TAUSE BIRGITTE? Dersom budsjetteringen til høyere utdanning og forskning blir dårlig, kan minister for forskning og høyere utdanning Tora Aasland bli sett på som en «Tause Birgitte», mener valgforsker Frank Aarebrot.

Siste sjanse for regjeringen

– Dersom budsjetteringen til høyere utdanning og forskning blir dårlig, kan Tora Aasland bli sett på som en «Tause Birgitte«, sier valgforsker Frank Aarebrot.

Publisert Sist oppdatert
INE MARIE ERIKSEN SØREIDE: Leder for Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité
ARVID HALLÉN: Administrerende direktør i Norges Forskningsråd

Regjeringens tidligere statsbudsjett

Statsbudsjett 2008:

Universitets- og høgskolesektoren: 22,3 milliarder

Forskning: 17,8 milliarder

Statsbudsjett 2007:

Universitets- og høgskolesektoren: 20,6 milliarder

Forskning: 16,3 milliarder

Statsbudsjett 2006:

Universitets- og høgskolesektoren: 20 milliarder

Forskning: 15,4 milliarder

Kilde:www.regjeringen.no

Tirsdag 7. oktober legger regjeringen fram statsbudsjettet for 2009. Budsjettet gjelder valgåret 2009 og Regjeringen må stå for det i kampen neste høst. Med andre ord vil budsjettet kunne bety vinn eller forsvinn for Regjeringen Stoltenberg II og forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Regjeringen, og spesielt Sosialistisk Venstreparti (SV), har hatt utdanning og forskning som hjertesaker. I Soria Moria-erklæringen var en av målsettingene å styrke sektoren, gjøre utdanning tilgjengelig for alle og legge bedre til rette både for studenter og forskere.

FRANK AAREBROT: Valgforsker

Forventningene er imidlertid ikke innfridd i budsjettene for 2005-2007, ifølge valgforsker Frank Aarebrot, professor ved Universitetet i Bergen.

– Folk er lei av å høre festtalene om at utdanning og forskning er viktig, nå må det begynne å vises i budsjetteringene. Det er en motsetning mellom det Regjeringen sier og det den gjør. Det er viktig at Regjeringen satser på friforskning og øker bevilgningene til nye og originale tanker. Jeg håper at Regjeringen tar til vettet i forhold utdanning og åpner stillinger for doktorgradsstipendiater med stort omfang, sier Aarebrot.

Dette er første budsjett hvor en SV-statsråd med universitetsutdannelse sitter med ansvaret for forskning og høyere utdanning.

– Spesielt med Tora Aasland som ny minister for forskning og høyere utdanning blir det spennende å se hvordan Regjeringen følger opp budsjettet for universitetene. Ved universitetene sitter mange av SV sine kjernevelgere, derfor sier det seg selv at denne sektoren blir spesielt viktig, sier valgforsker Frank Aarebrot.

Tror på gjennomslag

Regjeringen har måttet tåle mange harde ord om sin forsknings- og utdanningspolitikk. Blant annet har de blitt kritisert for:

ANDERS TODAL JENSEN: Valgforsker og professor ved NTNU

Valgforskerne er allikevel ikke pessimistiske på Aaslands vegne. Valgforsker og professor ved NTNU, Anders Todal Jensen, mener Aaslands rulleblad gir rom for håp.

– Tora Aasland har arbeidet som samfunnsforsker og har et annet pågangsmot enn forgjengeren. Hvileskjæret er avblåst, og i fjor var det en økning i bevilgningen til sektoren. Det blir nok en oppfølging i år. Hvor mye det kommer til å øke er et åpent spørsmål, sier Jensen.

Aarebrot mener Aasland må benytte muligheten til å reise kjerringa.

– Aasland har ikke slamret så mye med dørene etter hun tok over ministerposten. Dersom budsjettet blir dårlig kan Aasland komme til å bli sett på som en «Tause Birgitte» (Halvard Flatlands sidekick fra TV-programment Casino, red. anm.). Det er viktig at Regjeringen nå leverer varene, sier Aarebrot.

– Jeg har imidlertid tro på at Aasland kommer med et bedre budsjett enn Djupedal.

Tora Aasland og Kunnskapsdepartementet ville ikke kommentere noen spørsmål rundt statsbudsjettet.

  • Det såkalte «hvileskjæret», perioden 2007-juni 2008, 274 millioner ble kuttet i hele sektoren.
  • Å gi opp Soria Moria-erklæringens mål om at tre prosent av bruttonasjonalprodukt skal gå til forskning.
  • At den har gitt midler til for få studentboliger, til tross for lange boligkøer.

Geir Ellingsrud

GEIR ELLINGSRUD: Rektor ved UiO

Rektor ved Universitetet i Oslo

– Listen med forventninger begynner å bli lang. Vi forventer å få tilbake hvileskjæret for godt, og så har vi et spesielt fokus på studentboliger. Vi forventer at regjeringen har blitt oppmerksom på problemet og gjør noe med det. Vi har hatt to dårlige budsjett på rad. Om det ikke kommer et vendepunkt nå, så er det et negativt signal.

Arvid Ellingsen

ARVID ELLINGSEN: Kommunikasjonsrådgiver i Forskerforbundet

Kommunikasjonsrådgiver i Forskerforbundet

– Dette statsbudsjettet er viktigere enn noen gang før, og helt avgjørende for den videre kursen. Dette er siste mulighet for regjeringen til å kvittere ut løftene fra Soria Moria-erklæringen.

Ola Stave

OLA STAVE: Generalsekretær i Universitets- og høgskolerådet

Generalsekretær i Universitets- og høgskolerådet

– Det er mange elementer regjeringen må svare på. Sektoren er sultefôret, og motivasjonen satt på prøve. Sektoren har blitt holdt på et lavmål når det gjelder budsjett og utvikling, spesielt når det gjelder forskning.

Karl Otto Ellefsen

KARL OTTO ELLEFSEN: Rektor ved AHO

Rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

– Jeg håper vi får flere studieplasser, som vi har bedt om i ti år. Forventningene er ikke så store, jeg tror det blir få overraskelser i årets budsjett.

Ingvild Reymert

INGVILD REYMERT: Leder i NSU

Leder i Norsk Studentunion

– Vi forventer en styrking av basisbevilgingene, og 1000 nye studentboliger. Vi har også krevd studiestøtte i juni. Statsbudsjettet i år er svært viktig siden det vil avgjøre satsningsnivået på utdanning og forskning, samt legge grunnlaget for rekruttering til akademia.

Øistein Svelle

ØISTEIN SVELLE: Leder i StL

Leder i Studentenes Landsforbund

– Vi håper at vi får tilbake hvileskjæret fra 2006, og at det blir bygd flere studentboliger. Det er viktig at regjeringen viser at de kan gjennomføre noen ordentlige løft for forskning og utdanning.

Arvid Hallén

Administrerende direktør i Norges Forskningsråd

– Jeg har store forventninger om opptrapping av innsatsen. Potensialet i norsk forskning er stort. Særlig viktig er en kraftig satsing på vitenskapelig utstyr.

Ine Marie Eriksen Søreide (H)

Leder for Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité

– Regjeringen har lovet å levere i tre år og er avhengig av å rette opp egne kutt og mangler i statsbudsjettet. Det er viktig at de kommer seg til startstreken.

Powered by Labrador CMS