IKKE FORNØYD: -- Forferdelig dårlig, mener UiO-rektor Geir Ellingsrud.

– Statsbudsjettet er en svekkelse

60 prosent av befolkningen mener årets statsbudsjett svekker høyere utdanning. Og statssekretæren i Kunnskapsdepartementet er ikke uenig.

Publisert Sist oppdatert
-- FORSIKTIG KUTT: Statssekretær Per Botolf Maurseth innrømmer at årets statsbudsjett innebærer en svekkelse av høyere utdanning, men mener det er snakk om et forsiktig kutt.
MØTER KRITIKK: Kunnskapsdepartementet møter sterk kritikk fra opposisjonspartiene, som mener man ikke har satset godt nok på høyere utdanning. Nå legger partiene frem sine egne forslag til statsbudsjett.

Dette er utdrag av hva opposisjonspartiene mener:

*Venstre:* Ønsker å fjerne kuttene til høyere utdanning, og ytterligere styrke forskningsbudsjettet med 800 millioner kroner. Partiet vil styrke studentbarnehagene med 15 millioner kroner, i tillegg til å bevilge penger til 5-600 nye studentboliger. Studiestøtten skal økes med tusen kroner i stipend hvert år. Venstre vil dessuten bevilge penger til 350 nye stipendiat- og 100 postdoc-stillinger. Vil innføre stipend til studenter som studerer i Asia og Afrika.

*Høyre:* Hadde ikke lagt frem sitt forslag til statsbudsjett da Universitas gikk i trykken, men vil også gå inn for å oppheve kuttet i universitets- og høyskolesektoren. Ønsker å bevilge seks millioner kroner til studentboliger, hvilket vil tilsi at man går tilbake til 2006-nivå. Ønsker også å gi midler til to nye studentprest-stillinger. Høyre vil også gå inn for å fjerne kuttene til studentbarnehagene.

*KrF:* Vil rette opp kuttene i universitets- og høyskolesektoren, samt opprette 100 nye stipendiatstillinger. Vil også øke forskningsfondet. Partiet vil dessuten rette opp kuttene til private høyskoler fra fjorårets budsjett, i tillegg til kuttet til folkehøgskolene. Man vil også fjerne kuttene til studentbarnehagene. Går dessuten inn for å få innført stipendordning for studenter som studerer i asiatiske og afrikanske land.

*FrP:* Hadde heller ikke lagt frem sitt budsjettforslag da Universitas gikk i trykken, men viser til partiprogrammet. Mener det er viktig med en tilstrekkelig satsning på universitets- og høyskolesektoren, og ønsker å øke offentlig tilskudd til forskning. Ønsker å legge til rette for en økt satsning på studentboliger, men fremhever at markedet generelt kan ivareta dette. Partiet mener det er viktig med en bedre studiefinansiering for studentene, og at man skal være i stand til å leve av dette. FrP har tidligere ikke rettet noe fokus på studentbarnehagene.

– Det er en moderat svekkelse i budsjettet, innrømmer Per Botolf Maurseth (SV), statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Nå vil folket ha mer til utdanning og forskning på statsbudsjettet. Ifølge en ny undersøkelse utført av opinionsbyrået Sentio på oppdrag fra Norsk Studentunion og Universitas, mener 60 prosent av befolkningen at det satses for lite på utdanning i årets statsbudsjett. Men Maurseth er rask til å modifisere seg.

– Det skyldes ikke noe ønske om å svekke sektoren, sier han, og fastholder at det kun var snakk om et forsiktig kutt.

– Dårlig signal

Maurseth understreker at man på tross av kutt i bevilgningen, fremdeles står ved Soria Moria-erklæringens løfte om å styrke høyskole- og universitetssektoren.

– Forskningsbevilgningen skal økes over tid, og vi ønsker å trappe opp i årene som kommer. Men akkurat nå er vi på toppen av en konjunktur, og det gjør det fornuftig å holde igjen.

Men dette holder ikke for rektor Geir Ellingsrud ved Universitetet i Oslo.

