STYRER: Mariam Javed og Ambreen Pervez i Pakistansk Studentersamfunn.

Kvinnekupp i PSS

Styret i Pakistansk Studentersamfunn består nå utelukkende av jenter.

Publisert Sist oppdatert

– Dette kan nok bidra til å endre oppfatningen mange har av norskpakistaneren som en mental fanatiker som undertrykker sin kvinne, sier Ambreen Pervez, leder i Pakistansk Studentersamfunn (PSS).

Syv av syv medlemmer i det nye PSS-styret er jenter. Mariam Javed, kontaktperson i studentorganisasjonen, påpeker at det er helt tilfeldig at styret er blitt så kvinnetungt.

– Men engasjementet er nok generelt større hos de norskpakistanske jentene enn hos guttene. I media blir vi ofte fremstilt som uselvstendige og ufrie, men vi er både oppegående og engasjerte. At mange av oss bærer skaut sender ut signaler om at det er fullt mulig å være muslimsk jente og engasjert!

– Når jentene først kommer seg ut i samfunnet, viser de seg gjerne som svært engasjerte, sier Nirmala Eidsgård, prosjektleder for MiFA-prosjektet (Minoriteter i Fokus i Akademia).

Uten å ha sikre tall på det ennå, har Eidsgård også inntrykk av at det er flere jenter enn gutter med minoritetsbakgrunn som tar høyere utdanning.

– Generelt dropper flere gutter enn jenter ut av studiene, og jeg vil tro at det samme også er tilfellet her, sier hun.

Eidsgård tror det muslimske miljøet generelt stiller seg positive til at jentene engasjerer seg, men at det for mange er et kriterium at jentene bevarer sine egne tradisjoner.

Pervez understreker at det er fullt mulig å bevare sin norskpakistanske identitet, og samtidig å engasjere seg.

– Vi har utelukkende fått positive tilbakemeldinger på at vi bare er jenter i styret, og gutta som satt i styret før, er kjempeoppmuntrende, forteller både Pervez og Javed.

Pervez understreker at kun kvinner i styret kan bidra til å motbevise fordommer, men at det ikke vil skje noe retningsskifte i studentforeningen av den grunn.

– Vi er en forening for både gutter og jenter, så noe spesielt kvinnefokus kommer vi ikke til å ha. Det viktigste er at vi opprettholder et godt tilbud til unge norskpakistanere.

Powered by Labrador CMS