Før/etter: En enorm penis utformet i tre sto utenfor hannkattens hovedkvarter. Etter en motorsag-aksjon var stoltheten noe redusert. Foto: Privat

En motorsag-aksjon mot en trepikk har ledet til et feministisk opprør på Ås

De tradisjonelle kjønnsverdiene som dominerer foreningslivet på Ås har møtt motstand fra et anonymt opprop. En motorsagaksjon mot en av de mannlige foreningene resulterte i at deres edleste del ble kuttet av.

Publisert Sist oppdatert

I fjor utforsket Universitas studentmiljøet på Ås, [som var preget av kjønnsdelte foreninger med tradisjonelle kjønnsverdier](1).

Nå har en av disse foreningene ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), de såkalte Hankattene, fått kjenne på et feministisk oppgjør mot seg.

Det startet for omlag en måned siden. En penis hugd i tre utenfor foreningens tilholdssted ble sagd av. Denne utskjæringen har i flere år vært et symbol på studentforeningen.

Det ikke klart hvem som sto bak aksjonen.

I etterdønningene av dette har et anonymt opprop under slagordet: «Si nei til at NMBU støtter objektivisering» blitt satt i gang på universitetet. Oppropet lyder slik: «En aksept for å kalle kvinner for 'Objekter' hører ikke til her på NMBU. Selvom Hankattene har en lang historie som forening, betyr det ikke at de for stå for hva som helst. Slike ytringer er farlige, og trenges å stoppes.»

De refererer til beskrivelsen av Hankattene som står på deres nettside: «Alle store menn har fulgt i Kulturens fotspor, der inngår stadig penetrering av Objekter».

Mystisk hardpornofunn på Blindern: –Kan være støtende

Siste dråpen

Universitas har fått kontakt med den anonyme gruppen gjennom nettsiden oppropet er lagt ut.

De forteller at kommentaren til Hankattene i studentavisa Tuntreet i etterkant av motorsagaksjonen, motiverte de til å starte underskriftskampanjen, som til nå har over 200 underskrifter. Underskriftene sendes til NMBU administrasjonen, stundenttinget og SiÅS (Studentsamskipnaden i Ås) i dag.

– Vi og mange andre har vært kritiske til denne språkbruken før, men dette var for oss siste dråpen for å gjøre noe, forteller en fra gruppen.

For å få oppmerksomhet rundt dette, har de klistret plakater rundt hele Campus, med overskriften «Er jeg et objekt?», i tillegg til en Facebook-side med samme navn.

Studentforening på BI: Ba jobbsøkere strippe og simulere oralsex

Kan spre diskriminerende oppførsel

Reaksjonene på kampanjen har for det meste vært positive, og skapt mer debatt enn de forventet.

– Andre har kalt oss hårsåre, og at denne ordbruken er en del av foreningens kultur og at vi må akseptere at det bare er en spøk. Vi synes denne spøken har gått for langt, og at den kan spre diskriminerende oppførsel blant studenter som ser opp til denne foreningen, og som tar dem på alvor.

– Vil dere felle foreningen?

– Det er ikke vår intensjon med oppropet. Foreningene ved NMBU er noe av det som gjør Ås unikt. Hvis alle foreningene er respekterende og sprer positivitet, så kan foreningslivet være fantastisk. Derfor ønsker vi kun å bli kvitt diskriminerende holdninger.

– Hva vil dere oppnå med dette oppgjøret?

– Vi vil oppnå et mer respektfullt studentsamfunn og at slik ordbruk får konsekvenser. Vi ønsker ikke at universitetets midler skal støtte den ordbruken.

Hankattene har i alle år hatt en sexistisk sjargong

Maria Refsland, Ås feministiske studenter

– Feilaktig fremstilt

Administrerende direktør for Hankattforeningen, Ole-Andreas Stigsrud, forteller til Universitas at ordet «objekt» i foreningsbeskrivelsen ikke brukes om kvinner.

Etter gjentatte forsøk på å få svar på «objekt»s betydning, fikk vi til slutt dette som svar:

– Objekt betyr ikke kvinner, men kan brukes om både kvinner og menn. Man er et Objekt når man har betydningsløs sex én gang og det ikke er aktuelt med noe mer enn den ene natta. Bruken av ordet er på ingen måte nedverdigende, men man blir gjort anonyme, noe mange vil være når de ligger rundt på Hankattloftet.

– Forstår dere at majoriteten kan tolke at «objekter» betyr kvinner?

– Hele kampanjen er et resultat av at Hankattforeningens bruk av ordet «objekt» ble feilaktig fremstilt, slik at det ser ut som om vi snakker om alle kvinner som objekter og ser ned på dem. Dette er selvfølgelig ikke tilfellet, sier han og refererer til en sak i studentavisa Tuntreet, hvor han i følge seg selv ble feilaktig sitert og fremstilt.

– Føler foreningen seg truet av denne kampanjen?

– Vi føler oss ikke truet av dette på noen måte, da dette ikke er en kampanje mot noe vi står for, men et resultat av dårlig journalistikk, sier han og referer til samme sak.

Tuntreet på sin side hevder at Stigsrud leste gjennom den aktuelle saken før den gikk i trykken.

Utfordrene: Slik ser nettsiden til Hankattene ut. Foto: Skjemdump

– Dritflaut

Studentforeningen Ås feministiske studenter støttet kampanjen fullt ut, men står ikke bak oppropet, forteller Maria Refsland. Hun er et av medlemmene, og mener at Hankattenes ordbruk ikke passer på et universitet i 2018.

– Hankattene har i alle år hatt en sexistisk sjargong og har i sine revyer og skriv til avisen vitset om kvinner, LGBTQ-personer og minoriteter. Vi mener det er feil at universitetet skal bevilge penger til en sexistisk forening, forteller hun.

Hun kan fortelle at etter oppropet har det vært blandende reaksjoner; noen er provoserte, mens andre synes det er rått og er glade for at noen endelig har tatt tak i problemet. Ås feministiske studenter håper at oppropet og nedkuttingen av Hankattkuken blir starten på en feministisk bølge som kan forandre NMBU til det bedre.

– Vår ideologiske grunn til å støtte oppropet er at vi er feminister og mener at vi lever i et patriarkat som vi ønsker å bekjempe. Vi synes det er dritflaut at vi har en så framtredende forening her på NMBU som velger å spille så aktivt på sexisme.

Studentmiljøet i Ås er kjent for å være rikt og aktivt, med rundt 90 foreninger og lag som engasjerer rett over 1000 studenter. Mange av foreningene er gamle, og det er mye snakk om kultur og stolte tradisjoner, i følge Refsland.

– Hankattene bevarer i dette tilfellet en ukultur som det ikke er verdt å beholde, slår hun fast.

Rektor reagerer

Rektor ved NMBU, Mari Sundli Tveit, mener studentforeningene ved universitetet er svært viktige for studentmiljøet, men reagerer på språket til Hankattene.

– Denne språkbruken er ikke i tråd med NMBUs verdisyn. Foreningene bør, som alle andre i samfunnet, følge norsk lov og vanlig folkeskikk. Foreningene har stor betydning og innflytelse, og i det ligger også et ansvar det er viktig å være seg bevisst, sier hun.

– Har dere vært klar over denne foreningens ordbruk før dette skjedde?

– Vi er blitt gjort oppmerksom på denne språkbruken. Den er som sagt ikke i tråd med NMBUs verdisyn.

Powered by Labrador CMS