til allerede eksisterende studieplasser og 28 millioner kroner i grunnbevilgning til høyskoler og universiteter.

Høyere utdanning i statsbudsjettet

 • Studiestøtten øker med 1700 kroner per elev, altså 170 kroner i måneden.
 • Det bygges 1000 nye studentboliger.
 • Totalt gis 28 millioner kroner i grunnstøtte til høyskoler og universiteter.
 • 240 millioner går til oppfølging av studieplasser.
 • Ungdom i fosterhjem har nå rett til samme type utdanningsstøtte som andre.
 • Ingen støtte til stipendiater.
 • Ingen utdanningsinstitusjoner får støtte til nye bygg – bortsett fra Universitetet i Tromsø.
 • Forskningsfondet legges ned i sin vante form. Midlene blir i stedet ordinære poster i budsjettet.

En uke etter at tallene for neste års statsbudsjett ble offentliggjort, har skuffelsen ennå ikke lagt seg i student-Norge. Heller ikke hos Norsk studentorganisasjon (NSO). De kjempet for bedre utdanningskvalitet, elleve måneders studiestøtte og bygging av 1500 flere studentboliger.

Dårlig økonomi

Men det var bare på sistnevnte punkt at det er antydning til suksess i et budsjett der studentene anses å være blant de største taperne. Politistudentene er blant de få som får nevneverdig økonomisk utbytte (se sidesak).

– Vi er skuffet over den generelle uttellingen. Den økende andelen av studenter med barn får ikke økende oppfølging, og studentenes økonomiske situasjon i sin helhet har ikke blitt bedret, sier Kantardjiev.

Den eneste reelle økonomiske økningen studentene kan glede seg over, er justeringen av konsumprisindeksen. Det har gitt hver student omlag 170 kroner mer å rutte med i måneden. I tillegg fikk høyskolene og universitetene en samlet sum på 28 millioner kroner i grunnbevilgning. Den summen kalte Tord Lien (Frp), medlem av Stortingets kirke- forsknings- og utdanningskomité, for «nesten nok til å tilby bedre kioskmat».

– Det var et svakt budsjett som vi krever at blir endret kraftig neste år, sier NSO-lederen.

Satser på heltidsstudenten

Den endringen kan komme allerede i vårens reviderte budsjett. I sitt budsjettfremlegg sa finansminister Sigbjørn Johnsen at regjeringen tok høyde for de nye ungdoms-kullene. Likevel ble det ikke bevilget penger til nye studieplasser eller stipendiater.

– Jeg tror det vil bli stadig flere som ønsker å ta høyere utdanning fremover. Da kan det godt hende at budsjettet må endres allerede i mai, sier Kantardjiev.

Samtidig håper han at studentene også er med på å sette den politiske agendaen.

«Studentene må gjøre det klart at det er en politisk fare å bli nedprioritert.»

Kim Kantardjiev, leder NSO

– Alle må være klarere på verdien av heltidsstudenten. Den nåværende situasjonen er ikke bra nok. Studentene selv må også gjøre det klart at det er en politisk fare å bli nedprioritert. Fremover får vi se om regjeringen bruker sin siste sjanse eller om de bare holdt en festtale, sier lederen.

– Ingenting å frykte

NSO frykter at regjeringen skyver et voksende problem foran seg ved ikke å etablere nye studieplasser i dette budsjettforslaget. Forsknings- og høyere utdanningsminister, Tora Aasland, mener frykten er ubegrunnet.

– Selv om vi ikke bevilger nye plasser hvert år, betyr ikke det at det ikke er en økt mulighet for å ta imot nye studenter, sier hun til Universitas.

Aasland mener regjeringen har truffet godt på den stadig økende studentmassen. I statsbudsjettet for årene 2006, 2009 og 2011 ble det bevilget nye studieplasser.

– Samtidig som de etablerte plassene må følges opp, må kvalitetskravene tas på alvor. Det er en balansegang mellom å tilby studieplasser og å sikre god kvalitet, sier hun.

Statsråden er uenig i kritikken om at studentene er årets budsjettapere. Hun avviser at regjeringen driver med et sjansespill som kan ramme studentenes tilbud og kvalitet på opplæringa.

– Vi følger med på utviklingen og slår alarm om det trengs. Å bygge 1000 nye studentboliger i året er dessuten et løfte regjeringen har gitt og som vi vil holde.

– Hvordan vurderer du tilgangen på studentboliger i Oslo?

– Sett med studentøyne kan den aldri bli bra nok. Dette er et felt vi vurderer flere ganger i året, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS