Et tidligere landsmøte i Norsk studentorganisasjon i full sving. Arkivfoto: Hans Dalane Hval

Dette er studentpolitikken og så mye koster den!

Hvert år bevilges millioner av kroner til studentpolitikken. Men hva får egentlig studentene for 28 672 959 kroner?

Publisert Sist oppdatert

Studentorganer som Velferdstinget, Norsk studentorganisasjon og studentparlamentene ved Universitetet i Oslo (UiO) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) jobber alle utrettelig for å forbedre studenthverdagen. Flere titalls tillitsvalgte mennesker bruker tid og ressurser på møter, avstemminger og valgkamp, for å kjempe for det de mener er for studentenes beste, men flere ting tyder på at studentene enten ikke får det med seg eller ikke bryr seg.

I fjor høst foretok Universitas en uhøytidelig spørreundersøkelse på Blindern. [Der kom det frem at kun tre av de 20 som ble spurt visste hva Velferdstinget var.](2)

Les intervju med lederne for de ulike studentorganene nederst i saken!

Da den bergenske studentavisa Studvest utførte en lignende undersøkelse i forrige uke for å finne ut hvor mange som hadde hørt om Norsk studentorganisasjon (NSO) var resultatet kun åtte av 50.

Disse undersøkelsene beviser selvfølgelig lite, men sett i sammenheng med en valgdeltagelse på 17,2 prosent under studentvalget ved UiO i 2016 og deprimerende 10,26 prosent på HiOA er det nærliggende å tro at tallene som kommer frem belyser en manglende interesse for hvordan studentdemokratiet egentlig fungerer.

I folkeopplysningens ånd har Universitas derfor satt seg fore å lage en oversikt over hva studentene kan stemme på, og hvor mye det hele koster.

Universitas-Philips skråblikk på studentpolitikken: -Likhetene mellom et LAN-party og politisk landsmøte er slående

...Og studentpolitikerenes svar: – Takket være svette nerder har vi fått 11 måneders studiestøtte

De folkevalgte

Når du som student bruker stemmeretten din på institusjoner som UiO eller HiOA stemmer du i praksis på representanter til de respektive studentparlamentene.

I UiOs studentparlament sitter representanter fra de forskjellige studentpolitiske listene, som Venstrealliansen, Grønn liste eller Gjestelista. På HiOA består studentparlamentet av 26 representanter valgt fra de fire fakultetene på skolen.

Studentparlamentenes oppgave er å påvirke ledelsen på institusjonene de har tilknytning til, og styre dem i en retning som gjenspeiler studentenes vilje. I fjor fikk for eksempel Studentparlamentet ved UiO gjennomslag for å sette opp et bysykkelstativ på campus, etter en ti år lang kamp.

Studentparlamentene er de største demokratisk valgte studentorganene i Oslo, men de aller fleste utdanningsinstitusjoner tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) har tillitsvalgte studenter. Disse er som regel med på å påvirke studenthverdagen.

Livet i studentpolitikken er ikke alltid smertefritt: – Verre enn Paradise Hotel

...Og: Kvinnekveld splitter Blindern-eliten

Velferdens voktere

Alle institusjoner som er tilknyttet SiO har minst én representant i Velferdstinget. Representantene blir i hovedsak valgt fra de forskjellige studentorganene ved institusjonene de representerer.

Antall representanter hver institusjon har i Velferdstinget gjenspeiler antall studenter ved institusjonene. UiO, som er den største utdanningsinstitusjonen i Oslo, har derfor 15 representanter, mens Politihøgskolen har én.

Velferdstingets leder: – Vi er studentenes supermann

...Men selv supermann får litt kritikk: Rødt kort til Velferdstinget

Velferdstingets oppgave er å påvirke SiO for å sikre et godt velferdstilbud for studenter. Dette gjør de blant annet ved at et flertall i SiOs hovedstyre er studentrepresentanter som er valgt inn fra Velferdstinget.

I ærverdige Villa Eika midt på Blindern holder Studentparlamentet ved UiO og Velferdstinget til. Arkivfoto: Adrian Nielsen

Det er også Velferdstinget som fordeler penger fra semesteravgiften til forskjellige studentorganisasjoner, som Oslostudentenes idrettsklubb (OSI), Radio Nova og Universitas.

Student-Norges mektigste

På toppen av studenthierarkiet i Norge troner Norsk studentorganisasjon (NSO). Det er den overordnede organisasjonen for studenter i Norge, og medlemmene består av mindre studentorganer, som for eksempel studentparlamentene ved UiO og HiOA.

NSO jobber med spørsmål som angår studenter over hele landet. Det være seg studentøkonomi, kvalitet i utdanning, eller Norges bidrag til det internasjonale studentsamfunnet.

Neste helg er det landsmøte i NSO, da skal blant annet den nye lederen for organisasjonen velges.

Feiret jubileum i fjor: 80 år med studentkamp

Penger

Med så mange organisasjoner og tillitsvalgte følger en hel rekke møter, arrangementer og godtgjørelser. Dette koster millionvis av kroner hvert år. Velferdstinget alene budsjetterer med over fire millioner kroner hentet fra studentenes semesteravgift. Dette er ikke medregnet pengene de deler ut til forskjellige studentforeninger.

