Mer til studenter: MDG-politiker Rauand Ismail foreslår å øke studiestøtten for studenter de neste to månedene.

Nedstemt på Stortinget:

Fem partier vil gi studenter strømstipend

MDG, Venstre, SV, Rødt og Frp foreslår å gi studenter mer cash for å møte de høye strømprisene. Forslagene ble nedstemt på Stortinget i dag.

Publisert Sist oppdatert

Forslag om strømhjelp til studenter

# Fremskrittspartiet, Sosialistisk venstreparti, Rødt og Venstre har foreslår følgende: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en ordning for strømstipend for vinteren 2021/2022, som et ekstra stipend til alle fulltidsstudenter for å dekke økte strømutgifter denne vinteren»

# Forslaget ble nedstemt med 30 stemmer for og 65 stemmer mot.

# Stortingsrepresentant for MDG, Rauand Ismail foreslår følgende: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslaget til endringer i statsbudsjettet for 2021, der studiestøtten økes til et nivå tilsvarende 1,5 G for månedene november og desember. Hele økningen skal utbetales som stipend.»

# Forslaget ble nedstemt med 14 stemmer for og 87 stemmer mot.

# kilde: stortinget.no

– I debatten om de skyhøye strømprisene har over 300.000 studenter blitt glemt. De fleste studenter må ha jobb, og vi vet at mange jobber så mye at det går utover studiene, sier MDG-politiker Rauand Ismail.

Han var Oslo MDGs fjerdekandidat til stortingsvalget, og er Lan-Marie Bergs vararepresentant mens hun er på klimatoppmøtet i Glasgow.

Han foreslår på Stortinget i dag at studiestøtten festes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden i november og desember. Folketrygdens grunnbeløp (G) følger lønnsveksten i Norge, og ligger i dag på rundt 106.000 kroner. En studiestøtte festet til 1.5 G vil derfor tilsi en samlet årlig studiestøtte på rett i underkant av 160.000 kroner, kontra dagens 126.400 kroner.

I snitt vil det gi studenter omtrent 3000 kroner mer å rutte med i måneden, sammenlignet med i dag. Dette tar ikke høyde for at støtten skjevfordeles i august og januar, sammenlignet med resten av årets måneder.

Kun 14 representanter stemte for forslaget, mens 87 stemte mot.

Krever strakstiltak

Strømprisen styres av tilbud og etterspørsel, og prisen har skutt til værs denne høsten på grunn av mangel på tilbud. Det skyldes særlig værforholdene: Lite nedbør og vind fører til mindre vann- og vindkraft.

– Hvis studenter hadde vært vanlige arbeidstakere hadde de trengt støtte, men det er det mange politikere som ikke anerkjenner.

MDG har programfestet at de vil at studiestøtten skal festes til 1,5 G, men Ismail opplyser at det må strakstiltak til for å hjelpe studenter ut vinteren, parallellt med at det gis økt bostøtte til mennesker i de hardest rammede områdene.

– Problemet er i bunn og grunn at folk er fattige, og i kriser er det de fattige som rammes hardest. Vi må gjøre noe nå, men vi bør også gjøre noe generelt, sier han.

– Hvis studenter hadde vært vanlige arbeidstakere hadde de trengt støtte, men det er det mange politikere som ikke anerkjenner

Rauand Ismail (MDG), vara for Lan-Marie Berg på Stortinget

Les også: –⁠ Du skal vere, i mangel av betre ord, ei hore i straum­mark­naden

Vil gi strømstipend

Også Venstre, SV, Rødt og Frp hadde foreslått å gi studenter økt støtte, gjennom et «ekstraordinært strømstipend» for fulltidsstudenter den kommende vinteren.

«Regjeringen skal hjelpe «vanlige folk», men utelater studentene. Venstre foreslår å gi studentene et eget «strømstipend» denne vinteren. De har lav inntekt og fryser like mye som alle andre», skriver nestleder og utdanningspolitiske talsperson Abid Raja i en pressemelding.

Forslaget sier ingenting om nøyaktig hvor mye dette strømstipendet skal være på, men at det skal gis fullt og helt som stipend.

«Denne regjeringen vil verken hjelpe studentene på kort eller lang sikt. Når Venstre nå foreslår å innføre et «strømstipend», så er det et akuttiltak, som vil avhjelpe situasjonen her og nå. Det studentene faktisk har behov for, er bedre velferd og mer stabil økonomi på sikt. De må få mer tid til å være studenter, og mindre å bekymre seg over. Derfor bør også studiestøtta økes på generell basis»

– Denne regjeringen vil verken hjelpe studentene på kort eller lang sikt

Abid Raja (V), nestleder og stortingsrepresentant

Han kritiserer ny forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe som har opplyst til flere medier at regjeringen ikke vil øke studiestøtten, og sier at Venstre fører annen politikk.

«Venstre har hele tiden sagt at neste steg er å øke studiestøtta til 160.000 kroner i året, altså halvannen gang folketrygdens grunnbeløp. Da vil den stige med prisveksten hvert år. Også Ap gikk til valg på økt studiestøtte, selv om det er glemt nå. Dette er ikke studentenes regjering».

Også dette forslaget møtte motgang på Stortinget. 30 stemte for forslaget, mens 65 var mot.

Stemte mot

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) skriver følgende til Universitas i en e-post:

«Strømprisene er unormalt høye i Sør-Norge og mange frykter konsekvensene. Jeg skjønner at det også kan bekymre studentene og jeg følger med på situasjonen.»

Han skriver videre at regjeringen har foreslått å redusere elavgiften med 47 prosent det neste året, og at dette vil dempe folks utgifter til staten, og «bidra til å få ned kostnadene folk har til strøm».

– Jeg skjønner at det også kan bekymre studentene og jeg følger med på situasjonen

Ola Borten Moe (Sp), forsknings- og høyere utdanningsminister

Finanspolitisk talsperson i Høyre Tina Bru er ikke imponert.

«Jeg er tilhenger av å bruke pengene på en måte som treffer de som trenger det mest. Da er det feil å gjøre som regjeringen nå ønsker å spre 3 milliarder tynt utover på å senke el-avgiften. Dette kommer særlig folk med store energikrevende hus til gode, men ikke studenter og andre som bor i små leiligheter.»

På spørsmål om hvorfor partiet stemte mot forslagene som ble fremmet på Stortinget tirsdag svarer Høyre-politikeren følgende:

«Fordi vi mener dette var et lite treffsikkert forslag. Mange studenter bor i studentboliger hvor strømmen allerede er dekket gjennom leien. Høyre er for ordninger som går til å hjelpe de som virkelig trenger det, derfor har vi tidligere stemt for å øke både bostøtte og sosialhjelp i forbindelse med de høye strømprisene. Nå er det opp til regjeringen å komme med forslag som gjør at studenter som har økonomiske problemer på grunn av strømregningen får hjelp.»

Les også: Meiner TV-aksjonen skaper fordommar

Powered by Labrador CMS