Reagerer: VT-leder Maika Marie Godal Dam (24) er redd nedprioriteringen av studenters økonomi kan føre til stress, ensomhet og økt press

Den nye regjeringen gir ikke mer til studentboliger:

– Utrolig synd

Regjeringen foreslår at studiestøtten forblir den samme og at det ikke vil bli gitt ekstra midler til studentboliger. Det får studentledere til å reagere.

Publisert Sist oppdatert

Studentpolitiske endringer i statsbudsjettet:

 • Ingen økning i studiestøtten.
 • Ingen ekstra midler til studentboliger.
 • Kutte grunnbevilgningen til studentsamskipnadene med 20 mill. kroner
 • Øke bevilgningen til Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet med 2 mill. kroner til 15 studieplasser i medisin.
 • Redusere bevilgningen på posten «Statlige universiteter og høyskoler» med 40,3 mill. kroner.
 • Redusere bevilgningen til private høyskoler med 1,6 mill. kroner.
 • Redusere bevilgningen til «tiltak for internasjonalisering» med 7,5 mill. kroner.
 • Øke bevilgningen til fleksibel og desentralisert utdanning med 98,8 mill. kroner. Herunder er Høgskolen i Nesna nevnt.
 • Reversere økningen på 50 mill. kroner til prosjekter som utvikler og deler metoder for studentaktiv digital undervisning, læring og vurdering
 • Kilde: Regjeringens tilleggsproposisjon (Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022))

«Det er bekymringsfullt at regjeringens prosjekt peker i feil retning allerede nå.»

Det skriver leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus Maika Marie Godal Dam i en e-post til Universitas.

Hun og flere andre studentorganisasjoner har jublet over løftene som ble gitt under valgkampen fra Jonas og co. Men etter den nye regjeringen mandag presenterte sine endringsforslag (se faktaboks nederst i saken) til statsbudsjettet for 2022, er de skuffet. Det er ikke gitt mer til verken økt studiestøtte eller flere studentboliger.

Har ikke fått utbetalt lønn fra UiO på flere måneder: –⁠ Kjem­peir­ri­te­rende

Studenter nedprioritert

Selv om stortingsvalget i september avgjorde at Jonas Gahr Støre skulle bli Norges neste statsminister, var det fortsatt den sittende regjeringen til Erna Solberg som foreslo budsjett for det kommende året for en knapp måned siden. Nå har den nye regjeringen kommet med en såkalt tilleggsproposisjon: De har lagt Solberg-regjeringens forslag til grunn, men flyttet rundt på pengene for å tilpasse budsjettet sin egen politikk.

Godal Dam reagerer på regjeringens forslag. Hun skriver til Universitas om konsekvensene nedprioriteringen av studentenes økonomi kan ha.

«Engasjerte studenter er hjerteblodet i akademia, og det er de som en dag blir engasjerte forskere og forelesere. Den økonomiske situasjonen for studenter i dag skaper ikke engasjement, den bidrar til stress, ensomhet og økt press».

En samlet studentbevegelse har i lang tid bedt regjeringen øke studiestøtten til 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Det ville i 2021 gitt en studiestøtte på nærmere 160.000 kroner, mot cirka 126.400 i dag. Likevel kommer det frem i tilleggsproposisjonen at dette ikke vil skje, slik også Ola Borten Moe hadde varslet på forhånd.

Innfrir ikke valgløftene

Under valgkampen sa Jonas Gahr Støre i et intervju til Universitas at han ville gjøre det lettere å være heltidsstudent hvis Arbeiderpartiet (Ap) kom til makta. Dette ville han blant annet gjøre ved å bygge 3000 nye studentboliger i året og å øke studiestøtten.

Godal Dam mener statsbudsjettet ikke reflekterer den satsingen regjeringspartiene gikk til valg på.

«Partiene i regjering var ikke de som markerte seg tydeligst som studentenes venner i opposisjon og i valgkamp, men de lovet oss likevel langt mer enn de leverer her. For her leverer de ingenting – studentenes viktigste krav er økt studiestøtte og økt satsing på studentboliger. Dette har partiene lovet, og dette leverer de ikke på.»

Godal Dam legger til at det som skremmer aller mest, er holdningen forslaget viser overfor studentene.

«Det er jo tross alt milliarder en snur omkring på – at ikke en krone av disse brukes på å oppfylle løftene som ble gitt til studentene er skuffende.»

– Studentenes viktigste krav er økt studiestøtte og økt satsing på studentboliger. Dette har partiene lovet, og dette leverer de ikke på.

Maika Marie Godal Dam, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus

Les også: Jour­na­lis­tikk-studie ved UiO blir lagt ned

SiO-leder: – Synd

I en e-post skriver også styreleder i Studentsamskipnaden SiO Stine Johannessen at det ikke virker som om studentene har vært i tankene til regjeringen under utarbeidelsen av budsjettet.

«Det er tydelig at studentene ikke er en prioritet for regjeringen i denne omgang, noe som er utrolig synd.»

Hun peker på at regjeringen velger å kutte grunnbevilgningen til samskipnadene med 20 millioner kroner som et tiltak for å bygge ned egenkapital, noe hun mener er svært spesielt.

«Samtidig ønsker de en satsing på å bygge flere studentboliger hvor samskipnadene bærer hele den økonomiske risikoen alene.»

Glemt: SiOs Stine Johannessen (25) føler studentene har blitt glemt under utarbeidelsen av statsbudsjettet.

– Begrenset hva vi kan gjøre

Universitas har spurt forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe om hvorfor partiene ikke har prioritert å øke studiestøtten og å bevilge mer til bygging av studentboliger, når dette er løfter Ap ga i valgkampen.

I en e-post til Universitas svarer Borten Moe at de dreier budsjettet over i en ny og mer rettferdig retning, der de vil redusere forskjeller og gjøre hverdagen bedre for vanlige folk.

Dette mener han også er bra for studentene. Han skriver videre at de kun har sittet i regjering i underkant av én måned, og at det er begrenset hvor store endringer de kan gjøre i et budsjett på så kort tid.

«Men vi skal levere på dette i løpet av regjeringsperioden.»

Borten Moe legger til at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om hva de skal prioritere de neste fire årene.

«Vi skal innføre tolv måneders studiestøtte for studenter med barn under 16 år og har som mål å bygge 3000 nye studentboliger i året.»

Han nevner også flere tannhelsetiltak som regjeringen vil gjennomføre, som politikk som kan bedre studenters økonomi.

Studentpolitiske endringer i statsbudsjettet:

 • Ingen økning i studiestøtten.
 • Ingen ekstra midler til studentboliger.
 • Kutte grunnbevilgningen til studentsamskipnadene med 20 mill. kroner
 • Øke bevilgningen til Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet med 2 mill. kroner til 15 studieplasser i medisin.
 • Redusere bevilgningen på posten «Statlige universiteter og høyskoler» med 40,3 mill. kroner.
 • Redusere bevilgningen til private høyskoler med 1,6 mill. kroner.
 • Redusere bevilgningen til «tiltak for internasjonalisering» med 7,5 mill. kroner.
 • Øke bevilgningen til fleksibel og desentralisert utdanning med 98,8 mill. kroner. Herunder er Høgskolen i Nesna nevnt.
 • Reversere økningen på 50 mill. kroner til prosjekter som utvikler og deler metoder for studentaktiv digital undervisning, læring og vurdering
 • Kilde: Regjeringens tilleggsproposisjon (Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022))

Les også: Nedstemt på Stortinget: Fem partier vil gi studenter strøm­sti­pend

Powered by Labrador CMS