SEN FROKOST: - De bygger vår kjeller nå, og vi føler vi har liten innflytelse på tempoet, sier Axel Mørkved Thorsdal, som er styremedlem i Stiftelsen Frokostkjelleren.

Frokostkjelleren ligger brakk

Jusstudentenes tilholdssted, Frokostkjelleren, har ikke lenger et midlertidig sted å være. De nye lokalene i Gymnastikkbyggningen åpner ikke før ved semesterslutt.

Publisert Sist oppdatert

Frokostkjelleren

  • 19. august 1991: Frokostkjelleren åpner i Urbygningen.
  • Sept 2001: Frokostkjelleren flytter til «Cafe Utsikten» i Tullinsgate 4c grunnet oppussing av Urbygningen. UiO jobber samtidig med permanent plassering i Professorboligen.
  • 2004: Gamle Gymsal blir vedtatt som nytt lokale av UiO.
  • Desember 2004: UiO flytter ut av Tullinsgate 4c tilbake til Urbygningen.
  • Sommer 2005: Bygging i Gamle Gymsal starter.

– Når åpner Frokostkjelleren? – det er noe alle studenter spør om, sier styremedlem i Stiftelsen Frokostkjelleren, Axel Mørkved Thorsdal.

Svaret er sannsynligvis i midten av november. Det taper studentene penger på. Frokostkjelleren er nemlig i ferd med å flyttes til Gymnastikkbygningen, som for tiden er under oppussing.

Kostnadene for rehabiliteringen av Gymnastikkbygningen er satt til 13,8 millioner kroner, og av dette skal jusstudentenes organer bidra med 2 millioner. Den gjenstående delen av beløpet vanskeliggjøres når Frokostkjelleren ikke er i drift.

– Studentene må dekke tapet med sommel fra Universitetets side. Vi kunne startet å tjene penger ved semesterstart, sier Thorsdal, som ikke vil anslå det økonomiske tapet av utsettelsen.

Sen oppstart

Det eksakte tidspunktet for ferdigstillelsen av Gymnastikkbygningen er fremdeles uvisst.

– Vi holder på for fulle mugger, sier Frode Meinich, som er teknisk direktør ved Universitetet i Oslo.

– Vi slet litt med finansiering, siden det var vanskelig å få laget en avtale med Frokostkjelleren. Hvor stor finansieringen fra dem skulle være, og når den skulle foreligge, hadde vi mange møter om før vi ble enige. Og da ble oppstarten også forsinket, sier han.

Det praktiske arbeidet med renoveringen kom i gang i midten av mai, og når bygningen står klar et halvt år senere, vil den blant annet ha nytt gulv, nye garderober og nytt elektrisk utstyr.

Seniorarkitekt Ragna Weider, som er prosjektleder for rehabiliteringsarbeidet, understreker at det ikke er mulig å forutse alle fellene når man arbeider med renovering av gamle hus. Funn av asbestplater i taket og utgraving av kjelleren er eksempler på uforutsette hendelser som har forskøvet ferdigstillelsen.

Axel Mørkved Thorsdal forstår de problemene som er forbundet med å renovere en gammel og fredet bygning.

– Men alle vet jo hvor viktig det er å ha et sted å gå, spesielt i begynnelsen av semesteret, sier han.

– Hva er alternativet?

– Ingen. Vi er tom for lokaler.

Powered by Labrador CMS