Langtidssatsing: MDGs førstekandidat i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg, mener moderne og miljøvennlige studentboliger er viktigere for byens studenter. Her ved tomten til den tidligere Veterinærhøgskolen ved Adamstuen, som er en av de aktuelle tomtene MDG vurderer å gi til samskipnaden.

Miljøpartiet de Grønne går ut mot Forbrukerrådets forslag:

– Studentene bør ikke lide for høye tomtepriser

Forbrukerrådet, SiO og NSO vil senke studentenes levestandard for å få flere i bolig. MDG har et radikalt annerledes forslag.

Publisert Sist oppdatert
Per Anders Langerød, bystyrekandidat for Oslo Arbeiderparti

Studentboliger:

  • Ifølge Norges studentorganisasjon (NSO) mangler det 13.200 studentboliger for å nå en dekning på 20 prosent.
  • Regjeringen har vedtatt nasjonalt å bygge 2200 nye studentboliger i året.
  • Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet uttalte i forrige ukes Universitas at Forbrukerrådet vil fjerne noen av kravene som stilles til studentboliger. Derav rolige omgivelser, utsikt og romslige uteområder.
  • Han får støtte av blant annet NSO og Studentsamskipnaden i Oslo
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier at en slik lovendring bryter med likebehandlingsprinsippet, men at de ser at det er mulig å redusere noen av boligkravene.

– De færreste ønsker å ha en motorvei som utsikt, sier Miljøpartiet De Grønnes (MDG) førstekandidat i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg.

Universitas skrev i forrige uke at Forbrukerrådet, Norges studentorganisasjon (NSO) og Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) er positivt innstilt til å lempe på kvalitetskravene til studentboliger, slik at det lettere kan bygges flere. Nå høster de kritikk av MDG.

De Grønne er enige i at studentboliger bør gjøres til et eget arealformål i plan- og bygningsloven, men tror ikke at kvaliteten på byggene må ofres for kvantitet. Derfor ønsker MDG nå å gi ellers svindyre tomter gratis til samskipnaden, i tillegg til å bygge miljøvennlige hus med lavere energibehov til Oslos studenter. Husene kalles passivhus.

Les også: Vil bygge studentboliger med lavere standard

På helsa løs

Nguyen Berg forteller at partier vil satse på langsiktig utbygging som sikrer studentene god livskvalitet.

– Vi ser at en av fem studenter sliter psykisk, og standarden på bosted er viktig for trivselen, derfor vil vi bygge moderne, miljøvennlige boliger hvor studenter kan slappe av og føle seg hjemme, sier hun.

Forbrukerrådet uttalte i forrige utgave av Universitas at studentene må tåle mer støy og dårligere utsikt, slik at det blir enklere å bygge studentbolig. Bare i Oslo står 3865 studenter i boligkø. MDG reagerer på at studentene skal måtte lide for de høye tomteprisene i kommunen, som er en av hovedårsakene til at utbyggingen av studentboliger går så sakte.

– Boligmarkedet knuser studentlommeboka

Bystyrekanditat i Oslo Ap, Per Anders Langerød

Tomteprisene har tredoblet seg

– Oslo kommune må gjøre det attraktivt å bygge studentboliger, bare siden 2005 har tomteprisene tredoblet seg. Når det blir dyrere å kjøpe tomt, får vi mindre penger til å bygge gode boliger. Derfor ønsker MDG å gi gratis tomter til SiO, hvor det kan bygges ut 2000 studentboliger i Oslo, utdyper Nguyen Berg.

En av tomtene som er attraktive for forslaget er tomten hvor veterinærhøgskolen nå ligger, ettersom veterinærhøgskolen flyttes til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Denne tomten er eid av Kunnskapsdepartementet. Nguyen Berg understreker at De Grønne ønsker å utrede forslaget ytterligere, i det partisamarbeidet hvor MDG får best gjennomslag for sin politikk og miljøpolitikk etter valget i september.

Ap vil fjerne krav

Per Anders Langerød, bystyrekandidat for Oslo Arbeiderparti, støtter delvis forslaget fra MDG.

– Tomter er dritdyrt, vi må begynne å tenke at kommunale tomter kan leies ut til SiO og legge mer til rette for at samskipnaden kan tilby flere boliger, sier han.

Viktig: Bystyrekandidat i Oslo Ap, Per Anders Langerød, er delvis enig i MDGs forslag, men mener partiene må kutte noen «ineffektive» krav til studentboliger i samarbeid med SiO og Velferdstinget.

Langerød understreker at Ap ønsker å utarbeide løsninger i samarbeid med SiO og Velferdstinget.

– Boligmarkedet knuser studentlommeboka, sier han.

Ap ønsker i likhet med Forbrukerrådet å se på hvilke krav til studentboliger som kan kuttes, slik at behandlingstiden for utbyggingen av nye boliger kan kortes ned.

– Det er viktig å ha to tanker i hodet samtidig, vi mener de spesifikke kravene til parkeringsplasser og bod-areal må vurderes på nytt, i tillegg til kravene om solforhold. Disse kan hemme utbyggingen av boliger fordi prosessen blir for langtekkelig, forklarer han.

Studentboliger må bli grønnere

Nguyen Berg i MDG er enig med Ap i at enkelte krav kan fjernes.

– Med vår politikk vil ikke folk trenge parkeringsplasser, og mange studenter har ikke bil. Det går an å redusere på parkeringskrav, da får vi frigjort mye areal som for eksempel kan brukes til studenthager, sier hun.

MDG ønsker at studentboligene skal bli grønnere, gjennom bygging av passivhus med grønne tak, hvor det kan anlegges parsellhager som også kan bli egnede møteplasser for studentene.

– Det viktigste er at husene skaper trivsel og at de er bygget for få møte både studentenes behov og miljøkravene, nå og i framtida, sier hun.

Har etterlyst gratis tomter

SiO støtter Forbrukerrådets forslag om å lempe på studentboligkravene og håper på endring i plan- og bygningsloven. Tone Vesterhus, styremedlem i SiO, ønsker MDGs forslag velkommen.

– Vi synes fortsatt at det er fint at vi får et fokus på eget studentboligformål der noen av kravene er reduserte, ettersom studentboliger ikke tiltenkt livsløpsformål, sier Vesterhus.

Hun forteller at samskipnaden har etterlyst gratis tomter lenge og peker på at andre studentbyer, som Trondheim, har en slik praksis i dag.

Les også: Vil bygge 2200 studentboliger i året

Powered by Labrador CMS