– Det er betenkelig at man velger å kutte i bevilgningene, når næringslivet skriker etter kompetente personer, sier Ellingsrud, som mener statsbudsjettet sender et dårlig signal til velgerne.

– Rent pengemessig er det forferdelig dårlig. Utdanning og forskning er de eneste store sektorene som får et kutt. Det er jo tverrpolitisk enighet om at forskning og høyere utdanning er noe av det viktigste vi gjør for fremtiden.

– Hvileskjæret et feilskjær

Enigheten er stor blant opposisjonspartiene på Stortinget. Høyre, Venstre, KrF og FrP legger i disse dager frem sine alternative statsbudsjett. Forslagene tas med når budsjettet skal opp til behandling, og talen er klar: Det må satses sterkere på utdanning.

– Djupedals hvileskjær er et feilskjær. Ved å nedprioritere høyere utdanning, gjør regjeringen en snuoperasjon, og snur nesten ryggen til fremtiden, sier medlem i Kirke-, forsknings- og utdanningskomiteen (KUF), Odd Einar Dørum (V).

Dørum forteller at Venstre vil gå inn for å oppheve de foreslåtte kuttene i universitets- og høyskolesektoren, i tillegg til å gi 800 millioner kroner mer til forskning. Venstre går i sitt forslag dessuten inn for å øke tilskuddet til studentbarnehagene med 15 millioner kroner, i tillegg til å heve studiestipendet med tusen kroner.

Vil øke

Dørum får støtte av KUF-leder Ine Marie Eriksen Søreide (H).

– Jeg håper at regjeringen skjønner at opposisjonen ikke er særlig begeistret, og tar disse signalene videre når budsjettet skal behandles i Stortinget, sier hun.

Både Høyre og Venstre vil gå inn for økt bevilgning til de nye studentboligene, som ble kuttet med 300 boliger i årets budsjettforslag. Partiene får følge av KrF, som i sitt budsjettforslag – «En annen dans» – også krever økt satsning.

– Den eneste som ikke er bekymret for høyere utdanning er statsråden selv. Han vil ikke innrømme at det er et kutt engang, sier Dagrun Eriksen (KrF).

FrP hadde før Universitas gikk i trykken ennå ikke offentliggjort sitt budsjettforslag, men KUF-medlem Anders Anundsen (FrP) viser til partiprogrammet, hvor partiet blant annet lover bedre studiefinansiering og «en tilstrekkelig satsing» på universitets- og høgskolesektoren.

Kutt til departementet

Anniken Huitfeldt (Ap), nestleder i KUF, er helt uenig i at budsjettet kan karakteriseres som noe løftebrudd, og mener at det blir for lettvint å kritisere regjeringen på denne måten. Hun lurer på hvor dette engasjementet var da partiene selv satt med regjeringsmakten, og tror det kun er et uttrykk for dårlig samvittighet.

– Det er jo litt typisk at man nå går ut og kritiserer oss for ikke å gjøre den jobben de selv nektet å påta seg. Vi har sagt at vi skal satse generelt over en fireårsperiode, og i år valgte vi å prioritere grunnutdanningen, sier hun.

Huitfeldt innrømmer at man nok ikke har styrket universitets- og høyskolesektoren i årets budsjett, men vil ikke uten videre gå med på at det er en uforbeholden svekkelse.

– Vi har valgt å kutte bevilgningene med én prosent, og jeg vil si det er en svekkelse på én prosent.

– Men hva med kuttene til studentbarnehagene?

– Vi har ikke fått bekreftet dette ennå, og må se nøyere på denne saken. Nærmere inn på dette vil jeg ikke gå akkurat nå.

Men opposisjonen er ikke lydhør, og Dagrun Eriksen mener at dette kun er et uttrykk for at angrep er det beste forsvar.

– Regjeringen har tidligere uttalt at den ønsker å bli målt på det den gjør, og det er det vi gjør nå. Vi har i vårt alternative budsjett derfor gått inn for et kutt på 0,5 prosent i midler til Kunnskapsdepartementet. I likhet med regjeringens begrunnelse for manglende satsning på høyere utdanning, har vi valgt å kalle det «et hvileskjær».

Powered by Labrador CMS