REKTOR VED AHO: Karl Otto Ellefsen

Historisk løft for studentboligbyggingen

Tirsdag la en fornøyd Tora Aasland fram Kunnskapsdepartementets budsjettforslag for 2009.

Publisert Sist oppdatert
REKTOR VED UIO: Geir Ellingsrud
REKTOR VED KHIO: Cecilie Broch Knudsen

Kunnskapsdepartementets (KD) forslag til statsbudsjett inneholdt flere endringer fra fjorårets budsjett. En fullstendig tilbakeføring av Øystein Djupedals «hvileskjær» fra 2006, oppretting av 201 nye stipendiatstillinger på landsbasis, og ikke minst bevilgninger til bygging av 1000 nye studentboliger. I statsbudsjettet foreslår Regjeringen å sette av 220 millioner til bygging av de 1000 studentboligene. Dette er en klar økning fra 2008, da det ble budsjettert for å bygge 600 boliger.

Det er ennå ikke bestemt hvordan studentboligene vil bli geografisk fordelt.

– Vi kommer til å se på både behov og prosjektmuligheter når vi skal avgjøre hvor studentboligene vil bli lagt. Det kommer til å foregå gjennom et samspill med kommunene, hvor kommunene får ansvar for å finne tomter der prisene ikke er for høye, sier Aasland.

Hun antyder likevel at flere av boligene kom til å bli lagt til Oslo og de andre universitetsbyene.

Skryt fra studentene

Norsk Studentunion (NSU) og Studentenes Landsforbund (StL) jublet over prioriteringen av studentboliger. De mener at tusen nye studentboligene er et stort løft for et presset boligmarked.

– Tusen studentboliger er historisk bra, sier Ingvild Reymert, leder i NSU.

NSU og StL har jobbet tett i denne prosessen, med studentboliger som en av hjertesakene.

– Vi er kjempefornøyde med endelig å ha nådd målet. Denne regjeringen er den første som innfrir, sier Øistein Svelle, leder StL.

Kritisk opposisjon

Opposisjonen stiller seg derimot tvilende til om regjeringens bevilgninger strekker til for å nå antallet boliger de nå gir løfter om, ettersom det er mer kostbart å bygge boliger i de største byene.

– Det er i pressområdene, som i universitetsbyene, at mangelen er størst, men det er også der det er dyrest. Det blir ikke tusen boliger av dette beløpet. Det er ikke nok penger, sier leder for Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, Ine Marie Eriksen Søreide (H).

BYGGEKLAR: Tora Aasland fikk tirsdag overlevert både spiker og planker, og er nå klar til å bygge nye studentboliger. Her sammen med lederne i NSU og StL, Ingvild Reymert og Øistein Svelle.

Regjeringen ble på pressekonferansen tirsdag også anklaget for at årets løft ikke kompenserer for tidligere års forsømmelser og at Soria Moria-erklæringens løfter derfor ikke innfris. Den tok Aasland ikke innover seg.

– Mitt år er 2009, og jeg har levert 1000 studentboliger, sa statsråden.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo:

Rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Karl Otto Ellefsen, forteller at han er skuffet over verken å få nye postdoktor-stillinger eller nye stipendiatstillinger lagt til institusjonen.

– Vi skjønner ikke hvilken prioritering som er lagt til grunn for dette. Vi har heller ikke fått bevilgninger til en økning i antall studieplasser, noe vi har bedt om i ti år. Dette er viktig for at vi skal kunne holde den faglige bredden, sier Ellefsen.

– Vi har ikke fått noen av de bevilgningene som blir lagt til forskning i statsbudsjettet og det synes vi er merkelig.

Powered by Labrador CMS