VIL HA DEBATT: Fungerende leder for Moderat Gruppe, Lene Camilla Westgård, etterlyser en generell debatt rundt Kulturstyrets diskrimineringspolitikk.

Etterlyser prinsipp

I kjølvannet av at Oslo Kristelige Studentlag mistet pengestøtten etter sin boikott av en homofil studentprest, raser debatten omkring Kulturstyrets diskrimineringsparagraf.

Publisert Sist oppdatert

– For kommende kulturstyrer vil det være grusomt å skulle behandle lignende saker. Jeg mener paragrafen har blitt tolket altfor strengt, sier en oppgitt Erlend Bruer, Moderat Gruppe-representant i Kulturstyret.

I forrige nummer fortalte Universitas at Kulturstyret valgte å trekke støtten til Oslo Kristelige Studentlag (OKSL) fordi de ikke ønsket å samarbeide med Studentprestene etter ansettelsen av den homofile presten Nils Jøran Riedl. I styret var det var fire mot tre representanter som mente OKSL skulle miste støtten, og Bruer var en av tre som stemte for at OKSL skulle få beholde støtten.

– Det blir spennende å se hvordan Kulturstyret i fremtiden vil følge denne stramme linjen, sier Bruer, som personlig mener OKSL ikke har hatt et diskriminerende formål og uttrykk.

– På bakgrunn av hvordan de velger å tolke deres hellige skrift, ønsket de ikke å samarbeide med homofile. De er ikke ute etter å ta noen, sier han.

– Hva blir det neste?

Bruer får støtte av universitetsstyrerepresentant og fungerende leder for Moderat Gruppe, Lene Camilla Westgaard.

– Jeg synes ikke Kulturstyret skal sette betingelser for penger på denne måten. Hva blir det neste – et avkrysningsskjema som hver enkelt studentforening må fylle ut? spør Westgaard.

Hun mener det blir feil å skulle ta kun denne ene foreningen, fordi hun mener dette trolig ikke er et engangstilfelle. Isteden etterlyser hun at debatten tas på et mer prinsipielt grunnlag.

– Jaggu på tide

Leder for Kulturstyret, Tor Ivar Hansen, som representerer Sosialdemokratene, mener at OKSL helt klart brøt med Kulturstyrets diskrimineringsparagraf da de brøt samarbeidet med studentprestene etter Riedl-ansettelsen. Benjamin Jonsrud, studentpolitisk talsperson for Venstrealliansen, støtter opp. Han synes ikke saken handler om prinsipper, men peker på selve diskrimineringen som ligger til grunn for avgjørelsen.

– Det var jaggu på tide at studentforeninger som diskriminerer enkeltgrupper på bakgrunn av religiøs overbevisning mister støtten fra Kulturstyret, sier Jonsrud.

Også universitetsstyrerepresentant og leder for Sosialdemokratene, Torkel Nybakk Kvaal, henger seg på. Han mener det blir feil å bruke semesteravgiften på foreninger som diskriminerer. Likevel synes han det skal være plass til ulike meninger på Blindern.

– Men ikke alle har rett til å motta støtte, sier Kvaal.

– Bør følges opp

Leder for Velferdstinget i Oslo, Øyvind Gjengaar, som representerer den partipolitisk uavhengige fakultetslisten SV-lista, regner med at Kulturstyret også i fremtiden vil ha en like streng politikk i forhold til hvem som vil motta støtte.

Kulturstyret har her lagt seg på en streng tolkning av paragrafen. Mitt ønske er at de vil være konsekvente og følge opp andre studentforeninger som diskriminerer

– Kulturstyret har her lagt seg på en streng tolkning av paragrafen. Mitt ønske er at de vil være konsekvente og følge opp andre studentforeninger som diskriminerer, sier Gjengaar.

Kulturstyreleder Hansen understreker at Kulturstyrets debatt omkring diskriminering foreløpig kun har dreid seg om denne enkeltsaken.

– Men det er viktig for oss å være konsekvente, og vi vil foreta oss samme vurderinger i lignende saker, sier Hansen.

Powered by Labrador CMS