PLANLEGGER: NSU og StL møttes tirsdag morgen for å gå gjennom de siste praktiske detaljene før demonstrasjonen.

Felles krav til regjeringen

NSU og StL har satt opp ønskeliste for statsbudsjettet og demonstrerer før regjeringens budsjettkonferanse på mandag.

Publisert Sist oppdatert
PLANLEGGER: NSU og StL møttes tirsdag morgen for å gå gjennom de siste praktiske detaljene før demonstrasjonen.

Norsk Studentunion (NSU)

  • En interesseorganisasjon for nærmere 93 000 studenter ved universiteter, kunst- og vitenskapelige høyskoler.
  • Ble opprettet i 1936.
  • Medlemslagene er studentdemokratiene ved Universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Ås og Tromsø, samt ved Handelshøyskolen i Bergen og 6 vitenskapelige høyskoler i Oslo.
  • Studentenes Landsforbund (StL)

  • En interesseorganisasjon for omtrent 100 000 studenter.
  • Ble opprettet i 1996
  • # Medlemslagene er studentdemokratiene ved 31 statlige og private utdanningsinstitusjoner, blant annet de fleste statlige høyskolene og Universitetet i Agder.

Norges to største studentorganisasjoner, Norsk Studentunion (NSU) og Studentenes Landsforbund (StL), har pekt ut tre hovedområder for hva de ønsker seg i det kommende statsbudsjettet:

# Økt basisbevilgning til universitets- og høgskolesektoren.

# Flere studentboliger.

# Studiestøtte i 11 måneder.

Statsbudsjettet legges frem 7. oktober, og mandag klokken 12, i forkant av regjeringens siste budsjettkonferanse, arrangerer de to studentorganisasjonene demonstrasjon i regjeringskvartalet. NSU og StL ønsker å utnytte sommerens medieoppmerksomhet om mangelen på studentboliger.

– Før studiestart sto nesten 12 000 studenter landet rundt i kø for å få studentbolig. Samtidig skyter prisene i været på det private leiemarkedet. Nå må regjeringen fortsette å ta tak for å nå målsetningen om å få 1000 nye studentboliger i år, sier NSU-leder Ingvild Reymert. Dette forutsetter en tilføring på 75 millioner kroner ekstra, mener organisasjonen.

Demonstrasjonens jippo blir en hammer, den skal forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland få med seg til regjeringens budsjettkonferanse.

– Nå må hun hamre inn budskapet og sørge for bevilgninger til flere studentboliger i statsbudsjettet, sier Erik Skaar, informasjonskonsulent i StL.

Under planleggingsmøtet for demonstrasjonen framgikk det at 117 personer til nå har bekreftet at de kommer på markeringen, gjennom eventen opprettet på Facebook.

– Da kan vi regne med at i hvert fall 100-150 stykker møter opp, smiler Reymert.

Hun understreker alvoret, oppmøtet mandag kan ha avgjørende betydning for hvorvidt kravene vil føre fram i statsbudsjettet, om det kommer mange vil det virke positivt på utfallet i budsjettkonferansen, mener hun.

Kunnskapsdepartementet ønsker ikke å kommentere studentpolitikernes prioriteringer.

– Det er ren prosedyre at politikere ikke kan uttale seg om prioriteringer i statsbudsjettet, sier informasjonssjef Egil Knudsen.

Også regjeringspartienes ungdomspartier, AUF, SU og Senterungdommen, vil delta i demonstrasjonen på mandag.

Powered by Labrador CMS