Kritisk: SBIO-leder Sine Sara Astad syns det er synd at BI-studenter må betale penger til en organisasjon de ikke er medlem av.

Dramatisk kutt i BI-støtte

Velferdstinget arbeidsutvalg har besluttet å kutte drastisk i støtten til SBIO.

Publisert Sist oppdatert
Kritisk: SBIO-leder Sine Sara Astad syns det er synd at BI-studenter må betale penger til en organisasjon de ikke er medlem av.

– Vi har i det siste fått inn svært mange søknader til ulike utvalg ved skolen. Og det er trist å måtte nekte studenter muligheten til å engasjere seg på grunn av manglende midler, sier leder i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI Oslo (SBIO), Sine Sara Astad.

SBIO har i år merket en voldsom økning i antall studenter som ønsker å engasjere seg. Dette er årsaken til at de i år valgte å søke om økt støtte fra Velferdstinget, fra fjorårets sum på 650 000 kroner, til 800 000 for 2011. Til tross for dette har Velferdstingets arbeidsutvalg nå fremmet forslag om å kutte SBIO-støtten til 450 000 kroner.

– Dette vil selvsagt gå ut over aktiviteter og tilbud vi til nå har kunnet gi studentene. Enkelte idrettsforeninger har for eksempel sett seg nødt til å kaste ut medlemmer på grunn av for lite penger, sier Astad.

I fjor fikk SBIO utbetalt en sum som skulle dekke medlemsavgiften i Norsk studentorganisasjon (NSO), en organisasjon BI ikke er medlem av. Årsaken til dette var at Velferdstinget (VT) mente de burde få muligheten til å bruke pengene lokalt. I år mener VT-leder Mari Berdal Djupvik at dette blir feil.

– NSO jobber med saker som angår alle studenter. Hvis de for eksempel får godkjent forslaget om 11 måneders studiestøtte, vil dette også komme BI-studenter til gode. Derfor er vi i år blitt enige om at det blir feil å gi BI refusjon for en medlemsavgift de ikke betaler, sier Berdal Djupvik.

En del av semesteravgiften BI-studenter betaler til SiO, går videre fra SiO til NSO. Astad mener det er ulogisk at BI-studenter skal betale penger til en organisasjon de ikke er medlem av.

– Vi søkte kun om å få refundert den delen av semesteravgiften våre studenter betaler til SiO, som videre blir gitt til NSO. Dette fordi BI ikke er medlem av NSO, og dermed ikke vil nyte like godt av NSOs arbeid som andre utdanningsinstitusjoner, fortsetter Astad.

Kutt i støtten til tross, Handelshøyskolen BI får fremdeles over dobbelt så mye penger per student som Universitetet i Oslo (UiO).

– Studentparlamentet ved UiO er i besittelse av en langt høyere egenkapital enn SBIO ved Handelshøyskolen BI. Dette er årsaken til at vi i større grad enn dem har behov for økonomisk støtte, avslutter Astad.

Powered by Labrador CMS