FLERE STUDIEPLASSER: Rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen Karl Otto Ellefsen, har sendt brev til Kunnskapsdepartementet for å få bevigninger til flere studieplasser.

Ønsker seg flere studieplasser

Forventningene er store til revidert nasjonalbudsjett, som skal legges frem denne uken.

Publisert Sist oppdatert

*Revidert nasjonalbudsjett:*

  • Etter at statsbudsjettet er vedtatt av Stortinget på høsten, arbeider Finansdepartementet med justeringer fram til mai.
  • Justeringene gjøres på bakgrunn av endrede økonomiske forhold siden det opprinnelige budsjettet.
  • Det reviderte budsjettet blir offentliggjort 15. mai kl. 10.15. og lagt fram for Stortinget.
  • Budsjettet vedtas av Stortinget i plenum i slutten av juni, før Stortingets sommerferie.
  • Kilde:Wikipedia

Finanskrisa er en sannsynlig årsak til at langt flere i år har søkt høyere utdanning. Når det reviderte nasjonalbudsjettet legges frem fredag håper både Norsk Studentunion (NSU), Arkitektur- og designhøgkolen (AHO) og Universitetet i Oslo (UiO) at regjeringen vil ta utfordringen, og gi institusjonene mulighet til å ta inn flere studenter.

Rektor ved UiO Geir Ellingsrud forteller at lærerutdanning og jusutdanning er blant det som skal prioriteres dersom UiO får tilleggsbevilgninger. Han legger imidlertid vekt på at det må bevilges penger til fullfinansierte studieplasser, slik at UiO ikke må ta penger fra sin basisbevilgning.

– Vi sliter allerede med studiekvaliteten mange steder, og vil ikke opprette flere studieplasser dersom det svekker kvaliteten, sier han.

Leder for NSU, Ingvild Reymert, støtter Ellingsruds krav.

– Delfinansiering er et stort problem, for det binder midler fra basisbevilgningen til universitetene. Vi vil ha flere fullfinansierte studieplasser så det ikke går utover studiekvaliteten. Institusjonene skal ikke være oppbevaringsplasser i lavkonjunktur-tider, sier hun.

I tillegg til flere fullfinansierte studieplasser, ønsker NSU-lederen seg økte basisbevilgninger, og fem millioner kroner til psykisk helsetilbud for alle studenter i Norge, tilsvarende tilbudet for studenter tilknyttet SiO.

Vil redde arbeidsløse arkitekter

Også AHO vil også gjøre en innsats for arbeidsledige arkitekter rammet av finanskrisen. De ønsker å opprette flere studieplasser på masternivå.

I et brev til Kunnskapsdepartementet (KD) hevder de å kunne opprette 20 nye studieplasser allerede til høsten, dersom de får tilleggsbevilgninger på 1,36 millioner kroner i det reviderte budsjettet.

– Om vi får tilleggsbevilgninger, klarer vi å ha studieplassene klare til høsten, sier rektor ved AHO, Karl-Otto Ellefsen. Han presiserer at de fleste av AHOs foreslåtte tiltak likevel er rettet mot 2010.

Stortingsrepresentant og opposisjonspolitiker Odd-Einar Dørum (V) har også store forventninger til det reviderte budsjettet.

– Jeg forventer at det rettes opp det som mangler for å drive fornuftig. Det innebærer å sørge for 400 millioner kroner mer i driftsbevilgninger til universitetssektoren, i tillegg til flere fullfinansierte studieplasser, sier han.

– Pleier ikke få så mye

Dørum er likevel skeptisk til om regjeringen gjennomfører tiltakene, og har liten tiltro til SVs utdanningsministre, verken nåværende forsknings- og utdanningsminister Tora Aasland eller hennes forgjenger Øystein Djupedal.

– Det er realistisk å gjennomføre, men om det er vilje til det er en annen sak. Jeg frykter noe midt i mellom, hvor man verken får det ene eller det andre. Djupedal tapte og sa det selv, mens Aasland sier det ikke i så mange ord, men vi har for eksempel fått en forskningsmelding uten en eneste forpliktende setning, sier han.

Rektor Ellingsrud er like avmålt, og tør ikke håpe på for mye.

– Høyere utdanning pleier ikke få så mye i det reviderte budsjettet, sier han.

Kunnskapsdepartementet ønsker ikke å kommentere saken for Universitas før budsjettet legges frem fredag.

Powered by Labrador CMS