St. Olavs gate 32 kan bli nytt studenthus hvis Velferdstinget vurderer at tomten er egnet.
St. Olavs gate 32 kan bli nytt studenthus hvis Velferdstinget vurderer at tomten er egnet.

Velferdstinget drømmer om nytt studenthus

Velferdstinget vil ha nytt studenthus på Tullinløkka, og har lagt storslagne planer om bar, bordtennis, og shuffle board.

Publisert Sist oppdatert

Dette er saken

 • 2014: En komité nedsettes for å se etter alternative lokaler for det norske studentersamfund.
 • Generalforsamlingen vedtar at DNS ønsker å finne nye lokaler.
 • 2016: Huskomiteen nedsettes for å jobbe langsiktig med flytteprosjektet.
 • Mars 2017: Generalforsamlingen blir enige om å avslutte flytteprossesen og bli i lokalene på Chateau Neuf.
 • Høsten 2017: Vedtatt at velferdstinget skal arbeide for et studenthus i sentrum.

Chateau Neuf har i årevis slitt med dårlig oppmøte og den økonomiske driften. Det har lengre tid vært en stor diskusjon om det kunne hjelpe organisasjonen å flytte nærmere sentrum.

St. Olavs gate 32 ble pekt ut som potensiell ny adresse, men flytteplanene ble skrotet av hovedstyret.

Direktør for Det Norske Studentersamfund (DNS), Thorstein Sjursen, mener at de problemene de slet med ikke hadde blitt løst kun ved å flytte inn i nye lokaler.

– Nå har vi endelig fått på plass en dyktig, profesjonell og studentvennlig administrasjon som kan presentere store overskudd til DNS hvert år, som går direkte tilbake til studenttilbudet, sier han.

Nå jobbes det likevel for et nytt studenthus på den samme adressen. Men det er ikke DNS som styrer skuta denne gangen.

– Finn fram popcornet, det er duket for enda en sesong av Hotel Neuf

Møteplass i sentrum

Strategi: Studenthus- studentene i sentrum

 • Flertallet av studenthovedstadens medlemmer og tilhørende studentdemokratier er samlet rundt en felles visjon om å gi studentene en tydelig plass i sentrum av Oslo.
 • Studenthuset vil tilrettelegge for foreningsaktivitet, studentengasjement,
 • innovasjon, kreativitet, tverrfaglighet og aktive studenter.

 • Følgende behov vært identifisert som særlig viktig; lukkede arbeidsrom, stillearealer, store åpne arbeidsarealer, kontorlokaler, serveringsvirksomhet fra
 • morgen til kveld, samt noe aktivitetstilbud.

 • At studenthuset skal være studentdrevet er et ideelt mål.
 • Kilde: Velferdstingets arbeidsutvalg

Leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, Elisabeth Holien, forteller at det endelige målet med studenthuset er å knytte studentene, institusjonene, foreningslivet, næringslivet og byen tettere sammen.

– Vi håper at studenthuset skal være både en sosial og faglig møteplass, forteller hun.

Velferdstinget ser for seg at det nye studenthuset skal romme kontorer for studentforeninger og ha en form for serveringsvirksomhet. I tillegg ønsker de å kombinere arbeidslokaler, bar, møterom og forsamlingslokaler med spill som shuffleboard, bordtennis og annet etter inspirasjon fra Kulturhuset.

På nyåret satte Velferdstinget i gang et offisielt forprosjekt knyttet til St. Olavs gate 32, for å vurdere om tomten egner seg til prosjektets formål.

– Dette er et langsiktig prosjekt, men vi har en ambisiøs drøm at det kanskje er et studenthus i sentrum om 5 år. Om forprosjektet skulle konkludere med at St. Olavs gate 32 ikke er et egnet bygg vil arbeidet fortsette, men med alternative lokasjoner i tett dialog med kommunen og eventuelt andre aktører.

