Jussbuss: En samlet opposisjon stiller seg uforstående og skuffet over regjeringens kuttforslag. Fra venstre: Lene Vågslid (Ap), Jenny Klinge (Sp), Petter Eide (SV) og Une Aina Bastholm (MDG). Abid Raja (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) hadde ikke anledning til å stille opp på bildeseansen foran Stortinget.

Danner felles front mot regjeringens kuttforslag

Regjeringen foreslår å kutte Jussbuss og Jurk. Men en samlet opposisjon slår tilbake og raser mot Høyre og FrPs budsjettforslag.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er meget alvorlig og krenkende. Det er som å sparke på de som har lite ressurser, sier Petter Eide.

– Man bør kunne forvente mer av en regjering som holder fine festtaler om fri rettshjelp, sier Jenny Klinge.

De sitter begge i justiskomiteen på Stortinget for henholdsvis SV og Senterpartiet og raser mot regjeringens kutt i støtten til den frie rettshjelpen. Både Juridisk rådgivning for kvinner (Jurk) og Jussbuss er i den blåblå regjeringens budsjett kuttet med 1,2 millioner kroner. Det tilsvarer henholdsvis en fjerdedel og en tredjedel av tilskuddet deres. Jusbuss behandlet i 2016 6042 saker, mens Jurk behandlet et sted mellom fem og seks tusen.

– Dette er lavterskeltilbud til folk som ikke har økonomisk evne til å skaffe seg rettshjelp. Det er politikk fra en regjering som ikke har vist vilje til å satse på de med lite ressurser, sier Petter Eide i SV.

Bakgrunn: Amundsen vil kutte støtte til Jussbuss og Jurk

Marit Arnstad: – Særleg JURK-perioden gav meg motivasjon

Uforståelig

SV og Senterpartiet er ikke alene i sin sterke motstand mot kuttene. En ringerunde Universitas har gjort til stortingspartiene i opposisjon, viser at samtlige opposisjonspartier vil jobbe hardt for å opprettholde støtten til Jussbuss og Jurk.

De får bare rope så høyt de vil og stemple oss som fiender av frivilligheten

Peter Frølich, medlem i Stortingets justiskomité (H)

Une Aina Bastholm, Miljøpartiet de Grønne sin eneste stortingsrepresentant, mener kuttene er helt uforståelige, og stiller seg spørrende til regjeringens prioriteringer.

– Dette er ikke en regjering som har sett verdien av frivillighet og det sivile samfunn. Det er helt uforståelig for meg og dessuten veldig trist, sier Bastholm, og legger til at MDG kommer til å reversere kuttene i sitt alternative budsjett.

Ikke første gang: Jussbuss har vært truet før

Fullstendig uaktuelt

En av de ivrigste kritikerne av regjeringens struping av Jussbuss- og Jurk-bevilgningene har lenge vært Arbeiderpartiet. Partiets justispolitiske talskvinne og leder av justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid, er ikke overrasket over regjeringens innstramminger, og at hun allerede visste at «vi har en regjering med en usosial profil.

– Hvor høyt på prioriteringslista er dette?

– Dette er veldig høyt på lista. Vi sier allerede nå at det er fullstendig uaktuelt å gjennomføre disse kuttene.

Det er som å sparke på de som har lite ressurser

Petter Eide, medlem i Stortingets justiskomité (SV)

For å få flertall for budsjettet, trenger regjeringen støtte fra både KrF og Venstre. Heldigvis for Jussbuss og JURK, setter de begge foten ned for bevilgningsforslag til de blåblå.

– Det er mange frivillige organisasjoner som er kuttet. Vi kommer til å rette opp i dette når vi går inn i forhandlinger om noen uker, sier justispolitisk talsmann i KrF, Kjell Ingolf Ropstad.

– Jeg akter å bidra til at det ikke blir noe av disse kuttene, og jeg regner med at Venstre vil være samlet om dette. Det vil bli prioritert høyt, istemmer Venstre-nestleder Abid Raja.

Helga Hjorth: Legende i Jussbuss

– De får rope så høyt de vil

Peter Frølich, som sitter i justiskomiteen for Høyre, tar kritikken fra sine stortingskolleger med knusende ro. Selv forklarer han at frivillige organisasjoner noen år må regne med å bli kuttet, men at han håper Stortinget finner noen ekstra midler til de frie rettshjelporganisasjonene.

– Men igjen fremsettes den kortslutningen om at man er mot frivillighet hvis man ikke kaster millioner av kroner etter dem. De får bare rope så høyt de vil og stemple oss som fiender av frivilligheten, sier Frølich og legger til at frivillig sektor opplevde en «enorm økning» under den borgerlige regjeringen.

– Selvfølgelig går det an å være for frivillighet og samtidig legge fram strammere budsjetter.

Powered by Labrador CMS