Perlevenner: Rektor på UiO, Svein Stølen, og leder for Studentparlamentet, Jens Lægreid, møttes i vandrehallen Stortinget, og virket å være i godt humør. De var der for å ta imot statsbudsjettet for 2018.

Studentens statsbudsjett: Dette vil regjeringen gjøre

Regjeringen fortsetter opptrappingen til 11 måneders studiestøtte, og vil bevilge 50 millioner kroner til nytt prestisjebygg.

Publisert Sist oppdatert

I dag la regjeringen frem Statsbudsjettet. Dette vil regjeringen gjøre for deg:

Opptrapping mot 11 måneder studiestøtte

Som forventet fortsetter regjeringen opptrappingen mot elleve måneders studiestøtte for heltidsstudenter. I år ble det uttbetalt støtte for en uke i juni. Statsbudsjettet for 2018 legger opp til en opptrapping på enda en uke.

– Med dette budsjettet får studentene en litt bedre økonomisk hverdag, men fortsatt vil mange være avhengige av deltidsjobben eller hjelp hjemmefra, sier Mats Johansen Beldo, leder av Norsk Studentorganisasjon.

Statsbudsjettet 2018:Vil gi økt stipend til flinkisstudentene

Bevilgning til statlige universiteter

Statsbudsjettet legger opp til en økning til statlige universiteter og høyskoler med litt over en milliard kroner. Totalt blir det bevilget litt over 34 milliarder kroner til sektoren.

Fra 2016 til 2017 økte bevilgningen til til høyere utdanning, både offentlig og privat, med 5,4 prosent. Økningen i årets statsbudsjett sammenlignet med i fjor er på 3,8 prosent.

Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo

En av de store satsningsområdene i årets statsbudsjett er å starte bevilgningen til Livsvitenskapsbygget på UiO.

Regjeringen vil bevilge 50 millioner kroner for komme i gang med byggingen. Ifølge Kunnskapsdepartementet skal dette gi bedre medisiner, bedre folkehelse, mer fornybar energi og bærekraftig matproduksjon.

– Det nye bygget for livsvitenskap skal skape vekst. Det skal bidra til å utvikle et ledende tverrfaglig fagmiljø for forskning, utdanning og innovasjon. Det vil sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området, sier kunnskapsminister Asheim.

Mer fra statsbudsjettet:Regjeringen vil bygge 300 færre studentboliger enn i fjor

Færre studentboliger

Regjeringen vil bygge 2200 nye studentboliger i 2018. Dette er 300 færre enn hva som skulle bygges i 2017. Mats Beldo, leder for Norsk studentorganisasjon, er ikke fornøyd med satsingen.

– Vi hadde forventet mer fra partier som har programfestet å øke antall studentboliger. I stedet foreslås det færre enn i fjor. Ved studiestart stod over 12 000 studenter i kø for å få studentbolig, sier Mats Johansen Beldo, leder av Norsk studentorganisasjon i en pressemelding.

Studentlederen ber Stortinget ta grep og gi studentsamskipnadene mulighet til å bygge 3000 boliger i året som kommet.

Ifølge NSOs studentboligundersøkelse for 2017 mangler 14 165 boliger for å nå målet om en nasjonal dekningsgrad på 20 prosent.

Heller ikke leder for Studentparlamentet ved UiO, Jens Lægreid, er fornøyd.

– Regjerings- og samarbeidspartene gikk til valg på å øke utbyggingen av studentboliger, dette innfris ikke i statsbudsjettet slik det foreligger, sier han.

Jusstudenter fortviler: Jussbuss og JURK kraftig kuttet

Kutt i Jussbuss og JURK

Da regjeringen la frem statsbudsjettet tirsdag morgen, var det med dramatiske nyheter for Jussbuss og JURK (Juridisk rådgivning for kvinner): Justisminister Per-Willy Amundsen foreslår å kutte Jussbuss en tredjedel og JURK en fjerdedel av dagens støtte.

– Dette er veldig alvorlig for vår drift. Hvis dette blir stående er vi nødt til å kutte i driften vår, og det går direkte utover klientene våre og antallet personer vi får hjulpet, sier Tonje Lilaas Larsen, leder for Jussbuss.

Jusprofessor Mads Andenæs ser på kuttet som en hevnaksjon.

– Det er vanskelig å ikke se dette i sammenheng den kampanjen den politiske ledelsen i Justisdepartementet har kjørt mot blant annet JURK og Jussbuss. Dette henger sammen at disse organisasjonene leverer høringsuttalelser som er kritiske til den politiske ledelsen, sier han til Universitas.

Knut Oseid kommenterer: Et lunkent studentbudsjett – denne gangen med en overraskende tvist

Mindre til politi

De øremerkede midlene til opprettelse av 350 nye stillinger i etaten for nyutdannet politi tas bort i statsbudsjettet for 2018, skriver NRK.

– Dette kan slå negativt ut for rekrutteringen til politiyrket, sier rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes, til rikskringkasteren.

Powered by Labrador CMS