Vil gjøre Oslo bedre for studenter: Tone Vesterhus leder en arbeidsgruppe som jobber for å gjøre Oslo til en bedre studentby.

Slik blir Oslo Norges beste studentby

Oslo kommune og lærestedene i Oslo vil komme til bunns i hvorfor hovedstaden ikke funker som studentby.

Publisert Sist oppdatert
Gruppeleder: Tone Vesterhus leder en arbeidsgruppe som jobber for å gjøre Oslo til en bedre studentby.

Jeg skulle likt å se Oslo-studentene som en større del av bybildet i hovedstaden

Christoffer Alsvik, leder i Studentparlamentet ved HiOA.

Dette er undersøkelsen:

  • Spørreundersøkelsen er en del av et samarbeid mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og Oslo Kommune.
  • Sendes ut til 80 prosent av studentene i Oslo.
  • Resultatet av undersøkelsen vil offentliggjøres i april.

De siste ukene har tusenvis av oslostudenter fått tilsendt en spørreundersøkelse om hva de synes om Oslo som studentby. Arbeidsgruppa bak undersøkelsen ønsker å gjøre noe med det dårlige ryktet Oslo har.

– Oslo kommune ønsker å satse på campusutvikling, og undersøkelsen vil bidra til å fylle satsingen med innhold, sier Tone Vesterhus, leder i arbeidsgruppen og styreleder for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO).

Studentene skal gi sin ærlige mening om hva de mener om Oslo og lærestedet de går på. Universitas har tatt en ringerunde og spurt en rekke studentrepresentanter om å dele sine tanker om hva som vil gjøre Oslo til en bedre studenthovedstad.

Julie Sørlie Paus-Knudsen, Leder i Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo

Arkivfoto: Evelyn Pecori

– Hva synes du om Oslo som studentby?

– Jeg har vært student i Oslo i mange år nå og kjenner byen godt. Likevel er det mye jeg savner. SHoT-undersøkelsen fra 2014 viste at 73 prosent av studentene er fornøyd med Oslo som studentby. Vi er en hovedstad med mange studenter og bytilbudene kommer alle til gode, ikke bare studentene. Utgifter til bolig utgjør 90 prosent av studielånet. Oslo er også den byen med dyrest levestandard for studenter som igjen gjør at man ikke kan utnytte de kulturtilbud som finnes. Vi må forbedre studentbyen, men samtidig innse at vi som hovedstad har de begrensningene vi har.

– Hva vil gjøre Oslo til en bedre studentby?

– Studenter må få bedre og tilrettelagt informasjon om kulturtilbud i Oslo. Velferdstinget jobber med å lansere prosjektet «Kulturkortet» med en oversikt over studentrabatter og en nettside hvor man får nærmere informasjon om dette. Generelt må studentrabattene i Oslo økes.

Kristina Klakegg, Leder i Internationalista ved Universitetet i Oslo

Foto: Øyvind Aukrust

– Hva synes du om Oslo som studentby?

– Oslo er en studentby med mange kulturer, men det betyr ikke at det er en multikulturell studentby. Oslo kan oppleves som en segregert studentby for internasjonale studenter. Det finnes få arenaer der studenter av ulike nasjonaliteter og bakgrunner kan bli kjent og dele erfaringer gjennom studietiden. Studentsamskipnaden og institusjonene må synliggjøre og etablere slike møteplasser. Studenter fra ulike nasjonaliteter må være med på å utforme studenttilbudene på deres premisser.

– Hva vil gjøre Oslo til en bedre studentby?

– Foreninger som støtter oppunder internasjonale møter, som Latinamerikansk forening ved UiO må synligjøres og belønnes. Vi trenger pedagoger i undervisningen som legger opp til interaksjon i engelsk-talende klasserom, og fadderordningen må inkludere internasjonale studenter.

Christoffer Alsvik, Leder i Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Arkivfoto: Birte Nystad Magnussen

– Hva synes du om Oslo som studentby?

– Studentene i Trondheim er mer synlige i bybildet enn vi er i Oslo. Studentersamfunnet i Trondheim er dominerende og har flere tilbud. Jeg skulle likt å se Oslo-studentene som en større del av bybildet i hovedstaden. Jeg har selv trivdes som student her, men har savnet en tydelig profilering av Oslo som studentby. Studietilbudet er bra, men jeg ser utviklingspotensialet.

– Hva vil gjøre Oslo til en bedre studentby?

– Utbygging av et nytt og mer sentrumsnært studentbygg. Det viktigste er beliggenheten og en god plassering vil føre til et mer samlet student-Oslo og et bedre studentmiljø.

Tone Vesterhus, Styreleder i Studentsamskipnaden Oslo og Akershus (SiO)

Foto: Henriette Dæhli

– Hva synes du om Oslo som studentby?

