UNIVERSITAS 16. januar 2008

Ordknapp Osmundsen

Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen har ingen planer om å innføre fedrekvote for studenter, kan hun opplyse per e-post.

Publisert Sist oppdatert

Forrige uke trykket Universitas en sak om studentforeldre som ikke har rett til fedrekvoten på seks uker, fordi ikke begge foreldre har opparbeidet seg rett til foreldrepenger. Etter to ukers forsøk på å få en kommentar fra barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen, fikk Universitas i går en kort kommentar per e-post.

I den forklarer statsråden at regjeringen ønsker å legge forholdene til rette for alle foreldre i Norge, men at regjeringen må gjøre dette under en ansvarlig økonomisk politikk.

«Det er viktig å huske på at foreldrepenger er en opptjent rettighet», skriver Ramin-Osmundsen, og utdyper: «Folk opparbeider seg trygderettigheter når de deltar i arbeidslivet».

Retten til foreldrepenger, og dermed til fedrekvote, gjelder også de som avtjener militær- eller siviltjeneste, mottar sykepenger, dagpenger under arbeidsløshet eller lønn fra arbeidsgiver under utdanning. Hvorfor disse har rett på fedrekvote, og ikke studenter, hadde ikke statsråden tid til å svare på.

Departementet opplyser likevel at foreldrepenger skal gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt, og at «selv om det som likestilles med yrkesaktivitet er noe videre (sic. journ.anm.) enn å være i arbeid, så er alle de nevnte ytelsene knyttet til den enkeltes yrkesaktivitet».

Leder i Norsk Studentunion Per Anders Langerød er overrasket over svaret.

– Det viktigste må være at far får mer ansvar. Har de ingen politikk på fedrekvote? Svaret sier noe om hva de har å si på det området, sier Langerød.

I Soria Moria-erklæringen står det at «Regjeringen vil gi far rett til å opptjene selvstendige permisjonsrettigheter», noe som, om det hadde blitt gjennomført, ville løst problemet med at far mister fedrekvoten når mor studerer. Å gi fedrekvote til studerende fedre står det derimot ingenting om. Det er usikkert om ministeren er klar over regjeringens politikk på området, da hun ifølge departementet har et tett program i «flere måneder fremover» og dermed ikke kan kommentere saken ytterligere overfor Universitas.

Powered by Labrador CMS