– DNS-direktøren om kulturen på Chateau Neuf: Nachspielene har gått litt over stokk og stein

Jeg vil påstå at du ikke akkurat har pulsen på Oslos uteliv hvis du mener at Slottsparken er et sentralt utelivsområde for studenter. Thorstein Sjursen, direktør for DNS

Samarbeid framfor konkurranse

I strategien vektlegges det at det nye studenthuset ikke skal være en erstatning for Chateau Neuf som kulturinstitusjon, og at det verken er hensiktsmessig eller ønskelig å konkurrere med en så viktig premissleverandør for Oslo's studentkultur- og identitet.

Sjursen er ikke bekymret for at det nye studenthuset skal bli en konkurrent til Chateau Neuf.

– I hovedsak skal dette nye studenthuset romme lokaler til studentforeninger- ikke være et kulturtilbud.

Sjursen kan meddele at DNS gjerne vil delta i prosessen.

– Vi har en god del kompetanse og erfaring med lignende drift, og vil selvsagt stille den til disposisjon for Velferdstinget.

Fredet bygg

Men hvis et studenthus i sentrum er så flott, hvorfor ville ikke DNS flytte fra betongblokken på Majorstuen?

Sjursen forteller at argumentene deres for å ikke flytte til St. Olavs gate var i hovedsak todelt; de omfattende kostnadene, og beliggenheten.

– Bygget er fredet på en så omfattende måte at det ville bli umulig å installere nye nødutganger for å utvide kapasiteten nok til å avholde større arrangementer. Dessuten ville det kreve en totalrehabilitering av bygningsmassen, som til prisen ikke hadde tilfredsstilt brukerne av husets forventninger.

Han synes dessuten at St. Olavs plass 32 er ikke et mer sentralt alternativ enn Chateau Neuf.

– Jeg vil påstå at du ikke akkurat har pulsen på Oslos uteliv hvis du mener at Slottsparken er et sentralt utelivsområde for studenter.

Velferdstinget er åpne om at bygget har store investeringskostnader. Et anslag viser at rehabilitering alene kan komme på nesten 300 millioner kroner.

– Vi ser for oss at finansieringen vil være en kombinasjon av bidrag fra utdanningsinstitusjonene, samskipnaden, eksterne investorer, søknad til fond og stiftelser, og eventuelle bidrag fra kommunen. Nå er det viktig å ha samtaler med alle disse aktørene for å rede på realismen i prosjektet.

Problematikken rundt fredningsvedtaket er ikke Velferdstinget særlig bekymret over.

– Vi tror at både Statsbygg, som nåværende eiere, Stortinget og Riksantikvaret er interesserte i at bygget skal brukes og fylles med aktivitet, istedenfor at det skal forfalle. Vi har allerede begynt samtaler med både Statsbygg og Riksantikvaren, sier Holien.

Støtte hos studentskipnaden

En av aktørene som bistår til forprosjektet er Studentskipnaden i Oslo og Akershus (SiO).

Da det ble gjort utredning for St. Olavs Gate 32 for Det norske studentersamfund, så gjorde SiO et grundig arbeid. Det gjorde at SiO-administrasjonen kjenner saken veldig godt, ifølge styreleder Vetle Bo Saga.

– Studentene i Oslo oppgir at de ønsker en felles møteplass etter Campus-undersøkelsen i 2016. Vi synes det er veldig spennende at dette er noe velferdstinget har tatt tak i, og vi håper at et nytt studenthus i sentrum kan fungere som nettopp dette.

Saga er helt uenig i DNS’ kritikk til at St. Olavs gate 32 er usentralt.

– Hvis man ser på bosetningsmønsteret til studentene så ser man at de fleste bor i områdene St. Hanshaugen og Bislett. Bygget har en umiddelbar nærhet til Tullinløkka og dermed det juridiske fakultet og Oslomet, og områdene rundt Nationaltheatret. SiO har erfaring med å bruke dette området til Studentslippet, og vi opplever stor oppslutning rundt det.

Universitas er en av organisasjonene som har blitt spurt om å flytte inn i et eventuelt studenthus.

– DNS-direktøren om kulturen på Chateau Neuf: Nachspielene har gått litt over stokk og stein

Powered by Labrador CMS