– Oslo har et rikt kulturliv og aktivitetstilbud for og av studenter. Mange er fornøyd med kollektivtilbudet og personlig setter jeg pris på å studere og bo i en by som er et knutepunkt til resten av verden. Jeg liker valgmulighetene vi har i byen, hvor man kan gå på ski i marka på dagtid og på konsert om kvelden. Det er særegent for Oslo.

– Hva vil gjøre Oslo til en bedre studentby?

– Oslo kommune kan tilrettelegge for enda mer studentvennlig og bærekraftig transport. Et godt nattilbud er viktig for mange. Vi må også bygge flere gang- og sykkelveier mellom studiestedene og studentbyene.

Marianne Borgen, Ordfører i Oslo Kommune

Hva synes du om Oslo som studentby?

– Oslo er en stor universitets- og forskningsby med 70 000 studenter. Jeg mener at vi burde satse mer på Oslo som kunnskapshovedstad og studentby. Det må legges til rette for at Oslo er en by hvor også forskere og internasjonale studenter skal trives. Boliger var mangelvare den gang jeg også var student, men vi hadde et sterkt studentmiljø med mye politisk aktivitet. Vi jobbet mye ved siden av studiene, gikk i demonstrasjonstog og ferdes hvor det var politiske debatter. Dagens studenter er mer opptatt av å lese fag og flere tar doktorgrader og mastergrader grader samtidig. Det er et mer økende press i dag.

– Hva vil gjøre Oslo til en bedre studentby?

– Vi må utarbeide en campusstrategi for Oslo i samarbeid med studiestedene, studentene og studentsamskipnaden etter modell fra Trondheim. Vi må styrke samarbeidet med kunnskapsmiljøene og bidra til mer innovasjon for en grønn byutvikling. Også må vi støtte Høgskolen i Oslo og Akershus i deres ambisjoner om å bli et profesjonsuniversitet.

Markus Knutsen, Formand i Det Norske Studentersamfund (DNS)

Foto: Øyvind Aukrust

Hva synes du om Oslo som studentby?

– Oslo er en bra by å studere i og har studenter fra hele landet. Men å være en internasjonal studentby byr på utfordringer. Vi i DNS savner ett samlet sentrumsnært studenthus hvor alle studenter kan integreres. Jeg trives som oslostudent fordi byen har et enormt tilbud om du vil være med i foreninger, organisasjonsarbeid eller jobbe med journalistikk. Vi har en flott studentby, men har et forbedringspotensial.

– Hva vil gjøre Oslo til en bedre studentby?

– Oslo kommune må prioritere et system som inkluderer studenter innenfor psykiatrien. Det har stor samfunnsøkonomisk gevinst å ta tak i psykiske lidelser i ung alder.

Cristobal Pohle Vazquez, Leder i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI (SBIO)

Foto: Øyvind Aukrust

– Hva synes du om Oslo som studentby?

– Som internasjonal student har jeg følt meg veldig velkommen i både by- og studentlivet i Oslo, men jeg ser andre sliter. Kommunen må jobbe mot økt internasjonalisering med BI som en av de største driverne. Med økende globalisering må studentene omfavne internasjonalisme og ikke se på internasjonalisering som et tap av identitet, men som en gevinst og et konkurransefortrinn på den internasjonale scene. Oslo har den perfekte bystørrelsen og jeg har aldri opplevd et slikt kollektivtilbud i andre europeiske byer. Likevel kunne prisene og tilgjengeligheten vært mer studentvennlige.

– Hva vil gjøre Oslo til en bedre studentby?

– Engelsk bør være det offisielle språket for debatter og offentlige stemmer ved Norsk Studentorganisasjon (NSO) og Velferdstinget (VT). Nettverk for private høyskoler (NPH) har store velferdsfordeler for byens studenter og vil øke prosentandelen av mennesker fra ulike bakgrunner.

Helene Skjeggestad, Kommentator i Aftenposten

Pressefoto: Aftenposten

Hva synes du om Oslo som studentby?

– Jeg elsket å studere i Oslo! Jeg gikk to år på HiOA og to år på Blindern. Begeistringen min hadde sammenheng med at jeg hadde studert før og hadde et nettverk i Oslo. Da var det bare å melke storbyen for alt den hadde å by på. Jeg vet imidlertid om flere som har følt på en ensomhet og maktesløshet når de flytter som ferske studenter til hovedstaden.

– Hva vil gjøre Oslo til en bedre studentby?

– Jeg tenker at en bedre mottagelse, i form av en utvidet fadderuke, som ikke bare fokuserer på alkohol, er et godt sted å starte for å inkludere forvirrede studenter. Det var kanskje et kjedelig forslag, så da foreslår jeg heller Aftenposten-abonnement til alle nye studenter, sponset av universitetet.

bmsoreng@universitas.no

Powered by Labrador CMS