Også studentparlamentene på UiO og HiOA budsjetterer med millionbeløp, dette betales av de respektive institusjonene.

Student-Oslos 30 mektigste: Dette er Universitas' store maktkåring

Studentparlamentet ved UiO

Leder for Studentparlamentet ved UiO, Hans Christian Paulsen. Arkivfoto: Adrian Nielsen.

Studentparlamentet ved UiO

 • Leder: Hans Christian Paulsen
 • Største gjennomslag: Permanent studentombud på universitetet
 • Prislapp: 2 366 959,–

– Studentparlamentet er det øverste tillitsvalgte organet på UiO. Du kan se på det som elevrådet til universitetet, forklarer leder for arbeidsutvalget til Studentparlamentet ved UiO, Hans Christian Paulsen.

I Villa Eika på nedre Blindern sitter de 35 tillitsvalgte representantene for Studentparlamentet ved UiO. Deres oppgave er å representere studentenes stemme på universitetet.

– Vi behandler saker om alt fra automatisk begrunnelse på eksamen til om vi mener at UiO sine investeringer bør bli mer menneskerettighetsvennlige.

Studentparlamentet ved HiOA

Leder for Studentparlamentet ved HiOA, Sunniva Myrene Braaten. Arkivfoto: Sjur Stølen.

Studentparlamentet ved HiOA

 • Leder: Sunniva Braaten
 • Største gjennomslag: Permanent studentombud på høyskolen
 • Prislapp: 3 200 000,–

– Studentparlamentet ved HiOA er samling av studenter, som jobber opp mot ledelsen på vegne av studentene, forteller Sunniva Braaten, leder for arbeidsutvalget til Studentparlamentet på Høgskolen i Oslo og Akershus.

De 26 representantene i HiOAs studentparlament er valgt inn fra de fire forskjellige fakultetene ved skolen. De behandler et bredt spekter av saker.

– Vi behandler ofte dagsaktuelle saker innen utdanningspolitikk, ting ledelsen ønsker å opprette, endre eller legge ned, og ting som digital eksamen, forklarer Braaten.

Velferdstinget

Leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, Aleksander Gjøsæter. Pressefoto.

Velferdstinget

 • Leder: Aleksander Gjøsæter
 • Største gjennomslag: Fordoblet kapasiteten til SiOs tannhelsetilbud
 • Prislapp: 3 400 000,–

– Velferdtinget er studentdemokratiet til SiO. Det er vi som velger styrerepresentantene, og det er vi som bestemmer hvordan 17,5 millioner kroner fra semesteravgiften fordeles, forteller Aleksander Gjøsæter, lederen for arbeidsutvalget til velferdstinget.

Velferdstinget består av representanter fra alle utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet SiO. Gjøsæter slår fast at Velferdstinget er til for studentene.

– Vi er 37 representanter som har møter litt sjeldnere enn en gang i måneden. Vi jobber aktivt med å gjøre Oslo til en bedre studentby, sier Gjøsæter.

SiOs hovedstyre

Leder for SiOs hovedstyre, Gabrielle Legrand Gjerdset. Arkivfoto: Adrian Nielsen.

SiOs hovedstyre

 • Leder: Gabrielle Legrand Gjerdset
 • Største gjennomslag: Et vedtak om å bygge 3000 nye studentboliger innen 2021
 • Prislapp: 450 000,–

– Studentsamskipnaden leverer studentspesifikke tilbud til studenter. Styret har ansvar for den strategiske utviklingen til organisasjonen, forklarer Gabrielle Gjerdset, styreleder i SiOs hovedstyre.

Hovedstyret til studentsamskipnaden skal til enhver tid bestå av fem tillitsvalgte studenter.

– For å bli en medlem av styret stiller man til valg i velferdstinget, sier Gjerdset

I dag består styret av tre fra UiO og to fra HiOA, men Gjerdset forteller at de sitter som privatpersoner, ikke studentenes representanter.

Norsk studentorganisasjon

Leder for Norsk Studentorganisasjon, Marianne Andenæs. Arkivfoto: Angelique Culvin.

Norsk studentorganisasjon

 • Leder: Marianne K. Andenæs
 • Største gjennomslag: Elleve måneders studiestøtte
 • Prislapp: 19 256 000,–

– Norsk studentorganisasjon (NSO) er på en måte en paraplyorganisasjon for studentdemokratiene i Norge. Vi jobber med de overordnede problemstillingene som treffer studenter i hele landet, sier Marianne Andenæs, lederen for arbeidsutvalget i NSO.

Organisasjonen består av tillitsvalgte mennesker.

– Arbeidsutvalget består av seks personer som blir valgt på landsmøtet, disse jobber fulltid, forklarer Andenæs

I tillegg har de et sentralstyre som arbeider med saker mellom landsmøtene.

– Det består av 13 personer fra alle de fire regionene, og representerer både offentlige og private institusjoner.

Prislappen på de ulike organene tilsvarer deres budsjett. De største gjennomslagene er oppgitt av lederne selv.

Powered by Labrador CMS