FÆRRE STILLINGER: Thomas André Syvertsen (t.h), utdannings- og studieansvarlig i Studentparlamentet, frykter krise i forskningen hvis ikke flere rekrutteres. Vegard Hemmingby (t.v) og Lars Magnus Bergh kommer til å søke på stipendiatstillinger -- men får kanskje ikke sjansen i år.

Advarer mot forskningskrise

Det kommende generasjonsskiftet blant forskere kan gi forskerkrise i Norge – når det kombineres med svak budsjettsatsing.

Publisert Sist oppdatert
SKEPTISK: NSU-leder Jens Maseng.

– Det er svært dårlig timing for sektoren med kutt i forskningen nå. Både på grunn av det nært forestående generasjonsskiftet, og fordi dette svekker Djupedals troverdighet, sier leder av Norsk Studentunion, Jens A. Maseng, som frykter alvorlige konsekvenser for Norge.

Universitas skrev i siste nummer at statsbudsjettets svake forskningssatsning vil gå på bekostning av stipendiatstillinger. I budsjettet er det foreslått å ikke opprette noen slike stillinger i det hele tatt i 2007. Nå frykter flere at forskningens fremtid står på spill.

– Skal Norge bli en kunnskapsnasjon, må man rekruttere forskere. I og med at mange forskere snart går av med pensjon, kan vi i verste fall få en krisesituasjon, sier undervisnings- og studieansvarlig i Studentparlamentet, Thomas André Syvertsen.

Bred oppslutning

I et åpent brev nylig oversendt Stortinget hevdes det at satsningen «vil få store konsekvenser for rekrutteringen til forskning og fremtidig kompetanseutvikling. For å nå målet om økt forskningsinnsats er det stort behov for flere forskere». Brevet er signert ledere i næringslivs- og utdanningssektoren, blant annet fra alle universitetene, Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Studentunion og Universitets- og høgskolerådet.

– Denne alliansen av organisasjoner og institusjoner viser hvor uheldig regjeringens nedprioritering er, sier Maseng, som også frykter at Norge kan oppleve en forskerflukt til utlandet.

Drar til utlandet

Jusstudent Lars Magnus Bergh hadde planer om å søke på stipendiatstilling våren 2007, og ble skuffet over statsbudsjettet.

– Skal man nå målet om forskning for tre prosent av BNP innen 2010, må det satses på forskning fremover, sier Bergh, som nå vurderer andre muligheter.

– Får jeg ikke stilling nå, blir det i beste fall en lang pause. Da må jeg søke meg jobb et annet sted, sier jusstudenten, som vurderer å ta videre utdannelse i utlandet.

Vidar Hemmingby studerer historie, og har planer om å søke stipendiatstilling i 2008. Han er bekymret for hvilke konsekvenser det såkalte «hvileskjæret» i 2007 får for ham.

– Sannsynligvis blir det vel enda flere som søker, og enda tøffere konkurranse, sier Hemmingby, som også kan tenke seg å dra til utlandet hvis ikke regjeringen satser på forskning i Norge.

Powered by Labrador CMS